Νέα τιμολόγια ύδρευσης - αποχέτευσης στα χωριά, «πάγωμα» τιμών στη Μυτιλήνη

Θα πληρώνουν όλοι ΔΕΥΑΛ

26/05/2012 - 14:02

Δύο μήνες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε όλο το νησί, τη Δευτέρα το ίδιο όργανο θα κληθεί να αποφασίσει και για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί για το 2012 και μάλιστα αναδρομικά απ’ την αρχή του χρόνου

Δύο μήνες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε όλο το νησί, τη Δευτέρα το ίδιο όργανο θα κληθεί να αποφασίσει και για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί για το 2012 και μάλιστα αναδρομικά απ’ την αρχή του χρόνου. Όπως απ’ το Μάρτιο είχε αποκαλύψει το «Ε», με τις τιμές που αποφασίστηκαν επιχειρείται ένας εξορθολογισμός στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, με στόχο να επιβαρύνονται για τις ίδιες υπηρεσίες ισότιμα όλοι οι δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή θα εισηγηθεί να μην υπάρξουν για το 2012 αυξήσεις στην πόλη της Μυτιλήνης, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιοχές χωρίζονται σε τρεις ζώνες τιμολογίων ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, την επισκεψιμότητα τουριστών και τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού.

Απ’ το Μάρτιο που είχαν προταθεί τα τιμολόγια βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης που είχε εκπονήσει για λογαριασμό τής ΔΕΥΑΛ ο οικονομολόγος Γιάννης Ιατρέλλης, έως σήμερα, έχει περιληφθεί μια επιπρόσθετη αύξηση της τάξης του 5%.

Προκειμένου, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Επιχείρησης, Σωτήρης Μαρινάτος, «να λειτουργήσει βιώσιμα και ανταποδοτικά η ΔΕΥΑΛ, πρέπει απαραίτητα να εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα ύψους 1,2 εκατ. ευρώ».

Όπως εξήγησε ο κ. Μαρινάτος, οι δημοτικές ενότητες πλην Μυτιλήνης διαχειρίζονταν περίπου 40.000 υδρομετρητές και τις αντίστοιχες αποχετεύσεις. Μεγάλο ποσοστό των υδρομετρητών αυτών δε λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μη χρεώνεται νερό που καταναλώνεται. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, σε κάποια συγκεκριμένα χωριά το ποσοστό των υδρομετρητών που δε λειτουργούν ξεπερνά το 50%.

Πιο δίκαια κατανομή
«Με αυτά τα δεδομένα, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει πάγια χρέωση για όλα τα υδρόμετρα, η οποία και προτείνεται να είναι οκτώ ευρώ ανά υδρόμετρο και τρίμηνο, και για κατανάλωση μέχρι 15 κυβικά μέτρα», τόνισε ο κ. Μαρινάτος, υποστηρίζοντας πως με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μία μικρή έστω χρέωση και για κάποιους υδρομετρητές που δε λειτουργούν, ενώ θα απαιτηθούν μικρότερες αυξήσεις τιμολογίων για τα λειτουργούντα υδρόμετρα.

«Η πρόταση αυτή, αν και όχι απόλυτα δίκαιη, θεωρείται δικαιότερη καθώς θα επιτευχθεί πιο ισόμετρη κατανομή των χρεώσεων σε όλους», συνέχισε ο κ. Μαρινάτος, επισημαίνοντας πως θα ληφθούν άμεσα μέτρα και για τις πολλές παράνομες συνδέσεις που υπάρχουν χωρίς καθόλου υδρομετρητές.

Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Μαρινάτου, τα τιμολόγια της πόλης της Μυτιλήνης θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ οι τιμολογήσεις στο υπόλοιπο νησί κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες:
- Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι περιοχές στις οποίες λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Σε αυτήν τα τέλη αποχέτευσης ανέρχονται στο 30% της αξίας της κατανάλωσης νερού.
- Στις περιοχές στις οποίες έχει δημοπρατηθεί ή είναι υπό κατασκευή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Τα τέλη αποχέτευσης ανέρχονται σε 15% της αξίας κατανάλωσης νερού.
- Στις ορεινές περιοχές, όπου τα τέλη αποχέτευσης ανέρχονται σε 5% της αξίας κατανάλωσης νερού.

Αυτό που δεν έχει γίνει σαφές, είναι τι θα ισχύσει στα χωριά του πρώην δήμου Μυτιλήνης. Η εισήγηση της υπηρεσίας, με την οποία συντάχθηκε και ο κ. Μαρινάτος, ήταν για το 2012 να μη γίνουν αυξήσεις στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, όπως αποφασίστηκε και για την πόλη. Όμως το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ αποφάσισε να γίνουν αυξήσεις, οπότε την τελική απόφαση θα την πάρει, όπως και για όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey