FOLLOW US

Εργασία

  • Προκήρυξη απ’ την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για εργάτες αποθήκης και παγιδοθέτες, για τη δακοκτονία στη Λέσβο
Προσλαμβάνονται 66

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 66 εργαζομένων για το φετινό πρόγραμμα της δακοκτονίας, προχωράει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με χθεσινή προκήρυξη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 66 εργαζομένων για το φετινό πρόγραμμα της δακοκτονίας, προχωράει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με χθεσινή προκήρυξη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και πιο συγκεκριμένα δύο εργατών αποθήκης και 64 παγιδοθετών, που κατανέμονται σε όλους τους ελαιοκομικούς τομείς του νησιού.

Όπως είχε δηλώσει σχετικά πριν τις εκλογές ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Αντώνης Γιαννάκης, το προσωπικό που θα απασχοληθεί, θα είναι γεωπόνοι που θα έχουν το ρόλο του επόπτη στο πρόγραμμα της δακοκτονίας, παγιδοθέτες οι οποίοι θα συλλέγουν τα στοιχεία από τις παγίδες για την εξέλιξη του πληθυσμού του δάκου και αποθηκάριοι που θα διαχειρίζονται τα εντομοκτόνα και τα άλλα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στη δακοκτονία.

Οι αρχιεργάτες και οι ψεκαστές θα προσληφθούν από τον εργολάβο που θα διενεργήσει τους ψεκασμούς σε όλη τη Λέσβο, ενώ για τους εργάτες πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε απόφαση για τη δέσμευση 150.000 ευρώ που θα δαπανηθούν για τις αμοιβές τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσλήψεων, θα ξεκινήσει η καταπολέμηση του δάκου στον ελαιώνα της Λέσβου, αφού έχει ήδη γίνει ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου στην εταιρεία που θα κάνει τους ψεκασμούς, ενώ έχουν παραληφθεί και τα εντονομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν.

Διαδικασία
Σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε χθες απ’ την Περιφέρεια, οι δύο εργάτες αποθήκης θα απασχοληθούν για διάστημα έως 60 ημέρες. Απ’ τους παγιδοθέτες, οι 36 θα κάνουν έως 34 ημερομίσθια και οι 28 έως 60 ημερομίσθια.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο (η ακριβής ημερομηνία θα οριστικοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τοπικό Τύπο) να υποβάλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Καραντώνη 2, τηλέφωνο 22510 46665), αίτηση μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, τότε θα πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο δήμο.
- Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας ανεξαρτήτως χρόνου.
- Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ.
- Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (για Α.Μ. ΙΚΑ).
- Φωτοτυπία αριθμού λογαριασμού βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα αυτό του εργαζομένου.
- Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας)
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόνο για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό δήμου, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 110 στο Λιμενικό Σώμα Προσλήψεις 77 υπαλλήλων »
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top