Σε αδιέξοδο το Πανεπιστήμιο με την καθαριότητα και τη φύλαξη

Φλερτάρουν ξανά με την ανεργία οι εργαζόμενοι

24/11/2017 - 17:26 Ενημερώθηκε 24/11/2017 - 13:30

Εν βρασμώ βρίσκονται οι υπάλληλοι της καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το αν τελικά θα προσληφθούν με ατομικές συμβάσεις, όπως οι αρμόδιοι είχαν δεσμευτεί, ή αν τελικά το Πανεπιστήμιο θα επιλέξει εργολάβο για την καθαριότητα. Κι ενώ υπάρχει καταγεγραμμένη έρευνα από τμήμα του Πανεπιστημίου ότι συμφέρει πολύ περισσότερο το Ίδρυμα να προσλάβει άτομα με συμβάσεις, η διαδικασία αργεί, ενώ οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φοβούνται ότι η καθαριότητα θα ανατεθεί σε εργολάβο. Όπως όλα δείχνουν, η συμφερότερη οικονομικά για το Ίδρυμα σύμβαση δεν θα πραγματοποιηθεί και οι φόβοι των υπαλλήλων καθαριότητας θα επιβεβαιωθούν, αφού οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λύση που και το ίδιο το Πανεπιστήμιο προέκρινε είναι όχι μόνο χρονοβόρες, αλλά και κοστοβόρες.

Από τον Μάιο του 2017 το Κεντρικό Συμβούλιο ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου τόνιζε ότι: «Είναι γνωστό ότι πολλοί εργολάβοι εφαρμόζουν τακτικές εκφοβισμού των εργαζόμενων τους, με αποτέλεσμα αυτοί κάτω από το φάσμα της απόλυσης να αποτρέπονται να οργανωθούν συνδικαλιστικά για να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και να προχωρήσουν σε ανοικτές δημόσιες καταγγελίες ενάντια στην όποια αυθαιρεσία του εργολάβου. Είναι, επίσης, γνωστό ότι πολύ συχνά διαπιστώνεται παραβατικότητα στον κλάδο των εργολάβων. Η υπόθεση της Κούνεβα έκανε παγκοσμίως γνωστό τι μπορεί να συμβεί σε όποιον διεκδικεί τα δικαιώματά του σε χώρους χωρίς εργασιακή προστασία».

 

Ο νόμος

Η νέα νομοθετική ρύθμιση, για την οποία υπερηφανεύεται η κυβέρνηση με βάση το άρθρο 63 του Ν.4430/31.10.2016 (ΦΕΚ 205 τ. Α’), οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να προσλαμβάνουν για καθαριότητα και φύλαξη φυσικά πρόσωπα, επιλεγέντα από τον ΑΣΕΠ με μη ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 24 μηνών, αντί αναδόχων εταιρειών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εξοικονόμησης δημοσιονομικής ωφέλειας. Στο άρθρο αυτό, όμως, όπως μας εξήγησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Στέφανος Γκρίτζαλης, προβλέπεται ρητά ότι: «Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2018». Με την πρόβλεψη αυτή, όμως, προσθέτει, «για φορείς που επιθυμούν άμεσα να αξιοποιήσουν το σχετικό άρθρο του νόμου, η διάρκεια των συμβάσεων φυσικών προσώπων περιορίζεται σημαντικά σε χρονικό διάστημα».

 

Και οι αγκυλώσεις

Στο μεταξύ, όμως, οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν διαρκώς την άρτια παροχή υπηρεσιών φύλαξης και καθαρισμού. «Άρα, για το διάστημα μετά την 1.1.2019, οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να έχουν εγκαίρως μεριμνήσει για προκήρυξη διαγωνισμού για αναζήτηση εκ νέου εταιρειών φύλαξης και καθαριότητας. Και επειδή το νομοθετικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι πολύπλοκο και χρονοβόρο, οι δημόσιοι φορείς ήδη από το Φεβρουάριο 2018 οφείλουν να ξεκινήσουν τη διαγωνιστική διαδικασία για αναζήτηση εταιρείας αναδόχου!» προσθέτει και καταλήγει: «Κατά συνέπεια, αν η Πολιτεία, σήμερα, επιθυμεί ειλικρινώς την απασχόληση φυσικών προσώπων στη φύλαξη και τον καθαρισμό αντί αναδόχων εταιρειών, οφείλει εντός του 2017 να τροποποιήσει το άρθρο 63 και να δώσει τη δυνατότητα απασχόλησης φυσικών προσώπων, είτε χωρίς πρόβλεψη χρόνου ολοκλήρωσης της εφαρμογής του άρθρου, είτε κατ’ ελάχιστον μέχρι την 31.12.2020».

Μ’ αυτά και μ’ αυτά λοιπόν και μέχρι νεωτέρας 34 καθαρίστριες και δεκάδες φύλακες μπαίνουν σε αναμονή, ενώ οι περισσότεροι φλερτάρουν με την ανεργία, καθώς δύσκολα θα απορροφηθούν από τους εργολάβους, αν λάβουμε υπόψη και την ανακοίνωση του Συλλόγου ΔΕΠ. 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey