Σε κοιτούν

25/04/2014 - 14:46

Η Σταυρούλα Τσούπρου, δρ. Φιλολογίας και πολύ καλή κριτικός λογοτεχνίας, μας έδωσε προσφάτως μια ενδιαφέρουσα συλλογή με 14 διηγήματα, εκφράζοντας έτσι την άλλη πλευρά της πανεπιστημιακής της ιδιότητας: την πλευρά της εσωστρέφειας, η οποία όμως, με τη σειρά της χρειάζεται να βγει στο φως.

Η Σταυρούλα Τσούπρου, δρ. Φιλολογίας και πολύ καλή κριτικός λογοτεχνίας, μας έδωσε προσφάτως μια ενδιαφέρουσα συλλογή με 14 διηγήματα, εκφράζοντας έτσι την άλλη πλευρά της πανεπιστημιακής της ιδιότητας: την πλευρά της εσωστρέφειας, η οποία όμως, με τη σειρά της χρειάζεται να βγει στο φως.

Τα διηγήματα της συλλογής παρουσιάζουν υφολογική ποικιλία, παραπέμποντας σε διαφορετικά είδη γραφής. Έτσι, σε άλλα πρόκειται για μια αφήγηση που εγγίζει τον εσωτερικό μονόλογο, σε άλλα πρόκειται για τύποις διαλογικό δοκίμιο, σε άλλα πάλι, για μια, ανορθόδοξη πάντα, ρεαλιστική, ωστόσο, αφήγηση. Κυρίαρχο, πάντως, είναι το ονειρικό στοιχείο στα περισσότερα από αυτά, με την έννοια ότι η συγγραφέας, είτε σε πρώτο είτε σε τρίτο πρόσωπο, φτιάχνει έναν κόσμο αντλώντας πρωτίστως από τη μη υλική πραγματικότητα.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey