Η Χρ. Καλογήρου έκανε δεκτή την προσφυγή του δημάρχου Λέσβου και επαναλαμβάνονται οι δημαιρεσίες. O Δ. Βουνάτσος εναντίον όσων «ενσυνείδητα παρεμπόδισαν τη λειτουργία του Δήμου»

Ξανά… την Κυριακή!

23/01/2013 - 15:44

Στην ακύρωση της επαναληπτικής διαδικασίας των δημαιρεσιών προχώρησε η γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κάνοντας δεκτή προσφυγή του δημάρχου Λέσβου.

Στην ακύρωση της επαναληπτικής διαδικασίας των δημαιρεσιών προχώρησε η γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κάνοντας δεκτή προσφυγή του δημάρχου Λέσβου. Με την ίδια απόφαση, όμως, προσδιορίζεται και η διεξαγωγή νέας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των δημαιρεσιών, την προσεχή Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Σχολιάζοντας την απόφαση, ο δήμαρχος καταλογίζει σ’ όσους συνηγόρησαν στο «πραξικόπημα», τη βαρύτατη ευθύνη της παρεμπόδισης, συνειδητά, της λειτουργίας του Δήμου.

Ο μόνος τρόπος, δεδομένης της επιχειρηματολογίας της απόφασης της Χριστιάνας Καλογήρου, για να μην εκλεγεί ή οριστεί και την προσεχή Κυριακή - την τρίτη κατά σειρά φορά που θα συνεδριάσει το όργανο - προεδρείο, θα είναι να μην υπάρξει απαρτία. Όπως όμως σχολίαζε στέλεχος της δημοτικής αρχής, αν διανοηθούν κάποιοι να μεθοδεύσουν ομαδικό «σκασιαρχείο» αντιπολίτευσης, διαγραφέντων και ανεξαρτητοποιημένων, «θα πρέπει να ξέρουν πως καταδικάζουν το πολιτικό τους μέλλον στην αυτοδιοίκηση».

Τα επιχειρήματα
Οκτώ συνολικά επιχειρήματα παρατίθενται στην απόφαση της κ. Καλογήρου, επί της ένστασης του δημάρχου. Κατ’ αρχάς επισημαίνεται πως τόσο η επίδοση του πρακτικού, όσο και η προσφυγή, είναι εμπρόθεσμα, ενώ στη συνέχεια μνημονεύονται τα επίμαχα άρθρα του «Καλλικράτη» για τη διαδικασία εκλογής ή ορισμού προεδρείου στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα με την εκλογή.

Αμέσως μετά, επισημαίνεται πως δεν μπορεί, σύμφωνα με άλλο άρθρο του ίδιου νόμου, να παραμείνει στο προεδρείο ή μέλος επιτροπής διαγραφείς και ανεξαρτητοποιημένος δημοτικός σύμβουλος, ενώ οι ίδιες κατηγορίες συμβούλων δεν μπορούν να συμμετάσχουν και στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μελών του προεδρείου απ’ τις δημοτικές παρατάξεις της πλειοψηφίας, της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, για τις θέσεις αντιστοίχως του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα.

Ομοίως οι ίδιες κατηγορίες δεν μπορούν να εκλεγούν, όπως επισημαίνεται, ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, απ’ τις οποίες προβλέπεται να εκπέσουν απ’ την ιδιότητα του μέλους στην περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθούν ή διαγραφούν μετά την ανάδειξή τους σ’ αυτές.

Δεν «πέφτει» δημοτική αρχή
Ένα ακόμη επιχείρημα στο οποίο εδράζει την απόφασή της η κ. Καλογήρου, αφορά στα ακόλουθα: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ικανός αριθμός δημοτικών συμβούλων που δηλώνουν ανεξάρτητοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης στο πρόσωπο του δημάρχου της νομιμότητας άσκησης του αξιώματός του, καθώς η “αρχή της δεδηλωμένης” δεν εφαρμόζεται για το αξίωμα του δημάρχου, ο οποίος δε δύναται να χάσει το αξίωμά του στην περίπτωση όπου μεγάλος αριθμός συμβούλων της παράταξής του έχουν διαγραφεί ή ανεξαρτητοποιηθεί.»

Το τελευταίο επιχείρημα που επικαλείται η γενική γραμματέας αφορά στο ότι δεν τηρήθηκε, όπως επισημαίνει, η νόμιμη διαδικασία, καθώς τοποθετήθηκαν στη θέση του προέδρου και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου «διαγραφέντες δημοτικοί σύμβουλοι (Απόστολος Πατέστος και Σοφία Δόλκα αντιστοίχως)».

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δημήτρης Βουνάτσος όταν αποφάσιζε μετά τις «διαρροές» απ’ την παράταξή του στην ψηφοφορία για τα ανταποδοτικά τέλη, να προχωρήσει στη διαγραφή τεσσάρων δημοτικών συμβούλων της παράταξής του, είχε μελετήσει τον «Καλλικράτη» και διασφάλιζε έτσι - όπως είχαμε προβλέψει τότε πως επιδιώκει - ότι δε θα εκλεγεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δημοτικός σύμβουλος που δε θα περιβάλλεται απ’ την εμπιστοσύνη του.


Δήλωση δημάρχου:
«Δε θριαμβολογώ, αλλά φταίνε…»

Σε συνέχεια της απόφασης της Χριστιάνας Καλογήρου, ο Δημήτρης Βουνάτσος χθες το μεσημέρι δημοσιοποίησε δήλωσή του στην οποία αναφέρεται στην ένσταση που είχε υποβάλει ζητώντας την ακύρωση του πρακτικού-απόφασης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2013, με το οποίο - όπως λέει - «ο προεδρεύων κ. Παρασκευαΐδης “ανακήρυξε” πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Πατέστο Απόστολο, αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντιδέλλη Εμμανουήλ και γραμματέα την κ. Δόλκα Σοφία».

Θυμίζοντας ότι στις δημαιρεσίες θα γίνει υποχρεωτικά και η εκλογή των μελών των δύο Επιτροπών του Δήμου, ο δήμαρχος τονίζει μεταξύ άλλων: «Δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες, οι οποίες άλλωστε δεν ταιριάζουν στις περιστάσεις και στο χαρακτήρα μου. Όμως είναι επάναγκες να επισημάνω ότι εκείνοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη λήψη τής ως άνω παράνομης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το βαρύτατο τραυματισμό του θεσμού της δημοτικής αυτοδιοίκησης, και διοικητικά, και πολιτικά, και ηθικά, και λειτουργικά, γιατί, με το πραξικόπημα το οποίο επεχείρησαν, ανεπιτυχώς βέβαια, ενσυνείδητα παρεμπόδισαν τη συνολική λειτουργία του Δήμου μας όλο αυτό το χαμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ψηφισθεί μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουαρίου ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, όπως επιβάλλει ο νόμος, με πάμπολλες βλαπτικές παρενέργειες στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων που μας απασχολούν.»

Και στην αγροτική οδοποιία…
Επιπλέον, όπως συνεχίζει ο δήμαρχος, «συνέβαλαν και στην αδυναμία αντιμετώπισης του οξύτατου προβλήματος της αποκατάστασης της βατότητας των αγροτικών δρόμων, της αντιμετώπισης επειγουσών υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων, πληρωμής σε έχοντες λαμβάνειν από το Δήμο, διεξαγωγής δημοπρασιών δημοτικών έργων που κινδυνεύουν, τακτοποίησης πολλών άλλων υποχρεώσεων του Δήμου κ.λπ.», ενώ υπογραμμίζει πως προσπάθησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης «να λογικεύσει και να εμποδίσει τον προεδρεύοντα και όσους έλαβαν το λόγο πλειοδοτώντας υπέρ της δήθεν νομιμότητας της διεξαγόμενης παράνομης διαδικασίας». «Απέτυχα όμως, γιατί βρέθηκα ενώπιον προειλημμένων αποφάσεων. Ας τους κρίνουν οι συνδημότες μας», συμπληρώνει ο κ. Βουνάτσος.

Ο κ. Βουνάτσος σήμερα θα βρίσκεται στην Αθήνα, όπου νωρίς το πρωί θα έχει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Χαράλαμπο Αθανασίου, και στη συνέχεια θα μετάσχει στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της, Δημήτρη Κρεμαστινού. Στην Επιτροπή πρόκειται ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, να παρουσιάσει το «Νέο Ιπποκράτη - Πρόγραμμα Υγείας για το Αιγαίο».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey