Η κλίση των επιθέτων της νεοελληνικής γλώσσας - Μετοχές, Αριθμητικά, Αντωνυμίες

Επίθετα

25/05/2012 - 15:46

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται με τρόπο ευσύνοπτο και λειτουργικό πώς κλίνονται τα επίθετα, οι μετοχές, τα αριθμητικά και οι αντωνυμίες της Νέας Ελληνικής. Περιλαμβάνει λεξικό 12.000 επιθέτων και 64 παραδείγματα κλίσης για επίθετα και μετοχές.

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται με τρόπο ευσύνοπτο και λειτουργικό πώς κλίνονται τα επίθετα, οι μετοχές, τα αριθμητικά και οι αντωνυμίες της Νέας Ελληνικής. Περιλαμβάνει λεξικό 12.000 επιθέτων και 64 παραδείγματα κλίσης για επίθετα και μετοχές. Στην εισαγωγή περιέχονται χρήσιμες γραμματικές πληροφορίες για τα επίθετα και ακολουθούν αριθμημένα τα κλιτικά τους παραδείγματα. Σε ξεχωριστά κεφάλαια εξετάζεται η κλίση των μετοχών, των αριθμητικών και των αντωνυμιών και δίνονται οι απαραίτητες γραμματικές πληροφορίες και παρατηρήσεις.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey