Μπήκαν οι υπογραφές στην προγραμματική σύμβαση από Περιφέρεια, Υπουργείο Πολιτισμού και ΕΤΑΑ

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το «Σάρλιτζα»

29/12/2016 - 15:11

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περνάει το «Σάρλιτζα Παλλάς», τα παρακείμενα ιαματικά λουτρά και οι πηγές τους για τα επόμενα 25 χρόνια. Μετά από προσπάθειες ετών, υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, που δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προχωρήσει στις αναγκαίες μελέτες και εργασίες για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου και των θερμών πηγών.

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περνάει το «Σάρλιτζα Παλλάς», τα παρακείμενα ιαματικά λουτρά και οι πηγές τους για τα επόμενα 25 χρόνια. Μετά από προσπάθειες ετών, υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, που δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προχωρήσει στις αναγκαίες μελέτες και εργασίες για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου και των θερμών πηγών.

Για το σκοπό αυτό συναντήθηκαν χθες η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαρία Βλαζάκη. Με τη σύμβαση παραχωρούνται στην Περιφέρεια για 25 χρόνια οι θερμοπηγές και το ξενοδοχείο «Σάρλιτζα».

Η γενική γραμματέας υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στην ιδιοκτησία του οποίου είναι το παραχωρούμενο ακίνητο.

«Ολοκληρώθηκε έτσι η διαδικασία της σύναψης της προγραμματικής αυτής σύμβασης που σκοπό έχει τη διάσωση, ανάδειξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων των θερμοπηγών και του κτηρίου του “Σάρλιτζα” από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γεγονός που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και στην προώθηση του ιαματικού τουρισμού στο βόρειο Αιγαίο», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

 

«Να ξαναγίνει πόλος ανάπτυξης»

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου σε δήλωσή της τόνισε: «Θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμική και χρηματοδοτική δυνατότητα ώστε το “Σάρλιτζα” να ξαναγίνει πόλος ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων, αναλαμβάνουμε αυτήν την προσπάθεια, θεωρώντας ότι ο στόχος είναι πιο σημαντικός από τις όποιες δυσκολίες του εγχειρήματος».

Με την υπογραφή της σύμβασης, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών και την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι φορέας υλοποίησης των μελετών που αφορούν: α) τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του οθωμανικού λουτήρα και β) τη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων του οικοπέδου. Φορέας λειτουργίας, διαχείρισης, και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα 25 ετών ορίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 

Τι προβλέπεται

Στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας προβλέπεται η προώθηση της χρηματοδότησης του έργου, με προεκτιμώμενο προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό οι 705.000 ευρώ θα αναλύονται ως εξής:

1) 300.000 ευρώ από το κατ’ ελάχιστο ετήσιο κόστος απόδοσης προς το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. (δηλαδή 12.000 ευρώ για 25 έτη).

2) 375.000 ευρώ προεκτιμώμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης, που αφορά τη «Συντήρηση των κτηριακών υποδομών ιαματικών λουτρών Θερμής», το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

α) 315.000 ευρώ από τις πιστώσεις του έργου «Συντήρηση Κτηριακών Υποδομών Ιαματικών Λουτρών Θερμής».

β) 60.000 ευρώ, που θα διατεθούν από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. και στο οποίο περιορίζεται η οικονομική συμμετοχή του στην υλοποίηση των έργων.

3) 30.000 ευρώ που θα διατεθούν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είτε με ανάλογη τροποποίηση του ΠΔΕ, είτε από τα τέλη μεταβίβασης οχημάτων για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Γυναικείου και Ανδρώου Ομαδικού Λουτήρα και τη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου.

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα επιβλέπεται από πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του έργου, τρία μέλη θα προέρχονται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ένα από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. και ένα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  

Η επόμενη ημέρα

 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κίνηση Πολιτών Λέσβου, μεταξύ άλλων, περιγράφει τι αναμένουν οι κάτοικοι της Θερμής να γίνει από εδώ και πέρα, διότι η επαναλειτουργία των ιαματικών πηγών της Θερμής παραμένει ως αυτήν την ώρα ζητούμενο. Πρώτος στόχος είναι η επαναλειτουργία των ιαματικών πηγών μέσα στο 2017. Η υλοποίηση του στόχου αυτού, σημειώνει η Κίνηση Πολιτών, εξαρτάται τόσο από τις τεχνικές όσο και από τις διοικητικές υπηρεσίες, που δεδομένης της ύπαρξης σχετικής χρηματοδότησης πρέπει να τρέξουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι προεργασίες για τις τεχνικές μελέτες έχουν γίνει και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους. Συνεπώς, με σφικτό χρονοδιάγραμμα μπορεί να έχουμε ολοκλήρωση εργασιών εντός του 2017.

Η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του οθωμανικού γυναικείου και ανδρώου ομαδικού λουτήρα και των αποκαλυφθεισών ρωμαϊκών αρχαιοτήτων στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για την περιοχή, αφενός γιατί θα σώσει τα εξαιρετικά αρχαιολογικά μνημεία και αφετέρου γιατί θα αναδείξει την ιστορική συνέχεια στη χρήση των ιαματικών νερών διαμέσου των αιώνων.

 

«Απαιτείται ρεαλιστικό σχέδιο»

Το «Σάρλιτζα», κατά την εκτίμηση της Κίνησης Πολιτών, είναι αδύνατο να επαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι να αλλάξει χρήση και να μετατραπεί σε ένα υδροθεραπευτήριο, ένα θερμαλιστικό κέντρο, διατηρώντας όλα τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Η αναφορά που γίνεται στην προγραμματική σύμβαση για το ζήτημα αυτό χαρακτηρίζεται από την Κίνηση αόριστη.

«Το θέμα αυτό είναι πιο δύσκολο. Εμείς οι πολίτες με σαφήνεια διατυπώνουμε το αίτημα. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδίου (master plan) και με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Η έναρξη αυτής της διαδικασίας, επειδή είναι χρονοβόρα, δεν μπορεί να περιμένει, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως και παράλληλα με τις εργασίες για την επαναλειτουργία των ιαματικών λουτρών», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Κίνηση.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey