Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ομόφωνο «όχι» από το Δημοτικό Συμβούλιο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη Βάστρια [Vid]

31/01/2023 - 14:00 Ενημερώθηκε 02/02/2023 - 09:47

Μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Δημοτικών Συμβούλων το 25ο θέμα της ατζέντας της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο «Δομή προσωρινής φιλοξενίας του αρθ. 8 του Ν.4375/2016 στη θέση "ΒΑΣΤΡΙΑ" της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου του Ν. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». Εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος ήταν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημοσθένης Χατζηγιάννης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά τις εκατέρωθεν βολές για το συγκεκριμένο ζήτημα εντούτοις -μετά από δύο και πλέον ώρες- οι Σύμβουλοι αποφάσισαν ομόφωνα να τοποθετηθούν αρνητικά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής νέας δομής στη θέση Βάστρια, δεχόμενη η Δημοτική Αρχή την εισήγηση που κατέθεσαν οι 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Βέβαια αυτό που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι η αρνητική αυτή γνωμοδότηση δεν επηρεάζει την υλοποίηση του έργου, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και έχει προχωρήσει σε μεγαλο μέρος του.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην αίθουσα συνεδρίασης παραβρέθηκε πλήθος κόσμου που εξέφραζε την αντίθεσή του στην δημιουργία δομής στην Βάστρια. Το γεγονός αυτό, ενδεχομένως, επηρέασε ως προς τη διαμόρφωση του αποτελέσματος καθώς η Δημοτική Αρχή έχει εκφράσει την συγκατάθεσή της για την δημιουργία της δομής της Βάστριας. Η ομόφωνη αυτή απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ ανάλογη απόφαση – ως προς την μελέτη- αναμένεται να κοινοποιηθεί και από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου.

Η εισήγηση των 15

Στην επιστολή τους οι 15 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους – αντιρρήσεις τους στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσωρινής δομής φιλοξενίας στη θέση ΒΑΣΤΡΙΑ.

«Συνοψίζοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βάστρια απαιτούσε ΜΠΕ εξαρχής και ανεξάρτητα από την χωρητικότητάς της καθόσον δεν υφίστανται δίκτυα σύνδεσης και υποδομές σε αυτή, βρίσκεται εντός ΚΑΖ, εφάπτεται με περιοχή NATURA και μέρος των συνοδών έργων αυτής διέρχεται εντός της περιοχής Natura. Άρα η παρούσα ΜΠΕ εκτός από τεχνικά ανεπαρκής όπως τεκμηριώθηκε στο παρόν υπόμνημα, είναι και ετεροχρονισμένη. Επομένως η έγκριση της θα ήταν πράξη παράνομη. Παράνομη είναι και η κατασκευή της δομής στη Βάστρια και η ακύρωση της εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον των κατοίκων της Λέσβου και αναμένεται από το ΣΤΕ στο πλαίσιο της υφιστάμενης προσφυγής» καταλήγουν στο υπόμνημα οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ- ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 4375/2016 ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΤΡΙΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την κατασκευή της δομή στη θέση Βάστρια είναι τεχνικά ανεπαρκής και καταλήγει σε ατεκμηρίωτα συμπεράσματα όσο αφορά τις επιπτώσεις αυτής στο περιβάλλον της περιοχής αλλά και της Λέσβου γενικότερα. Η εν λόγω ΜΠΕ βρίθει ανακριβειών και αυθαίρετων συμπερασμάτων και είναι προφανές ότι γράφτηκε με προχειρότητα προκειμένου να δημιουργήσει μια επίφαση νομιμότητας και συμμόρφωσης με το δεδικασμένο που προέκυψε με την απόφαση Α1285/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η κατασκευή δομής στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών». Με αυτά τα δεδομένα τα σημαντικότερα τρωτά σημεία της μελέτης συνοψίζονται παρακάτω.

Α. Τρωτότητα ΜΠΕ λόγω της χωρητικότητάς της όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης.

Η αποτυπωμένη χωρητικότητα στο υποβληθέν με την ΜΠΕ Διάγραμμα κάλυψης της δομής (Εικόνα 1) προκύπτει ως ακολούθως:

  • ΠΡΟΚΕΚΑ 1-8 χωρητικότητας 8 x 240=1,920 άτομα
  • Ελεγχόμενης φιλοξενίας 1 χωρητικότητας 786 άτομα
  • Ελεγχόμενης φιλοξενίας 2 χωρητικότητας 524 άτομα
  • Μονήρεις άνδρες χωρητικότητας 262 άτομα
  • Μονογονεϊκές οικογένειες (άνδρες) χωρητικότητας 262 άτομα
  • Μονογονεϊκές οικογένειες (γυναίκες) χωρητικότητας 524 άτομα
  • Ασυνόδευτοι ανήλικοι χωρητικότητας 196 άτομα
  • Χώρος καραντίνας για τον οποίο δεν αναφέρεται χωρητικότητα.

Οι παραπάνω χώροι αθροίζουν χωρητικότητα 4,474 άτομα, χωρίς τον χώρο καραντίνας. Παράλληλα στο ίδιο διάγραμμα και εντός του περιγράμματος της έκτασης που καταλαμβάνει η δομή αποτυπώνονται δυο μεγάλοι δεσμευμένοι χώροι που προορίζονται για «Μελλοντική ανάπτυξη της δομής κατόπιν έγκρισης ΜΠΕ» όπως αναγράφεται. Εφόσον υπάρχει αυτή η πρόβλεψη επέκτασης θα περίμενε κανένας ότι οι αποτυπωμένοι χώροι θα αθροίζουν την τρέχουσα χωρητικότητα των 2,952 άτομων και όχι 4,474 ατόμων που είναι σχεδόν 50% μεγαλύτερη από τις 3,000 που υποτίθεται είναι το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο δεν απαιτείται ΜΠΕ.

Β. Τρωτότητα ΜΠΕ όπως προκύπτει από την εξέταση των επιπτώσεων από την λειτουργία της δομής στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα

Η υποβληθείσα ΜΠΕ υποβαθμίζει χωρίς τεκμηρίωση και παράθεση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων τις επιπτώσεις από την λειτουργία της δομής στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Απουσιάζει πρακτικά η περιγραφή των μεθόδων εκτίμησης και αξιολόγησης επιπτώσεων που προβλέπεται από την υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ.167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13). Επίσης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν εξεταστεί ως προς τις προστατευόμενες περιοχές (πεδίο 1Δ9 του Εντύπου πληρότητας ΜΠΕ της ίδιας ΥΑ). Έτσι λοιπόν εκτιμάται από τον μελετητή που συνέταξε την ΜΠΕ ότι οι επιπτώσεις από την λειτουργία της δομής θα είναι ουδέτερες, ασθενείς και βραχυπρόθεσμες όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και αυτό δικαιολογείται στην παράγραφο 9.2.6 όπου ψευδώς αναφέρεται ότι η δομή «θα σχεδιαστεί εκτός σημείων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, εκτός δηλαδή δασικών εκτάσεων». Παρόλα αυτά τμήμα εμβαδού 50,251.28 τ.μ της δομής αποτελεί δασική έκταση. Έτσι η κατάταξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη γνωμοδότηση της διεύθυνσης δασών Λέσβου σύμφωνα με την οποία εκφράστηκαν επιφυλάξεις «για την κατασκευή του κυρίως έργου στην προτεινόμενη θέση η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το σημαντικότερο δασικό οικοσύστημα της νήσου Λέσβου του οποίου η τρωτότητα θα αυξηθεί σημαντικά από την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου». Ο εν λόγω μελετητής υποτίθεται ότι έχει λάβει υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση την οποία επικαλείται στο κείμενο του αλλά την αγνοεί στην πράξη με τον Πίνακα 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η κατασκευή χαρακτηρίζεται προσωρινή οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι μόνιμες και όχι βραχυπρόθεσμες. Το προσωρινό της δομής επίσης αμφισβητείται με δεδομένο ότι τα κτίρια που κατασκευάζονται εδράζονται σε οπλισμένο σκυρόδεμα.

Γ. Τρωτότητα ΜΠΕ όπως προκύπτει από την εξέταση του σεναρίου εναλλακτικής θέσης

Η ΜΠΕ αναλύει το σενάριο της εναλλακτικής θέσης. Σε αυτό υποτίθεται ότι εξετάσθηκε η βέλτιστη θέση με κριτήρια επιλογής α) η δομή να είναι σε απομακρυσμένο από οικισμούς σημείο, β) να υπάρχει υφιστάμενη οδική πρόσβαση και γ) να υπάρχουν διαθέσιμες προς ενοικίαση εκτάσεις γης. Κατάλληλη εναλλακτική θέση η οποία να ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια δεν υφίσταται στη Λέσβο σύμφωνα με την ΜΠΕ, η οποία αγνοεί όμως ότι ούτε στη Βάστρια δεν υφίσταται οδός πρόσβασης και άρα δεν πληρείται το βασικό κριτήριο βέλτιστης θέσης που θέτει η ίδια η ΜΠΕ. Μάλιστα το ότι η κατασκευή οδού πρόσβασης στη Βάστρια θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σύμφωνα με την προσωρινή απόφαση (199/2022-19/12/2022) του ΣΤΕ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη θέση όχι απλά δεν είναι βέλτιστη αλλά είναι εντελώς ακατάλληλη.

Δ. Τρωτότητα ΜΠΕ που προκύπτει από την Μελέτη Ενίσχυσης Αντιπυρικής Θωράκισης

Στη Μελέτη Ενίσχυσης Αντιπυρικής Θωράκισης που επισυνάπτεται με την ΜΠΕ προτείνεται η κατασκευή αντιπυρικής ζώνης η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 54,1 στρέμματα στην οποία το σύνολο της βλάστησης θα πρέπει να αποψιλωθεί επιφέροντας επιπρόσθετη και πολλαπλάσια επιβάρυνση στο προστατευόμενο δασικό οικοσύστημα της περιοχής αθροιζόμενη με την επιβάρυνση εξαιτίας της οδού πρόσβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η οδός πρόσβασης εφάπτεται με ζώνη Natura σε όλο το μήκος της η προτεινόμενη αντιπυρική ζώνη αποτελεί περιοχή Natura στο σύνολο της όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Ο χάρτης που αποτυπώνει την αντιπυρική ζώνη παρόλο που μνημονεύεται δεν περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα της ΜΠΕ. Ανάλογες επεμβάσεις πρέπει να αναμένονται προκειμένου να διασυνδεθεί η δομή με το δίκτυο ηλεκτρισμού. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της δομής δεν θα υφίστατο ανάγκη για τις εν λόγω χαράξεις.

Ε. Τρωτότητα ΜΠΕ λόγω μη αδειοδότησης ως έργο που αναμένεται να επηρεάσει περιοχή Natura

Όπως αναφέρθηκε το έργο εφάπτεται στην κυριολεξία με ζώνη Natura (ΖΕΠ GR4110011) όπως και η οδός πρόσβαση σε αυτό. Παράλληλα η αντιπυρική ζώνη που θα κατασκευαστεί ως συνοδό έργο της δομής θα βρίσκεται στο σύνολο της εντός της περιοχής Natura. Σύμφωνα με τον Ν.4014/2011 σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων ως μέρος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία προβλέπεται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Η σημασία της δέουσας εκτίμησης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ εξετάζεται από ανεξάρτητη αρχή. Η διαδικασία εξέτασης της δέουσας εκτίμησής φαίνεται στην Εικόνα 3. Σύμφωνα με αυτή εφόσον υφίσταται εναλλακτική λύση (που στη περίπτωση της Βάστριας υφίσταται) το έργο δεν μπορεί να λάβει άδεια. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ενώ υπάρχουν παράλληλα επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούνται από το έργο, μπορεί να χορηγηθεί άδεια εφόσον έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως η παρούσα ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, είναι ελλιπής και μόνο γι’ αυτό πρέπει να απορριφθεί. Παράλληλα η δέουσα εκτίμηση για την Βάστρια, ακόμα και να διεξαχθεί, δεν μπορεί καταλήξει σε αδειοδότηση της κατασκευής.

 

ΣΤ. Τρωτότητα ΜΠΕ λόγω καθυστερημένης διενέργειας αυτής

Ενώ το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναγνώρισε την απόφαση Α1285/2022 του ΣΤΕ και παρήγγειλε την διενέργεια ΜΠΕ, τα έργα στο πεδίο ήδη αφορούν δόμηση χώρων φιλοξενίας που υπερβαίνει τις 3,000 άτομα (Εικόνα 4 ) ενώ η πρόοδος των εργασιών σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (Εικόνα 5- Φωτογραφία κατασκευής από 06/08/2022) είναι εμφανής. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την απόφαση Α1285/2022 του ΣΤΕ, ΜΠΕ απαιτείται και για δομές με χωρητικότητα μικρότερη από 3,000 εάν αυτές δεν «εξυπηρετούνται άμεσα από υφιστάμενα δίκτυα υποδομής». Στη Βάστρια δεν υφίσταται κανένα δίκτυο υποδομής. Οπότε η ΜΠΕ, και αν εγκριθεί, θα έπεται της κατασκευής, ενώ πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης πράξης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με αυτό το δεδομένο η κατασκευή της δομής είναι παράνομη και θα πρέπει να ακυρωθεί όπως συνέβη και στη περίπτωση της δομής των Θερμοπυλών.

 

Ζ. Τρωτότητα ΜΠΕ λόγω ατεκμηρίωτης υποβάθμισης της οικολογικής αξίας του ΚΑΖ Άγιος Χαράλαμπος

Στην ΜΠΕ παρουσιάζονται χάρτες (όπως αυτός της Εικόνας 6) οι οποίοι είναι παραπλανητικοί ως προς την γεωγραφική σχέση της δομής με την προστατευόμενες ζώνες της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα στους χάρτες που παρέθεσε ο μελετητής (και τους οποίους άντλησε από τον ιστότοπο oikoskopio.gr) φαίνεται ότι η δομή βρίσκεται εκτός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αγ. Χαράλαμπος ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται στο σύνολό της εντός του προστατευόμενου καταφυγίου μετά από την επέκταση που επήλθε με το ΦΕΚ 387/Δ/16-09-2009. Αυτό φυσικά αναφέρεται από τον μελετητή αλλά η ανακρίβεια του χάρτη παρατίθεται προκειμένου να αποδυναμώσει την περιβαλλοντική αξία του συγκεκριμένου ΚΑΖ αλλά και να δικαιολογήσει το ότι, ανεξάρτητα με το δεδικασμένο του ΣΤΕ που κατατάσσει το έργο στην κατηγορία Α2, δεν ακολουθήθηκε ούτως η άλλως η περιγραφόμενη στο ΦΕΚ 387/Δ/16-09-2009 διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργο εντός ΚΑΖ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ «εάν το έργο ή η δραστηριότητα εντός του καταφυγίου άγριας ζωής δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση (που αναφέρει συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν ΜΠΕ) η Περιφερειακή Δασική Υπηρεσία θα διαβιβάζει το αίτημα του ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγούμενη την κατάταξή του στην Α' ή Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, το οποίο είναι και αρμόδιο να εκδώσει στη συνέχεια τη σχετική απόφαση κατάταξης του έργου». Αν και δεν μνημονεύονται ρητά οι δομές του ν. 4375/ 2016, καθόσον δεν υφίσταντο κατά την έκδοση του ΦΕΚ 387/Δ/16-09-2009, η αυτόματη απαίτηση εκτέλεσης ΜΠΕ λόγω της ύπαρξης της ΚΑΖ και ανεξάρτητα από το μέγεθος της δομής είναι προφανής αλλά και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία που περιγράφεται στο ΦΕΚ δεν ακολουθήθηκε. Άγνοια νόμου δεν δύναται να επικληθεί σε αυτή την περίπτωση και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όφειλε να γνωρίζει την τροποποίηση της ΚΑΖ η οποία «κρίθηκε απαραίτητη και καταλληλότερη για τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή και διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας, αλλά και για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας που είναι σπάνια και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα βιοτόπου» και να απορρίψει εξ αρχής τη συγκεκριμένη θέση που του προτάθηκε. Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου στη γνωμοδότηση της, σε πλήρη αντίθεση με το σκεπτικό της ΜΠΕ, αναφέρει ότι «στην εισηγητική έκθεση τροποποίησης των ορίων του προαναφερόμενου Καταφυγίου Άγριας Ζωής λήφθηκε υπόψη ότι η περιοχή είναι σημαντικός αναπαραγωγικός τόπος ειδών της ορνιθοπανίδας, μεταξύ άλλων του Μαυροπελαργού (Ciconia nigra) και του Πευκοτσοπανάκου (Sitta Krueperi)» τα οποία αποτελούν σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη. Τα ακριβή όρια του ΚΑΖ φαίνονται στην Εικόνα 7 όπως δημοσιεύθηκαν από τον Κυνηγητικός Σύλλογος Μυτιλήνης.

 

Η. Τρωτότητα της ΜΠΕ λόγω λανθασμένης αποτύπωσης των ειδών της ορνιθοπανίδας

Στο κυρίως κείμενο της ΜΠΕ δεν υφίσταται αναλυτική καταγραφή των ειδών της ορνιθοπανίδας της Λέσβου και δη της ευρύτερης περιοχής της δομής η οποία τελεί σε καθεστώς προστασίας (ΖΕΠ GR4110011) ακριβώς λόγω της οικολογικής αξίας της ορνιθοπανίδας της. Στη μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Αγίου Ιωάννη υπάρχει αναλυτικότερος κατάλογος πουλιών, ο οποίος όμως περιέχει σημαντικές ανακρίβειες και ελλείψεις. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται λανθασμένα ότι στην περιοχή φωλιάζει ο πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major) και ο σπιζαετός (Aquila fasciatus). Αμφότερα τα είδη όμως δεν συναντώνται στη Λέσβο σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που παρατίθεται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αντίθετα στη λίστα δεν υπάρχει το σημαντικότατο είδος της ορνιθοπανίδας της Λέσβου σμυρνοτσίχλιονο το οποίο είναι απειλούμενο σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (https://www.iucnredlist.org/species/22720912/205540097) ενώ είναι κινδευνεύον είδος σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι από την ΜΠΕ απουσιάζει ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων για τα κάτωθι σπάνια και σημαντικότητα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής όπου θα κατασκευαστεί η δομή:

  • Πευκοτσοπανάκος (Sitta krueperi). Κινδυνεύον είδος σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο απαντάται μόνο στο κεντρικό πευκοδάσος της Λέσβου (συμπεριλαμβανόμενης της Βάστριας) και πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Φωλιάζει αποκλειστικά σε ώριμα δέντρα τραχείας πεύκης και η επιβίωση του στη Λέσβο συναρτάται άμεσα από τη διατήρηση του συγκεκριμένου πευκοδάσος το οποίο μπορεί να απειληθεί στο σύνολο του από πιθανή πυρκαγιά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας που θα προκύψει από την λειτουργία της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.
  • Μαυροπελαργός (Ciconia nigra). 6-7 ζευγάρια από το συγκεκριμένο μοναχικό είδος φωλιάζουν στη νησιωτική Μεσόγειο. Όλα στη Λέσβο. Ένα από τα ζευγάρια φωλιάζει στη Βάστρια, στο ρέμα Αγίου Ιωάννη, ακριβώς δίπλα στη δομή. Στην Εικόνα 8 φαίνεται ένα άτομο του είδους το οποίο φωτογραφήθηκε στις 06/08/2022 στη Βάστρια. Η επιβίωση του απειλείται άμεσα από την λειτουργία της δομής. Στη ΜΠΕ απουσιάζει η εξέταση των πιθανών επιπτώσεων στο είδος λόγω της δομής καθώς και εξειδικευμένα μέτρα προστασίας.

Θ. Σύνοψη της κρίσης/ αξιολόγησης της ΜΠΕ

Με βάση όλα τα ανωτέρω η δομή στη Βάστρια θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα του κεντρικού δασικού οικοσυστήματος της Λέσβου, στην περιοχή Natura αυτού και στο ΚΑΖ Άγιος Χαράλαμπος. Το μέγεθος και η έκταση της κατασκευής που θα στεγάσει τον πληθυσμό μιας μικρής πόλης (της δεύτερης μεγαλύτερης στη Λέσβο) αλλά κυρίως η ανάγκη διασύνδεσης της πόλης αυτής εκτιμάται ότι θα υποβαθμίσει μόνιμα το περιβάλλον της Λέσβου. Η οδός πρόσβασης , της οποίας η κυκλοφοριακή κίνηση αναμένεται να είναι η πλέον έντονη στη Λέσβο, η ηλεκτρική διασύνδεση για παροχή ισχύος 3,700 kVA, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και τα δίκτυα αποχέτευσης σε μια περιοχή που βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά του παρθένου δάσους θα πληγώσουν μόνιμα το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον της Λέσβου. Η αντιπυρική ζώνη που θα κατασκευαστεί σε περιοχή που δεν θα ήταν απαραίτητη αν δεν κατασκευαζόταν η δομή (υπάρχει άλλη παράλληλη νοτιότερα) θα οδηγήσει σε αποψίλωση χιλιάδων δέντρων και άλλων ειδών της χλωρίδας εντός περιοχής NATURA ενώ παράλληλα θα απειληθούν σημαντικότατα ήδη της ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στην συγκεκριμένη αλλά και την ευρύτερη περιοχή του κεντρικού δασικού οικοσυστήματος της Λέσβου. Παράλληλα αν και υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη που προτείνει την ύδρευση της δομής από γεώτρηση μεγάλου βάθους (280 μέτρων) μελλοντική ανάγκη σύνδεσης στο δίκτυο υδροδότησης δεν πρέπει να αποκλείεται.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βάστρια απαιτούσε ΜΠΕ εξαρχής και ανεξάρτητα από την χωρητικότητάς της καθόσον δεν υφίστανται δίκτυα σύνδεσης και υποδομές σε αυτή, βρίσκεται εντός ΚΑΖ, εφάπτεται με περιοχή NATURA και μέρος των συνοδών έργων αυτής διέρχεται εντός της περιοχής Natura. Άρα η παρούσα ΜΠΕ εκτός από τεχνικά ανεπαρκής όπως τεκμηριώθηκε στο παρόν υπόμνημα, είναι και ετεροχρονισμένη. Επομένως η έγκριση της θα ήταν πράξη παράνομη. Παράνομη είναι και η κατασκευή της δομής στη Βάστρια και η ακύρωση της εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον των κατοίκων της Λέσβου και αναμένεται από το ΣΤΕ στο πλαίσιο της υφιστάμενης προσφυγής.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey