Φωτοσχόλιο 22-01-22

23/01/2022 - 09:00

Αναβατόριο για άτομα με ειδικές ανάγκες απέκτησε το ανακαινισμένο κτήριο του «Παρθεναγωγείου» στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισής του. Στο κτίριο φιλοξενούνται το 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης & το 4ο Δημοτικό Σχολείο και όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δηλώσεις τους η ύπαρξη του αναβατορίου κρίνεται πολύ σημαντική.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey