Διαγωνισμοί Κρατικού Βραβείου Θεατρικού Έργου

01/07/2012 - 05:56
Τους διαγωνισμούς του Κρατικού Βραβείου Θεατρικού Έργου για το έτος 2009 προκηρύσσει το υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους, και όχι μόνο, θεατρικούς συγγραφείς να δείξουν το ταλέντο τους και να επιβραβευθούν γι’ αυτό.
Τους διαγωνισμούς του Κρατικού Βραβείου Θεατρικού Έργου για το έτος 2009 προκηρύσσει το υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους, και όχι μόνο, θεατρικούς συγγραφείς να δείξουν το ταλέντο τους και να επιβραβευθούν γι’ αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε έναν από τους παρακάτω διαγωνισμούς μέχρι 29 Μαΐου.

Οι διαγωνισμού που προκηρύσσονται έχουν ως εξής:
Α. Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου
Για το Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε.
Χρηματικά έπαθλα
Α΄ Βραβείο: 9.000 ευρώ. Β΄ Βραβείο: 5.000 ευρώ. Γ΄ Βραβείο: 3.000 ευρώ
Β. Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς
Στο διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς. Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, θεατρικό έργο των οποίων δεν έχει στο παρελθόν ανέβει στη σκηνή από επαγγελματικό θίασο ή παρουσιαστεί στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ή δεν έχει βραβευθεί από επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού ή άλλη επιτροπή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Χρηματικά έπαθλα
Α΄ Βραβείο: 8.000 ευρώ. Β΄ Βραβείο: 5.000 ευρώ. Γ΄ Βραβείο: 3.000 ευρώ
Γ. Κρατικό Βραβείο συγγραφής παιδικού θεατρικού έργου
Χρηματικά έπαθλα Α΄ Βραβείο: 8.000 ευρώ. Β΄ Βραβείο: 5.000 ευρώ. Γ΄ Βραβείο: 3.000 ευρώ

Όροι συμμετοχής

Οι γενικότεροι όροι συμμετοχής προσδιορίζουν με λεπτομέρεια ποιος μπορεί και με τι, να δηλώσει συμμετοχή σε κάθε έναν από τους διαγωνισμούς.
Πρέπει, λοιπόν, να σημειωθεί ότι τα προς βράβευση έργα δύνανται να ανήκουν σ’ όλα τα είδη της Δραματικής Τέχνης. Τα έργα αυτά πρέπει να μην έχουν εκδοθεί ή ανεβασθεί στο θέατρο ή την τηλεόραση και να μη έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο.
Έπειτα, τα υποβαλλόμενα έργα μπορεί να είναι και μονόπρακτα. Από την άλλη, έργο που κρίθηκε άπαξ από την επιτροπή ή άλλη επιτροπή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να υποβληθεί προς κρίση.
Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος με την υποβολή ενός και μόνο έργου και σε μία μόνο από τις παραπάνω περιπτώσεις.
Να σημειώσουμε ακόμα πως τα έργα υποβάλλονται με αίτηση με ψευδώνυμο, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, στη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού, Τμήμα Θεάτρου (Μπουμπουλίνας 20 - 10682, Αθήνα). Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου, συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Στην αίτηση συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια σε ποιον από τους διαγωνισμούς συμμετέχει, αλλιώς η συμμετοχή του στο διαγωνισμό είναι άκυρη και το έργο του δεν παραπέμπεται στην επιτροπή.
Σε περίπτωση που έργο βραβευθέν σε οποιονδήποτε από τους τρεις διαγωνισμούς παρουσιασθεί από σκηνής από επιχορηγούμενο θίασο, είναι δυνατή ειδική οικονομική ενίσχυση του θιάσου αυτού από το ΥΠΠΟ.
Τέλος, να τονιστεί ότι μετά την υποβολή των έργων δεν επιτρέπεται ν’ αποσύρει ο συγγραφέας το έργο του.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8201722 και 210 8201737.
 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey