Κατέθεσε ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

Κωλυσιεργία στην εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ βλέπει η Νικολάρα

24/01/2017 - 18:31

Μεγάλες καθυστερήσεις στην ανάθεση της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ διαπιστώνει η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Νικολάρα με ερώτηση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή πως απλά αφήνει τον καιρό να περνάει.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην ανάθεση της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ διαπιστώνει η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Νικολάρα με ερώτηση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή πως απλά αφήνει τον καιρό να περνάει. Αναλυτικά όλο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

"Μετά την καθυστέρηση δύο χρόνων και ενώ ήταν γνωστό από τον Ιανουάριο του 2015 ότι η εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ δεν μπορούσε να συνεχιστεί ,γιατί δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι εκκαθαριστές, το Π.Σ στις 8/6/2016 αποφάσισε τη συνέχιση της εκκαθάρισης για δύο χρόνια (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ αριθ. 54706/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3325/Β/30-12-2011), το οποίο ορίζει ότι η εκκαθάριση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρία έτη από την ημερομηνία έναρξής της, ενώ για την συνέχιση αυτής πέραν της τριετίας και μέχρι πέντε έτη συνολικά, απαιτείται απόφαση του Π.Σ) και εξουσιοδότησε  την  Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη την διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης της ( Α.Ε.Ν.Α.Λ. ) από δύο ορκωτούς ελεγκτές για ένα έτος, προϋπολογισμού 24.000€ πλέον ΦΠΑ, µε δυνατότητα παράτασης της νέας σύµβασης.

- Κατά την ίδια συνεδρίαση του Π.Σ  είχαμε θέσει πολλά ερωτήματα  και είχαμε προτείνει την άµεση ανάληψη πρωτοβουλιών προς πάσα κατεύθυνση , για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξουσιοδότηση του πρόεδρου του Π.Σ για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών.

Τι έγινε από τις 8/6/16 ;

Στις 19/8/16 ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή εισήγηση ( δυόμιση μήνες αργότερα), α)για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης 24.000 πλέον ΦΠΑ (συνολικά 29.760 ευρώ) για το συγκεκριμένο σκοπό και β) για την  έγκριση των όρων  της πρόσκλησης ανοιχτού Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  χωρίς όμως να περιλαμβάνονται στην εισήγηση η πρόσκληση και  οι όροι της.

Θεωρώντας  ότι είναι ουσιαστικό στοιχείο της  διαδικασίας εκκαθάρισης -που είχε ξεκινήσει πριν  χρόνια- να γνωρίζουμε τους όρους της πρόσκλησης, ζήτησα το θέµα να περιοριστεί µόνο στην 1η παράγραφο της εισήγησης και να συζητηθεί η έγκριση των όρων άμεσα σε επόμενη συνεδρίαση , με την προϋπόθεση να τους έχουµε στη διάθεσή µας .Κατόπιν τούτων  η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε  ομόφωνα:

 1. τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης και  2. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρο Βαλσαµίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΠΒ Αιγαίου, κ. Χρύσανθο Αργυρίου για κάθε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια κατ’ αρμοδιότητα.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται η κ. Περιφερειάρχης και οι εξουσιοδοτηθέντες  Αντιπεριφερειάρχες

1.-Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση με τον ανοιχτό Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ; Η αλλαγή του νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολογία δεδομένου ότι ισχύει από 8/8/16 ,ενώ το θέμα εισήχθη στην Οικονομική Επιτροπή στις 19/8/16 (δηλαδή μετά την αλλαγή του νόμου). Άλλωστε   η Π.Β.Αιγαίου δημοπρατεί έργα και μελέτες   σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, από τις αρχές του προηγούμενου Νοέμβρη, κάτι που θα μπορούσε να είχε κάνει και για  την περίπτωση αυτή. Απλά πέρασαν άπρακτα άλλοι επτά μήνες  ;  Πότε συμπληρώνεται η πενταετία που προβλέπει η παραπάνω απόφαση;

2 .-Σκοπεύετε να αναλάβετε  άλλες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση, όπως είχαμε ζητήσει; Υπάρχει βούληση ή η Περιφερειακή Αρχή κινείται με τη λογική ‘’απλά να περνάει ο καιρός’’;".

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey