Η Καλογήρου υπέγραψε την σύμβαση του έργου

1,6 εκατ. ευρώ για το δρόμο Μυτιλήνης - Κρατήγου

20/01/2017 - 21:32

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας μετά των απαιτούμενων συνοδών έργων στην 73ηΕθνική ΟδόΜυτιλήνη - Κράτηγος» συνολικού προϋπολογισμού 1.661.000 ευρώ.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας μετά των απαιτούμενων συνοδών έργων στην 73ηΕθνική ΟδόΜυτιλήνη - Κράτηγος» συνολικού προϋπολογισμού 1.661.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τη συντήρηση - αποκατάσταση της 73ης Εθνικής Οδού Μυτιλήνη – Αεροδρόμιο - Κράτηγος και πιο συγκεκριμένα:

α) Απόξεση κατά τμήματα του ασφαλτικού του οδοστρώµατος.

β) Ασφαλτόστρωση της Εθνικής Οδού Μυτιλήνη - Αεροδρόµιο - Κράτηγος, ασφαλτόστρωση του τµήµατος της παλαιάς οδού από Ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο» έως τη συµβολή της Δημοτικής οδού προς Οικισμό Πληγωνίου, καθώς και την ασφαλτόστρωση τμημάτων μετά την Κράτηγο που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

γ) Επισκευή τμημάτων των παραπάνω οδών που έχουν εμφανίσει καθιζήσεις («ζυμώματα»).

δ) Ανακατασκευή τεχνικών έργων για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων ώστε να µην κατακλύζεται το οδόστρωμα από αυτά.

ε) Κατασκευή οποιουδήποτε μικροτεχνικού έργου χρίζει το παραπάνω οδικό δίκτυο, την σήμανση και τη διαγράμμιση της οδού, τον σημειακό καθαρισμό και την άρση καταπτώσεων, την κοπή θάμνων από τα ερείσματα των οδών, καθώς και κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 4 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ένα έργο που αφορά σε έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες του Βορείου Αιγαίου, αυτόν που συνδέει την πόλη της Μυτιλήνης με το Αεροδρόμιο».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey