Ο Τ. Ιορδάνης για το βιβλίο του

«ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΥΜΗΣΗ»

03/04/2022 - 17:00

'Εχω ευτυχήσει στη ζωή μου να αισθανθώ μεγάλες χαρές. Στις σπουδές μου, στο γάμο μου και στην οικογένεια μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ακόμα και στις διάφορες επιστημονικές, κοινωνικο-συνδικαλιστικές και επαγγελματικές δραστηριότητες μου. Δραστηριότητες για το κοινό καλό, αλλά και για ίδιον λόγον. Δραστηριότητες, που σε συνδυασμό με τις πολυεπίπεδες σπουδές μου, έκαναν να αποκτήσω άνεση στο λόγο και στη γραφή.  

Εκείνο το στοιχείο που από μικρός είχα, ήταν η δυνατότητα να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου, ανεπιτήδευτα, με θάρρος και παρρησία. Τούτα όλα, με οδήγησαν στο να γράφω και να προβάλλω τη γνώμη μου με το «χαρτί και καλαμάρι». Με αυτό τον τρόπο, από σαράντα και, χρόνια τώρα, έβγαινα δημοσίως σε εφημερίδες, περιοδικά και εκτιθόμουνα δημοσιογραφώντας. Παράλληλα όμως είχα και την έφεση και τάση, να «αποθησαυρίζω» διάφορες σκέψεις μου υπό μορφή αφηγήσεων, πεζογραφημάτων, νουβελών, ακόμη και διηγημάτων, αρχικά στο χαρτί και από εικοσιπενταετίας στη «μνήμη» του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή. 

Και ίσως όλα αυτά να έμεναν άχρηστα, αν δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας, με τον ποιητή της Λέσβου, Δημήτρη Νικορέτζου. Ο ίδιος, στο 11σέλιδο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΗΜΑ, που μου έκανε την τιμή να γράψει στο λογοτέχνημά μου αυτό, αναφέρει ότι είχε προσέξει ως τακτικός αναγνώστης των κατά καιρούς δημοσιευμάτων μου, ότι στη γραφή μου είχα σαφώς ορατά λογοτεχνικά προτερήματα και αρετές. Έτσι για χρόνια με παρότρυνε «Τάκη γράψε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Έχεις ταλέντο. Έχεις ταλέντο, άνθρωπέ μου, κατάλαβέ το». Το πές και ξαναπές του Δημήτρη, τελικά όπως ο ίδιος λέει, έγινε ο «νονός» μου - δράττομαι της ευκαιρίας να του εκφράσω τις πολλές, πολλές από καρδιάς ευχαριστίες μου-, αφού με την επιμονή του, με έπεισε και τελικά ευδόκησα να μπω «και στα χωράφια της λογοτεχνίας».  

Σήμερα κρατώ στα χέρια μου το παρθενικό αυτό λογοτέχνημά μου «ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΥΜΗΣΗ» (εκδόσεις ΑΩ) κάνοντάς με, να αισθάνομαι τη χαρά της δημιουργίας και ξεχωριστή ευτυχία για το πνευματικό μου αυτό «παιδί». 

Το βιβλίο μου αυτό, μου έκανε την τιμή να προωθήσει, κατά πως εκείνος γνωρίζει, ο πολύπειρος Λευτέρης Τζανακάκης στο «ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ»- Ε. Τζανακάκης ΙΚΕ, Χαριλάου Τρικούπη 11Α στην Αθήνα. Ο φίλος Λευτέρης, είχε την καλοσύνη να συμπεριλάβει το «ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΥΜΗΣΗ» μου, στην μεγάλη, μόνιμη, διαρκή και ενημερωμένη έκθεσή, του «ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ» του. 

Προσβλέπω σε λίγο, να συνεννοηθώ και με βιβλιοπωλείο στην Μυτιλήνη ώστε και οι φίλοι, συμπατριώτες μου στη Λέσβο, να έχουν τη δυνατότητα, εκεί να το αναζητήσουν. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey