Οι «Ενεργοί Πολίτες» για το θέμα της καθαριότητας

13/05/2014 - 16:09

Το θέμα της καθαριότητας όλοι γνωρίζουμε πως βρίσκεται ψηλά στις απαιτήσεις των πολιτών. Στο νησί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας.

Το θέμα της καθαριότητας όλοι γνωρίζουμε πως βρίσκεται ψηλά στις απαιτήσεις των πολιτών. Στο νησί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας.

Οι βασικότερες αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα, είναι: α) η έλλειψη προσωπικού, β) οι μεγάλες αποστάσεις (το πρόβλημα λύνεται με τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης), γ) η προβληματική κατανομή των δημοτικών τελών καθαριότητας, δ) η αδυναμία εξεύρεσης πόρων για τη συντήρηση των οχημάτων και των υποδομών καθαριότητας και ε) οι κακές συμπεριφορές αρκετών πολιτών.

Η γενικότερη λύση που προτείνουμε, είναι η δρομολόγηση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συνολικά απαιτείται μια μελέτη που θα περιλαμβάνει: χωροθέτηση κάδων, τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε κεντρικά σημεία, εντοπισμό βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων, ρύθμιση συχνότητας αποκομιδής, κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης διαδρομών απορριμματοφόρων (GPS), προσαρμογή αποκομιδής βάσει των κυκλοφοριακών αναγκών και βάσει του ωραρίου εργασίας, τοποθέτηση υπόγειων κάδων κ.ά..

Παράλληλα απαιτείται διεύρυνση ανακύκλωσης σε όλο το νησί και ανάπτυξη υποδομών κομποστοποίησης (πριν λίγο καιρό εγκρίθηκε η μελέτη).

Όλα τα παραπάνω θα μειώσουν σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, κάτι που σημαίνει μείωση της απαιτούμενης εργασίας για την αποκομιδής τους.

Συμπληρωματικά, η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αδρανών θα λύσει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών στις ρεματιές και τα ποτάμια, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες σε περιοχές λόγω πλημμυρών κ.ά..

Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία ενός Πράσινου Ταμείου που θα εξοικονομεί χρήματα από το χώρο ενοικίασης για διαφημιστικές πινακίδες, πρόστιμα καθαριότητας κ.ά..

Αυτό τον καιρό δυστυχώς ακούμε διάφορες γενικολογίες και αοριστολογίες για το θέμα της καθαριότητας.
Δεν είμαστε υπέρ της «ομηρείας ψηφοφόρων», αλλά δε θα λαϊκίσουμε, ούτε θα υποσχεθούμε… Θα πούμε την αλήθεια: Ο Δήμος Λέσβου, ως νησιωτικός, μπορεί να προσλάβει μόνιμο προσωπικό.

Αυτήν τη στιγμή όμως δεν μπορεί να το συντηρήσει, καθώς δεν επαρκεί το ποσό των ανταποδοτικών τελών για να πληρωθούν νέοι υπάλληλοι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών ανά δημοτική κοινότητα, σε συνδυασμό με έναν εξορθολογισμό των εξόδων του Δήμου που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας).

Αφότου γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός εξεύρεσης πόρων. Εμείς έχουμε αρκετές σχετικές προτάσεις.

Παράλληλα, θα πρέπει να δρομολογηθεί μια καμπάνια ενημέρωσης και μια συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες μέσω Μ.Μ.Ε. και, όπου υπάρχει ανάγκη, εφαρμογή της πολιτικής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι και μπορούν να διακρίνουν τις «εύκολες» αλλά ανεύθυνες λύσεις που ακούγονται (π.χ. ιδιωτικοποίηση) και τις λαϊκίστικες υποσχέσεις (π.χ. πρόσληψη μόνιμου προσωπικού). Οι δικές μας λύσεις είναι πρακτικές, μεθοδικές και εφαρμόσιμες.

Απαιτούνται όμως άνθρωποι που θα έχουν τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές γνώσεις, θα θέσουν αυτές τις λύσεις ως προτεραιότητες και θα παρακολουθούν την εξέλιξη τους.

Η ολοκληρωμένη μας πρόταση βρίσκεται στο αναλυτικό πρόγραμμά μας: http://politeslesvou.gr/ti-proteinoume

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey