Η Εκκλησιαστική Μουσική της Σμύρνης (1800 - 1922)

29/05/2012 - 15:28

Στο παρόν βιβλίο στεγάζεται η έρευνα και η μελέτη της διδακτορικής διατριβής του Νίκου Ανδρίκου, που είχε ως θέμα την Εκκλησιαστική Μουσική της Σμύρνης την περίοδο 1800 - 1922.

Ο Νίκος Ανδρίκος, γεννημένος στη Μυτιλήνη με καταγωγή από την Αγιάσο, από την ηλικία των επτά ετών ασχολείται με την εκκλησιαστική, την τουρκική δημοτική μουσική και τα μουσικά ιδιώματα. Εκπόνησε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου διδακτορική διατριβή, πραγματοποιώντας συγχρόνως ανθρωπολογική έρευνα, ειδικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέσω της καταγραφής Μικρασιατών προσφύγων μουσικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και έχει διδάξει στο ΤΕΙ της Άρτας. Σήμερα διευθύνει τη Σχολή Ανατολικής Μουσικής του Αναγνωστηρίου Αγιάσου και διδάσκει στο Μουσικό Σχολείο της Μυτιλήνης.

Στο παρόν βιβλίο στεγάζεται η έρευνα και η μελέτη της διδακτορικής του διατριβής, που είχε ως θέμα την Εκκλησιαστική Μουσική της Σμύρνης την περίοδο 1800 - 1922. Ο κεντρικός προβληματισμός της έρευνας αφορά κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια ανίχνευσης αλλά και αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο το ιδιότυπο στιλιστικά ρεύμα της Σμύρνης εντάχθηκε στην ευρύτερη μουσική πραγματικότητα της εποχής, παίζοντας συγχρόνως ένα ρόλο αναμφίβολα εκσυγχρονιστικό στα πλαίσια επιμέρους πεδίων, όπως εκείνων της συνθετικής δημιουργίας, της διδακτικής, της εκδοτικής παραγωγής, του θεωρητικού στοχασμού κ.ά.. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, με τους παρακάτω τίτλους: Ο μουσικός πολιτισμός στα πλαίσια της Σμύρνης του 19ου αιώνα και η θέση της εκκλησιαστικής μουσικής, Η δραστηριότητα στο χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής στη Σμύρνη του ευρύτερου 19ου αιώνα (1800 - 1922), Περιβάλλον και πρόσωπα, Η αρθρογραφική δραστηριότητα και το θεωρητικό έργο του Μισαήλ Μισαηλίδη, Μορφολογική ανάλυση του συνθετικού έργου των Σμυρναίων δασκάλων (Νικολάου Πρωτοψάλτου, Μισαήλ Μισαηλίδη). Στην εισαγωγή ο συγγραφέας μάς δίνει το περιεχόμενο, την προβληματική, την έρευνα και τη μεθοδολογία και στον επίλογο τα συμπεράσματα της μελέτης. Πλουσιότατη είναι η βιβλιογραφία.

Προλογίζει ο Δημήτρης Γιαννέλος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα σημειώνει: «Ο συγγραφέας αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο ίσως δείγμα της νέας γενιάς μουσικολόγων, που θα δώσουν νέες και αναγκαίες κατευθύνσεις στην έρευνα και τη μελέτη της εκκλησιαστικής μουσικής.»

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey