Περισσότερα κονδύλια για έργα στις Περιφέρειες από εθνικούς πόρους

Ειδική μέριμνα για τα νησιά του Αιγαίου

11/01/2017 - 16:40

Υπερδιπλασιάστηκε στο τέλος του 2016 (αύξηση κατά 140%) η χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις 13 περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ενώ το ΠΔΕ, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, θα ανέλθει στο ύψος του 1 δις ευρώ το 2017.

Υπερδιπλασιάστηκε στο τέλος του 2016 (αύξηση κατά 140%) η χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις 13 περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ενώ το ΠΔΕ, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, θα ανέλθει στο ύψος του 1 δις ευρώ το 2017.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, το αρχικό ποσό των 125 εκ. ευρώ του Εθνικού ΠΔΕ των Περιφερειών (αρχές του 2016) αυξήθηκε στο συνολικό ποσό των 300 εκ. ευρώ με άμεση δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων από τις περιφερειακές αρχές.

Επίσης, σε εθνικό επίπεδο, το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, το 2017 θα ανέλθει στο ύψος του 1 δις ευρώ, αυξημένο κατά 250 εκ. ευρώ, δηλαδή κατά 33% έναντι του αντίστοιχου ποσού για το 2016.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των Περιφερειών να αξιολογούν και να χρηματοδοτούν τις τοπικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου τονίζεται η πρόσφατη ενεργοποίηση των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από επιπλέον πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey