Συγκροτήθηκε απ’ το Φώτη Χατζημιχάλη το νέο όργανο για τα πολεοδομικά θέματα στο Βόρειο Αιγαίο

Δυο ΣΧΟΠ στο… ΣΥΠΟΘΑ

29/05/2012 - 15:08

Παρελθόν και τυπικά αποτελούν τα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφού πλέον όλα τα πολεοδομικά θέματα θα εξετάζονται απ’ το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).

Παρελθόν και τυπικά αποτελούν τα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφού πλέον όλα τα πολεοδομικά θέματα θα εξετάζονται απ’ το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), που συγκροτήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Φώτη Χατζημιχάλη.

Σύμφωνα με το Νόμο 4030 που ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2011, στο ΣΥΠΟΘΑ θα προσφεύγουν ιδιώτες και μηχανικοί για να προσβάλλουν αποφάσεις για θέματα δόμησης, ενώ το ίδιο Συμβούλιο, που αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ, θα είναι αρμόδιο για θέματα παρεκκλίσεων, αποστάσεων κ.λπ..

Σε πρώτη φάση και μέχρι να συγκροτηθούν τμήματα για τους Νομούς Σάμου και Χίου, όπως μας είπε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΣΥΠΟΘΑ, Ιωακείμ Πολυδωρόπουλος, όλες οι υποθέσεις θα εξετάζονται στη Μυτιλήνη. Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου αναμένεται σε δύο περίπου βδομάδες, ενώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες εκκρεμότητες, μια και με μεταβατικές διατάξεις, τα ΣΧΟΠ λειτουργούσαν έως προσφάτως.

Ποιοι μετέχουν
Βάσει του νόμου, προβλέπεται να προεδρεύει του ΣΥΠΟΘΑ εκπρόσωπος του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, αλλά απ’ το γραφείο του παρέδρου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δηλώθηκε αδυναμία συμμετοχής για σοβαρούς υπηρεσιακούς και λειτουργικούς λόγους, αφού ήδη προεδρεύει πολύ μεγάλου αριθμού επιτροπών.

- Πρόεδρος του Συμβουλίου απ’ τον κ. Χατζημιχάλη ορίστηκε ο Γιάννης Καρατζάς, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου τής ΑΔΑ, με αναπληρωτή τον Ιωακείμ Πολυδωρόπουλο, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της ίδιας Διεύθυνσης.

- Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Μιχαήλ Χατζάρας, προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Γεωργέλλη, υπάλληλο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.

- Μέλος τού ΣΥΠΟΘΑ ορίστηκε ο Δημήτρης Βαλαβάνης, προϊστάμενος του Τμήματος Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με αναπληρώτρια τη Μαριάνθη Βουρβούλη, υπάλληλο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.

- Εκπρόσωπος του ΤΕΕ θα είναι ο Παναγιώτης Πιττός, πολιτικός μηχανικός, με αναπληρωτή το Γεώργιο Σωσωνίδη, αρχιτέκτονα.

Το Συμβούλιο θα έχει διετή θητεία, μέχρι και το Μάιο του 2014, και συγκροτήθηκε προσωρινά με μειωμένη σύνθεση, γιατί ακόμη δεν έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι - τακτικό και αναπληρωματικό μέλος - της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Βορείου Αιγαίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey