FOLLOW US

Εργασία

  • Σε Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ Μυτιλήνης
26 θέσεις στη Λέσβο

Ξεκινά αύριο Πέμπτη και ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου 2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας», για τις δομές υγείας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το πρόγραμμα αφορά 46 θέσεις και συγκεκριμένα 26 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στη Λέσβο, 11 στη Χίο, 6 στη Σάμο, 4 στην Ικαρία και 2 στη Λήμνο.

Ενώ είχε προγραμματιστεί οι αιτήσεις να ξεκινήσουν να κατατίθενται από χτες, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι «λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 3-8-2017 από τις 8 το πρωί.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) από 03/08/2017 και ώρα 8η πρωινή έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017).

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

- Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

- Μακροχρόνια άνεργοι.

- Ευπαθείς ομάδες ανέργων.

- Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

- Ηλικία.

- Αριθμός ανήλικων τέκνων.

- Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) 67% και άνω.

- Εντοπιότητα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

Οι θέσεις αναλυτικά

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

81200

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

81200

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

81200

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ

81103

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ

81103

ΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ

81103

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ

81107

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

83100

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

83100

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

83100

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

81100

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

2

ΠΕΔΥ - Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

81100

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

81100

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

ΠΕΔΥ - Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

81100

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top