Τι συμβαίνει στην Ουκρανία;

25/02/2014 - 14:01

Η κατάσταση στην Ουκρανία βαίνει προς εκτόνωση μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, με τη μεσολάβηση και του διεθνούς παράγοντα.

Η κατάσταση στην Ουκρανία βαίνει προς εκτόνωση μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, με τη μεσολάβηση και του διεθνούς παράγοντα, η οποία χαρακτηρίζεται από ευρείες παραχωρήσεις της κυβερνητικής πλευράς επ' ωφελεία της αντιπολιτεύσεως.

Αναμφίβολα η τυφλή βία που επικράτησε κυρίως στην ουκρανική πρωτεύουσα και οι δεκάδες νεκροί σε συνδυασμό με την ενεργό ανάμειξη της διεθνούς κοινότητας, αποτέλεσαν τους καταλύτες επίσπευσης των εξελίξεων.

Παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά άδηλο το μέλλον της χώρας, δοθείσης της δεδομένης πλέον διαιρέσεως της χώρας στο φιλορωσικό και το φιλοευρωπαϊκό τόξο.

Η εγγύτητα της Ουκρανίας με τη Ρωσία σε κρίσιμες γεωπολιτικές παραμέτρους, όπως η γεωγραφία, η εθνοτική προέλευση, η γλώσσα και η θρησκεία, αντιδιαστέλλονται με τη σφοδρή επιθυμία ενός ικανού τμήματος του πληθυσμού για τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμία η οποία υπαγορεύεται από την επιδίωξη ανάπτυξης και ευημερίας.

Κατά συνέπεια, το μείγμα της ζύμωσης στην ουκρανική κοινωνία, δεδομένης της βούλησης της Ρωσίας να εξακολουθεί να κυριαρχεί ακώλυτα παντοιοτρόπως στην εγγύτερη σφαίρα επιρροής της, καθίσταται προδήλως κρίσιμο για τη σταθερότητα στη χώρα.

Από την ουκρανική κρίση, ωστόσο, μπορούν να συναχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία αφορούν και στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα.

Αναφέρομαι ιδίως στο κλίμα του ευρωσκεπτικισμού, το οποίο εντέχνως καλλιεργείται από πολιτικούς φορείς διαμαρτυρίας σε όλο το φάσμα τής Ε.Ε., απόρροια των σφιχτών δημοσιονομικών πολιτικών που ακολουθούνται.

Όπως αποδεικνύουν ξεκάθαρα τα συμβαίνοντα στην Ουκρανία, η προοπτική ευημερίας των χωρών της Ευρώπης δεν περνά από τις λογικές της εθνικής περιχαράκωσης και του απομονωτισμού, αλλά προϋποθέτουν την ευρύτερη δυνατή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ποιοτική εμβάθυνση των θεσμών του ενωσιακού εποικοδομήματος.

Αυτή είναι και η μόνη ασφαλής προοπτική διαμόρφωσης ενός πανίσχυρου ευρωπαϊκού πυλώνα προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης, στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό πεδίο διασυνδεόμενων οικονομιών το οποίο αναπτύσσεται.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίστανται εξαιρετικά κρίσιμες οι ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου. Γιατί αυτές οι εκλογές ενδέχεται να αποτελέσουν το πρόκριμα σημαντικών αλλαγών στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με απλά λόγια, μπορεί να δρομολογήσουν τις εξελίξεις ποιοι θα συνεχίσουν μαζί και ποιοι θα επιλέξουν την προοπτική του «εθνικά υπερήφανου» παρία της Ευρώπης.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey