Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ταξίδεψε στη Νάξο!

24/08/2017 - 20:25

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, οι εργασίες και η αξιολόγηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2017 «Μανόλης Μαρμαράς» με τίτλο: «Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση και Τοπική Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την ενεργή υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε στη Χώρα Νάξου και διήρκησε δύο εβδομάδες με διεθνή συμμετοχή.

Οι σεμιναριακές δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου φιλοξενήθηκαν στη Σχολή Ουρσουλινών που ευγενικά παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ενώ καθοριστική για την επιτυχία των εργασιών του, υπήρξε η ενεργή συμβολή του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού - Αθλητισμού - Περιβάλλοντος - Παιδείας - Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.). Οι διαλέξεις συνδυάσθηκαν με σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Νομικό Πρόσωπο.

Στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2017, συμμετείχαν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλα ιδρύματα της χώρας, καθώς επίσης φοιτητές και απόφοιτοι από την Νάξο, ενώ η συμμετοχή των φοιτητών ήταν δωρεάν. Οι 24 διδάσκοντες καθηγητές και ερευνητές προέρχονταν από δέκα διεθνή πανεπιστήμια:

- Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

- University of Nicosia

- International Tourism Academy, Russia

Στόχος του προγράμματος ήταν η μελέτη των θεμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της διαχείρισης των πολιτικών περιφερειακών σχεδιασμού και Νησιωτικής Ανάπτυξης στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικο-πολιτικών μεταβολών. Εκτός από τις καθημερινές διαλέξεις, οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Θερινό Σχολείο είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες και σε επιτόπιες έρευνες πεδίου, δίνοντας ένα έντονα βιωματικό χαρακτήρα.

Οι διδάσκοντες ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη ερευνητική εμπειρία που προσέφεραν έναν κύκλο σπουδών συνολικής διάρκειας 123 ωρών. Μέσα από προσανατολισμένα στην πρακτική τους διάσταση, σεμινάρια από έμπειρα και καταξιωμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, οι συμμετέχοντες φοιτητές συνεργάστηκαν σε ομάδες ώστε να εκπονήσουν επιτόπια έρευνα.

Οι ερευνητικές δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών, παρουσιάσθηκαν στη λήξη του Θερινού Σχολείου, στις 30 Ιουλίου, σε panel κριτών αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους, στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκοντες καθηγητές και επιστήμονες του Θερινού Σχολείου Νάξου.

Αποφασίσθηκε η δημοσίευση των κειμένων των εισηγήσεων, καθώς και των ερευνητικών εργασιών, σε ένα βιβλίο-τόμο, καθώς επίσης αποφασίστηκε η δημοσίευση παράλληλων κειμένων (στα Αγγλικά) στο Journal of Regional Socio-Economic Issues.

Τo Θερινό Σχολείο εντάσσεται στα «Διεθνή Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου» https://summer-schools.aegean.gr/el.

 

 

 

 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey