Φλωρίδης: «Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να καταστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές»

Στην ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ για το Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων [Vid]

24/05/2022 - 09:00 Ενημερώθηκε 24/05/2022 - 11:01

Ο θεσμός του «Γεωργικού Συμβούλου» είναι ένας θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια. Μέσω του προγράμματος αυτού οι επιστήμονες, όπως για παράδειγμα οι γεωπόνοι επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις και δίνουν στον παραγωγό τις κατευθυντήριες εκείνες με τις οποίες θα επιτευχθεί η βελτίωση της παραγωγής και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Στο Βόρειο Αιγαίου δύο φορείς έχουν πιστοποιηθεί για να τρέξουν το Πρόγραμμα, ένας στη Λέσβο και άλλος στη Σάμο. Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι εκείνη, με έδρα τη Μυτιλήνη που θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, από τη Λέσβο και τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, που στόχο έχει να κάνει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μέσα από τις κατευθυντήριες που θα δώσουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι, πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές.  

Ένα από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που τώρα τρέχει είναι εκείνο των Γεωργικών Συμβούλων που επιμελείται στην περιοχή μας η Γεωτεχνική Αιγαίου.  

Ο συγκεκριμένος θεσμός είχε λειτουργήσει πιλοτικά πριν 10 περίπου χρόνια χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα καθώς δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος, δεδομένου ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι γεωργικοί σύμβουλοι και παραγωγοί. 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πιστοποίησαν γεωργικούς συμβούλους και οικονομολόγους που θα επιμεληθούν του προγράμματος στην επικράτεια. Οι επιχειρήσεις αυτές που πιστοποιήθηκαν ως δομές θα αναλάβουν συγκεκριμένο έργο στήριξης των παραγωγών. Στο Βόρειο Αιγαίο έχουν πιστοποιηθεί δύο επιχειρήσεις εκείνη της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ με έδρα τη Μυτιλήνη και ακόμη μία στην Σάμο.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλο το Γεωργικό κόσμο και επωφελούμενοι δύναται να πάρουν συμβουλές από επιστήμονες αξιοποιώντας την χρηματοδότηση του Προγράμματος.  

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του στο «Ε» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων ΑΛΦΑ και υπεύθυνος της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Γιάννης Φλωρίδης, το πρόγραμμα δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους παραγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες τους, προκειμένου οι τελευταίοι να ενδυναμώσουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις μέσα από μία σειρά εργαλείων τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.  

Οι ενδιαφερόμενοι του προγράμματος θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στην ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, καθώς ο αριθμός των ατόμων που θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι περιορισμένος, με την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ να προετοιμάζει ήδη το έδαφος για το πακέτο που θα υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς, ενώ προγραμματίζει και ενημερωτικές εκδηλώσεις προκειμένου να κάνει τους εν δυνάμει δικαιούχους κοινωνούς του προγράμματος.  

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1  
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική - οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.  
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής 
Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών (εργασίας, ασφάλισης, μετακινήσεων, έμμεσο κόστος) και, κατά περίπτωση, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων, που τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey