Καταπέλτης κατά Κονδυλούδη

11/04/2012 - 18:00

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για την υπόθεση έκδοσης της εφημερίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χρηματική ικανοποίηση 12.000 ευρώ για την «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.» και 7.000 για Μανόλη Μανώλα.

Καταπέλτης η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης κατά της εφημερίδας «Αιολικά Νέα» (έχει διακόψει πλέον η έκδοσή της) και του εκδότη της, Γιώργου Κονδυλούδη, στην αγωγή που είχαν καταθέσει σε βάρος τους η εταιρεία «Επικοινωνία Λέσβου», που εκδίδει την εφημερίδα «Εμπρός», και ο εκδότης-διευθυντής της, Μανόλης Μανώλας, για την υπόθεση της ανάθεσης έκδοσης της εφημερίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ως γνωστόν, οι πρυτανικές αρχές - επί πρυτανείας Ανδρέα Τρούμπη - με διάφανες και επίπονες διαδικασίες, βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, δημοσίευσαν πρόσκληση ενδιαφέροντος για την έκδοση μιας μηνιαίας εφημερίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν τελικά δύο εκδοτικές εταιρείες. Η «Επικοινωνία Λέσβου Α.Ε.» (πλέον «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.») που εκδίδει το «Εμπρός» και οι «Αιολικές Εκδόσεις» που εξέδιδαν εκείνη την περίοδο την εφημερίδα «Αιολικά Νέα».

Τελικά οι πρυτανικές αρχές, διά των αρμόδιων οργάνων τους, αξιολόγησαν ως συμφερότερη και καλύτερη πρόταση αυτήν της «Επικοινωνίας Λέσβου Α.Ε.» - και όχι των «Αιολικών Νέων» - και προχώρησαν σε σύμβαση μαζί της για την έκδοση της μηνιαίας αυτής εφημερίδας, και μάλιστα με πρόσθετους όρους, συμφερότερους για το Πανεπιστήμιο. Η εξέλιξη αυτή προφανώς δεν άρεσε στον κ. Κονδυλούδη, ο οποίος απ’ τα «Αιολικά Νέα» που εξέδιδε, κατέφυγε σε ύβρεις και συκοφαντίες κατά των πρυτανικών αρχών, αλλά και κατά της εταιρείας μας, γεγονός που - τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορούσε - δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητο.

Παρά τις εξηγήσεις και τις αναγκαίες διευκρινίσεις για την υπόθεση, που δόθηκαν μ’ αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα και απ’ τις στήλες τού «Ε», τα «Αιολικά Νέα» και ο εκδότης τους, με σειρά δημοσιευμάτων, συνέχισαν να συκοφαντούν και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια, γεγονός που δεν άφηνε άλλη επιλογή απ’ την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όπως και έγινε.

Η πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης αποτελεί πλήρη δικαίωση της «Επικοινωνίας Λέσβου», της εφημερίδας «Εμπρός» και του εκδότη-διευθυντή της, θεωρώντας ότι «οι ενάγοντες (σ.σ. «Επικοινωνία Λέσβου» και Μαν. Μανώλας) υπέστησαν ηθική βλάβη και δικαιούνται εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, την οποία υποχρεούνται να καταβάλουν οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, η πρώτη ως ιδιοκτήτρια της εφημερίδας “Αιολικά Νέα” και ο δεύτερος (σ.σ. Γ. Κονδυλούδης) ως ομόρρυθμος εταίρος της».

Κατόπιν τούτων, το Πολυμελές Πρωτοδικείο αποφάσισε χρηματική ικανοποίηση για την πρώτη ενάγουσα (την εταιρεία «Επικοινωνία Λέσβου») της τάξης των 12.000 ευρώ, για δε το δεύτερο ενάγοντα (τον εκδότη-διευθυντή Μανόλη Μανώλα), 7.000 ευρώ.

«Κατόπιν αυτών», σημειώνεται στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, «η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (σ.σ. «Αιολικές Εκδόσεις» και Γ. Κονδυλούδης) να καταβάλουν στους ενάγοντες τα ανωτέρω ποσά, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Λόγω της αδικοπραξίας πρέπει να απαγγελθεί σε βάρος του δευτέρου εναγομένου (σ.σ. του Γ. Κονδυλούδη), ως ομόρρυθμου μέλους της πρώτης εναγομένης, προσωπική κράτηση διάρκειας έξι μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης. [...]». Υποχρεώνει επιπροσθέτως τους εναγομένους να δημοσιεύσουν με την τελεσιδικία τής υπό κρίση αγωγής στην εφημερίδα «Αιολικά Νέα» ολόκληρη την παρούσα απόφαση.

Τέλος, επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, το οποίο ορίζει στο ποσό των 800 ευρώ.
Δικηγόρος της εταιρείας «Επικοινωνία Λέσβου» και του Μανόλη Μανώλα ήταν ο δικηγόρος Γιάννης Πετρέλλης.

Πλήρης δικαίωση
Η απόφαση του Δικαστηρίου, πέραν της δικαίωσης της «Επικοινωνίας Λέσβου Α.Ε.» και του διευθυντή τού «Εμπρός», Μαν. Μανώλα, έρχεται να βάλει τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας (σ.σ. τα «Αιολικά Νέα»), εφόσον ο συντάκτης είναι άγνωστος (σ.σ. δεν είχαν υπογραφή τα δημοσιεύματα), διέδωσε εν γνώσει του ψευδή είδηση και προσέβαλε παράνομα την προσωπικότητα του εκδότη τού “Ε” και συγκεκριμένα έθιξε την τιμή και το επάγγελμά του και κατά συνέπεια, διαδίδοντας ψευδές γεγονός, έβλαψε την εμπιστοσύνη του κοινού προς την ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία (σ.σ. «Επικοινωνία Λέσβου Α.Ε.»)».

Η απόφαση αυτή της Δικαιοσύνης δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το τι έγινε στην περίπτωσή μας και ποιοι δε θέλησαν να παραδεχθούν ότι δεν έτυχαν της προτίμησης σ’ ένα διαγωνισμό όπου έλαβαν μέρος, γιατί αξιολογήθηκε ως καλύτερος άλλος.

Και όχι μόνο δεν το παραδέχθηκαν, αλλά τουναντίον άρχισαν να ρίχνουν λάσπη και συκοφαντίες δεξιά και αριστερά, εν γνώσει τους πως ψεύδονται και παραπληροφορούν την κοινή γνώμη, απ’ το έντυπο του οποίου είχαν την ευθύνη.

Δυστυχώς, όλα εδώ πληρώνονται... Και ο κ. Κονδυλούδης, με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, κρίθηκε ένοχος και καλείται να πληρώσει γι’ αυτό!

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey