Για την αξιοποίηση των μηχανημάτων της Περιφέρειας

Απάντηση Βαλσαμίδη σε Νικολάρα

17/01/2017 - 21:50

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν το αποτέλεσμα της σκληρής προσπάθειας που καταβάλλεται από μόλις πέντε μόνιμους υπάλληλους, χειριστές μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, με τη συμμετοχή μονίμων υπαλλήλων, οδηγών και με όσα μηχανικά μέσα διαθέτει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό άλλωστε, έχουμε προσφύγει και στην διαδικασία δημοπράτησης έργων καθαρισμού χειμάρρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Περιβάλλοντος και ΒιομηχανίαςΘεόδωρος Βαλσαμίδης, απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μαρία Νικολάρα, για το θέμα της αξιοποίησης των μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου για το έτος 2016.

 «Αξιότιμη κ. Νικολάρα,

Με αφορμή δημοσιεύματα του τοπικού τύπου τα οποία αναφέρονται σε επιστολή σας, την οποία μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει και στην οποία τίθενται θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, σας ενημερώνουμε ότι τα μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, αφενός για τον καθαρισμό του εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου και αφετέρου για τον καθαρισμό των χειμάρρων στο νησί της Λέσβου.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας αναφέρουμε συνοπτικά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα μηχανήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου κατά τη διάρκεια του έτους 2016:

Α. Καθαρισμός Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου:

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην οδό Μυτιλήνη – Λάρσος – Καλλονή

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Κράτηγος – Χαραμίδα – Λουτρά και Μυτιλήνη – Λουτρά – Κουντουρουδιά

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Μανταμάδος – Κάπη – Πελόπη – Υψηλομέτωπο - Στύψη

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Αγ. Παρασκευή – Νάπη – Μανταμάδος

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Κεραμειά – Αγιάσος και Αγιάσος - Μεγαλοχώρι

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Μεγάλη Λίμνη – Αμπελικό – Ακράσι – Νεοχώρι 

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Πλωμάρι – Μελίντα - Παλαιοχώρι

-      Άρση καταπτώσεων, καθαρισμό πρανών και διάνοιξη χαντακιών στις επαρχιακές οδούς Πολιχνίτος – Σκάλα Πολιχνίτου, Πολιχνίτος – Νυφίδα και Βρίσα – Βατερά – Σταυρός

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην επαρχιακή οδό Άγρα – Μεσότοπος και τμήμα της επαρχιακής οδού Μεσότοπος – Ερεσός

-      Άρση καταπτώσεων, καθαρισμό πρανών και βελτίωση βατότητας της οδού προς Όλυμπο

-      Άρση καταπτώσεων & καθαρισμό πρανών στην οδό από διασταύρωση επαρχιακής οδού προς Ασώματο και Αγ. Αναργύρους

-      Σημειακές παρεμβάσεις για την άρση καταπτώσεων – κατολισθήσεων. 

-      Βελτίωση της βατότητας της οδού Αγιάσος – Μεγαλοχώρι (χωματόδρομος)

-      Βελτίωση της βατότητας της οδού Αμπελικό – Σταυρός (χωματόδρομος)

-      Βελτίωση της βατότητας της οδού Πελόπη – Νάπη (χωματόδρομος)

-      Βελτίωση της βατότητας της οδού Σκάλα Συκαμιάς - Εφταλού (χωματόδρομος)

-      Βελτίωση της βατότητας της οδού Αχλαδερή – Σκάλα Πολιχνίτου (χωματόδρομος)

Επισημαίνεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω παρεμβάσεις ήταν επαναλαμβανόμενες, λόγω των αναγκών που προκύπτουν.

Β. Καθαρισμός Ποταμών - Χειμάρρων :

Για τον καθαρισμό ποταμών και χειμάρρων, αλλά και για την αποκατάσταση των φυσικών αναχωμάτων σε χειμάρρους που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί της Λέσβου στις 29 – 30 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες :

-      Καθαρισμός χειμάρρων στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας, της Βαρειάς, του Αεροδρομίου, της Παναγιούδας και της Μόριας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης

-      Καθαρισμός – αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του 2012 στον ποταμό του Σταυρού

-      Καθαρισμός χειμάρρων στην περιοχή των Βατερών και του Λισβορίου της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου

-      Καθαρισμός τμήματος ποταμού Ευεργέτουλα

-      Καθαρισμός – αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία στο χείμαρρο στην περιοχή Μάκαρα της Δημ. Κοινότητας Άγρας

-      Αποκατάσταση φυσικών αναχωμάτων σε τμήματα των χειμάρρων στην περιοχή του Ταβαρίου, του Χρούσου και του Ποδαρά της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοτόπου που υπέστησαν ζημιές από την θεομηνία.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν το αποτέλεσμα της σκληρής προσπάθειας που καταβάλλεται από μόλις πέντε μόνιμους υπάλληλους, χειριστές μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, με τη συμμετοχή μονίμων υπαλλήλων, οδηγών και με όσα μηχανικά μέσα διαθέτει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό άλλωστε, έχουμε προσφύγει και στην διαδικασία δημοπράτησης έργων καθαρισμού χειμάρρων.

Σε ό,τι αφορά την άποψη της τοπικής κοινωνίας για το παραγόμενο έργο, μπορείτε αυτή να την διαπιστώσετε με μια επίσκεψή σας στα χωριά της Λέσβου».  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey