Οργανισμοί, θεωρίες, μέσα

Πολιτιστική επικοινωνία

04/05/2012 - 15:05

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η επικοινωνιακή σχέση των οργανισμών του πολιτισμού με τις ποικίλες κατηγορίες κοινού. Βασικός στόχος είναι σκιαγραφηθούν κάποιες από τις παραπάνω σχέσεις, οριοθετώντας ένα γνωστικό χώρο για επιμέρους μελέτες περίπτωσης, αλλά και για τη συνολική ερευνητική αποτύπωση της εκάστοτε πολιτιστικής βιομηχανίας, από τον κινηματογράφο μέχρι τα μουσεία.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η επικοινωνιακή σχέση των οργανισμών του πολιτισμού με τις ποικίλες κατηγορίες κοινού. Βασικός στόχος είναι σκιαγραφηθούν κάποιες από τις παραπάνω σχέσεις, οριοθετώντας ένα γνωστικό χώρο για επιμέρους μελέτες περίπτωσης, αλλά και για τη συνολική ερευνητική αποτύπωση της εκάστοτε πολιτιστικής βιομηχανίας, από τον κινηματογράφο μέχρι τα μουσεία. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στο σπουδαστή της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού, όσο και στον επαγγελματία που αναζητά μια συνεκτική παρουσίαση της σχέσης του πολιτιστικού οργανισμού με το κοινό του.

Ο συγγραφέας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey