Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη στο Δήμο Λέσβου

10 θέσεις υδρονομέων

09/06/2012 - 15:11

Σε συνέχεια της έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 10 υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν στα νερά άρδευσης.

Σε συνέχεια της έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 10 υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν στα νερά άρδευσης.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του δημάρχου Δημήτρη Βουνάτσου, είναι δύο στα Παράκοιλα και από μία στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Φίλιας, Ανεμότιας, Πλωμαρίου, Μηθύμνης, Βασιλικών, Ιππείου - Κεραμειών, Κάτω Τρίτους - Μυχούς και Ερεσού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65 (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης) και μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση ότι α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται τη στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13 - 17, Μυτιλήνη, τηλ. 22513 50596 - αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού Κώστας Χατζηπαναγιώτης) και στα γραφεία των δημοτικών ενοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 12 Ιουνίου, ενώ οι περισσότεροι προσληφθέντες θα απασχοληθούν έως και το τέλος Οκτωβρίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey