Το προσωπικό στοίχημα του Αντιδημάρχου Δυτικής Λέσβου Στρατή Ζαφείρη και τα εργαλεία επίτευξής του

«Να αναστραφεί η πορεία υπανάπτυξης του νησιού μας» [Vid]

03/01/2022 - 13:08 Ενημερώθηκε 07/01/2022 - 10:32

Προσωπικό στοίχημα για τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δυτικής Λέσβου, Στρατή Ζαφείρη, είναι η Λέσβος να βγει από την πορεία της υπανάπτυξης την οποία ακολουθεί σταθερά χρόνια τώρα. Αυτό όπως εξηγεί γίνεται με μεθοδευμένες κινήσεις, που αξιοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και που τα αποτελέσματά τους φαίνονται μακροπρόθεσμα.  

Ο τουρισμός και το κομμάτι της ενέργειας είναι κομβικά σημεία, όπως εξηγεί, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στις δυσκολίες και τα προβλήματα που ήρθε αντιμέτωπος ο νεοσύστατος Δήμος. Όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στο «Ε» είναι νωρίς να μιλάει για υποψηφιότητες, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι έχει επιστρέψει στον τόπο του και δηλώνει παρών στα δρώμενα.  

Η συνέντευξη 

Στο νεοσύστατος Δήμος Δυτικής Λέσβου, ποιες δυσκολίες και εμπόδια συναντήσατε; 

«Καταρχήν δεν υπήρχε υλικοτεχνική υποδομή έτοιμη. Άρα έπρεπε να γίνουν κτίρια, να εξοπλιστούν και εκεί να μπούνε οι υπάλληλοι. Το δεύτερο είχε να κάνει με το προσωπικό το οποίο ήταν διαχυμένο μέσα στον ενιαίο δήμο Λέσβου. Άρα αυτοί οι υπάλληλοι έπρεπε να ‘ρθουν εδώ πέρα και να οργανωθούν με το νέο οργανόγραμμα που έκανε ο δήμος που ήταν αρκετά διαφορετικό με το οργανόγραμμα που υπήρχε στη Μυτιλήνη. Αυτά ήταν τα βασικά προβλήματα και σε αυτά προστέθηκαν το προσφυγικό και ο κορονοϊός. Αυτά δημιούργησαν καθυστερήσεις στο να εξομαλυνθεί η λειτουργία του δήμου». 

Συνεργασία με Δημοτική Αρχή Βέρρου 

Επιλέξατε την συνεργασία με την Δημοτική Αρχή. Ποια η εκτίμησή σας για την μέχρι τώρα συνεργασία;  

«Με τον κ. Βέρρο μιλάγαμε και πριν τις εκλογές δηλαδή και πριν προκηρυχθούν είχαμε μία συνομιλία, ανταλλάσαμε απόψεις και με τον κ. Ελευθερίου που ήταν το «Δίδυμο» της παράταξης που ηγήθηκε την από εκειίπλευρά στο δήμο. Άρα είχαμε εντοπίσει ότι υπήρχε μία συναντίληψη. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι ο καινούργιος Δήμος δεν μπορούσε να περπατήσει από μία παράταξη, χρειάζονται ευρύτερο σχήμα το οποίο θα συνεργαστεί να στήσει το δήμο και θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα που θα αναπτυχθεί ο δήμος και τι θα κάνει, ποια θα είναι η φυσιογνωμία του. Στη λογική λοιπόν αυτή της συνένωσης δυνάμεων, το οποίο ευνοούσε και η ύπαρξη της απλής αναλογικής οδήγησε στο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας». 

Απολογισμός δράσης 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες προτάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ποιες προγραμματίζονται;  

«Το πρώτο σχέδιο που ξεκίνησε και ενεργοποιείται σχετικά γρήγορα ήταν οι υποδομές του Δήμου, δηλαδή ήταν η αγροτική οδοποιία ήταν η υπόλοιπη οδοποιία, οι άσφαλτοι ανάμεσα στα χωριά, ήταν η εσωτερική οδοποιία στους οικισμούς μέσα - διότι υπήρχε μία μακροχρόνια εγκατάλειψη- και βέβαια ήταν η συνεργασία με τις δημοτικές εταιρείες (ΔΕΔΑΠΑΛ, ΔΕΥΑΛ). Εμείς οργανώσαμε σχέδιο για να μπορούμε να συμβάλουμε και στα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης και στα θέματα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. Αυτό ήταν το βασικό που έγινε. Έγινε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Ψάξαμε βρήκαμε πόρους όπου υπήρχαν προγράμματα και αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται και είναι σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα αξιοποιώντας πάλι ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία βγήκανε από το ΕΣΠΑ από το leader κλπ, ξεκινήσαμε να υποβάλουμε προτάσεις και να σχεδιάζουμε την οικονομία του δήμου. Να παρέμβουμε δηλαδή όσον αφορά θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, τη γεωργία, το περιβάλλον, το τουρισμό. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο δήμος έχει αναπτύξει δράσεις οι οποίες δεν φαίνονται ακόμα αλλά είναι σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί και είναι υπό έγκριση. Δηλαδή εμείς πρακτικά -επειδή έτσι ήταν η κατάσταση -δεν δουλέψαμε μόνο για κάτι το οποίο φαίνεται άμεσα, διότι θα κάναμε μόνο δρόμους. Φτιάξαμε ένα σχέδιο και δράσεις οι οποίες θα φανούν στην πορεία. Τα σχέδια υλοποιούνται και στην κεντρική κυβέρνηση και στους δήμους μέσα σε δύο θητείες τουλάχιστον. 

Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα γύρω από τον Κόλπο της Καλλονής. Ο Κόλπος Καλλονής είναι ένα οικοσύστημα το οποίο είναι ενταγμένο στο σχέδιο NATURA έχει μία ειδική περιβαλλοντική πλευρά και εκεί πρέπει να γίνουν έργα, τα οποία να ταιριάζουν και να αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα που έχει ο Κόλπος Καλλονής και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί ένας τουρισμός -οικοτουρισμός γύρω από αυτή την προσωπικότητα. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μία ολιστική μελέτη. Εμείς βρήκαμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποβάλλουμε τη μελέτη. Η μελέτη οδηγεί σε έργα πολλών εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία που η μελέτη έχει υποβληθεί και περιμένουμε την έγκριση της δημοπράτησης. Δημοπρατούμε τη μελέτη και πάμε να κάνουμε τα έργα. Για τα έργα αυτά θα πάμε να πάρουμε τα λεφτά από αντίστοιχα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ που βγαίνει τώρα, από το ΠΕΠ για να γίνουν επενδύσεις. Ποιες είναι οι επενδύσεις; Είναι έργα τα οποία προστατεύουν το βιότοπο, θα έχουν διαδρομές επίσκεψης στο βιότοπο, είναι έργα τα οποία περιλαμβάνουν μουσεία που αναδεικνύουν το περιβάλλον που υπάρχει. Είναι έργα που θα παρεμβαίνουν στα χωριά για να βελτιώνουν το προφίλ των οικισμών.  

Το δεύτερο αφορά το ενεργειακό κομμάτι του Δήμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εξέλιξη στα ενεργειακά θέματα είναι τόσο μεγάλη παγκόσμια όσο ήταν πριν μερικά χρόνια η πληροφορική το ψηφιακό κομμάτι, η ψηφιακή τεχνολογία. Το ίδιο γίνεται στην ενέργεια. Εμείς λοιπόν υποβάλαμε πρόταση τα δημόσια κτίρια να αναβαθμιστούν ενεργειακά, δηλαδή αυτό το κτίριο που είμαστε τώρα εδώ που είναι το παλιό Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής θα αναβαθμιστεί ενεργειακά και θα γίνει μία παρέμβαση συνολική. Το σχολείο που είναι απέναντί μας το μεγάλο θα γίνει και εκεί μία ενεργειακή αναβάθμιση σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα κομμάτι στη μελέτη αυτή μέσα που υποβάλλεται περιλαμβάνει μελέτη για να γίνει ο δήμος παραγωγός Ηλεκτρικής Ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Όπως καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα ωριμάζουν σιγά-σιγά μέσα στο δήμο. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σύνολο σιγά-σιγά οδηγεί σε ένα καινούργιο δήμο που θα χειρίζεται πλούτο στην οικονομία ο οποίος θα γυρνάει μέσα στους δημότες».  

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Ποιο το δικό σας προσωπικό στοίχημα;  

«Για μένα το στοίχημα το έχω πει πολλές φορές και δεν έχω αλλάξει γνώμη είναι η μακροχρόνια υπανάπτυξη που υπάρχει να αναστραφεί. Το νησί μας είναι πολύ φτωχό και όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου πολύ φτωχά είναι 25% κάτω από το μέσο όρο της Ελλάδας. Ο δήμος λόγω των αρμοδιοτήτων που έχει και της διαχείρισης που κάνει μπορεί ή με στοχευμένες επενδύσεις ή να ενεργοποιήσει δικούς του πόρους -η περιουσία δικιά του ακινήτου- ή να ενεργοποιήσει σε συνεργασία με ιδιωτικό κεφάλαιο ούτως ώστε να πάρει μπρος οικονομία. Να έχουμε ένα δήμο που να είναι οικολογικός, να είναι πράσινος Δήμος, αυτή να είναι η φυσιογνωμία του. Να είναι ένας δήμος που θα αναπτύσσεται γρήγορα και να έχει εξωστρέφεια. Ο κόσμος δεν είναι τα σύνορα του νησιού, το νησί μας είναι ένα κομμάτι του Αιγαίου είναι της Ελλάδας είναι κομμάτι της Ευρώπης και του πλανήτη πρέπει να έχουμε αίσθηση και να αποκτήσουμε σιγά-σιγά ενεργές σχέσεις που να το βιώνουμε αυτό. Το γεγονός ότι έχουμε λίγο τουρισμό επί πολλά χρόνια δεν βοηθάει στην εξωστρέφεια αυτή. Άρα λοιπόν με την εξωστρέφεια αυτή σχετίζεται ο τουρισμός. Να αναπτυχθεί ο ειδικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός κλπ και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί η οικονομία, το ψηφιακό κομμάτι της οικονομίας, το οποίο θα φέρει σε επαφή τους δημότες με τον έξω κόσμο αλλά και ο έξω κόσμος θα μάθει τι είναι η Λέσβος, τι είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και θα ‘ρθει να δουλέψει εδώ πέρα, θα ‘ρθει να μείνει εδώ, θα ‘ρθει να περνά κάποιο καιρό εδώ πέρα».  

«Θα είμαι παρών»  

Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό της θητείας και δεδομένου ότι έχει αλλάξει ο νόμος της απλής αναλογικής που ευνοούσε τη συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις;  

«Οι δικές μου σκέψεις, δεν μπορώ να τις αποκρυσταλλώσω με ένα σαφή τρόπο αυτή τη στιγμή. Καταρχήν αυτό που με ενδιαφέρει εμένα το πιο σημαντικό είναι αυτά που ξεκινήσαμε να μπουν σε μία διαδικασία ολοκλήρωσης και συνέχειας, Να υπάρξουν και συνεχιστές στην πορεία ανάπτυξης και παρεμβάσεις του ‘γίγνεσθαι’ του δήμου. Αυτό με ενδιαφέρει πάνω από όλα. Τώρα το τι θα κάνω εγώ… Είναι πολύ είναι σχετικά νωρίς να το συζητήσουμε, είναι κάτι που θα το δούμε και θα το συνεκτιμήσουμε. Δεν είναι κάτι για το οποίο μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο προς το παρόν. Αλλά θα ‘μαι εδώ, θα είμαι ενεργός και θα παραμένω στα δρώμενα εδώ».  

Θέση Ζαφείρη για το Αφεντέλι

Από το μικροσκόπιο της συνέντευξης δεν έλειψε και η υπόθεση Αφεντέλι. Ένα θέμα που έφερε αναταράξεις στην Δημοτική Αρχή με την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα, Άρη Ελευθερίου. Παίρνοντας θέση σε αυτό το ζήτημα ο κ. Ζαφείρης τόνισε ότι έχουν γίνει από πλευράς Δημοτικής Αρχής λάθη στο επικοινωνιακό κομμάτι καθώς έπρεπε να τονίσει δυνατά το μήνυμα ότι στις προτεραιότητες του Δήμου είναι η προστασία της φυσιογνωμίας τέτοιου είδους περιοχών.

«Η υπόθεση Αφεντέλι είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Αφορά μία περιοχή η οποία είναι τουριστική περιοχή, έχει ένα ειδικό τουρισμό και δεν είναι κάτι το οποίο φοράει μόνο τους κατοίκους της Ερεσού αλλά λόγο έχουν και όσοι έρχονται τα καλοκαίρια και μένουν εκεί πέρα και ζουν εκεί και αφήνουν και εισόδημα στην περιοχή  και προβάλλουν τον τόπο μας και το νησί προς τα έξω. Είναι μία περιοχή όπου είναι κατά βάση αμμουδιά και δεν μπορεί εκεί να γίνουν παρεμβάσεις. Δεν θέλω να μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες -πώς γίνεται και δεν γίνεται- αλλά αρμοδιότητα του δήμου και ρόλος του είναι να προστατεύσει αυτή την περιοχή και πρέπει να περάσει ένα καθαρό μήνυμα. Σε αυτό έχουν γίνει λάθη. Πρέπει να περάσει ένα καθαρό μήνυμα ότι πολιτική του Δήμου Δυτικής Λέσβου είναι η πολιτική προστασία, η περιβαλλοντική και ειδικά σε ένα εμβληματικό χώρο όπως είναι η παραλία της Ερεσού που δίνει ένα σήμα το οποίο περνάει τα σύνορα του νησιού και «επικοινωνείται» πολύ παραέξω».  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey