Οδοιπορικό στη Λέσβο 3-50 Έρευνα και Ερωτήματα 3-50

με τους βράχους στην κορφή με τους βράχους στην κορφή

Τα Κάστρα της Λέσβου μετά την Άλωση του 1462 -Ζ΄

16/09/2021 - 16:57

Ένα χαμένο στον χρόνο Καστράκι, ένα παράξενο οχυρό, βρίσκεται σ’ ένα στρατηγικό σημείο, δίπλα στον δρόμο της διασταύρωσης προς Στύψη, από τον αμαξιτό της Πέτρας. Το κωνικό ύψωμα, των 345 μ, στεφανώνεται από βραχώδη κορφή και είναι γνωστό σαν Κορφί. Αραιές βελανιδιές καλύπτουν τις πλαγιές του και στην κορφή, ανάμεσα στους βράχους σχηματίζεται ένα μακρόστενο πλάτωμα, από Δ-Α, το οποίο είχε οχυρωθεί με τείχη. Ανάμεσα στην ογκώδη ανατολική βραχώδη προεξοχή και την δυτική. Από την οχύρωση σώζεται ένας ημικατεστραμμένος Πύργος στην βορινή πλευρά, η οποία και είναι πλέον ομαλή στην πρόσβαση. Στην ΒΑ του πλευρά έχει ύψος 2 μ. και σώζεται το υπόλοιπο θεμέλιο του. Είναι κατασκευασμένος από μικρή αλάξευτη πέτρα και κουρασάνι, επενδυμένος με ημιλαξευμένη πέτρα και ξυλοδεσιές. Τμήμα του τείχους υπάρχει και στην ανατολική πλευρά ενώ στη δυτική πλευρά, κοντά στον βράχο σώζεται η ορθογώνια δεξαμενή (cisterna), μάλλον θολωτή από τα εσωτερικά αντερείσματα. Περίπου 10 μ. μήκος και 2 μ. βάθος. Πλήθος κεραμιδιών, τούβλων, κομματιών από πιθάρια και όστρακα από κτενωτά και εφυαλωμένα αγγεία, μας δείχνουν την ύπαρξη ενός Μεσαιωνικού Οχυρού, παρόμοιο με αυτά των Βυζαντινών και Υστεροβυζαντινών χρόνων και όχι της ύστερης αρχαιότητος (4ος-7ος αι.) που υπέθεσε ο Γιάννης Κοντής. Η κατασκευή του πύργου είναι παρόμοια με αυτούς του Κάστρου του Παππάδου και των Παρακοίλων, του 13ου -15ου αι. Το μικρό σε έκταση Κάστρο, μάλλον φιλοξενούσε μόνον την φρουρά του, η οποία επιτηρούσε όλο τον κάμπο και την θάλασσα της Πέτρας, αλλά κύρια το βαθύ πέρασμα προς τον Αγόρατο (Αγ. Παρασκευή), από το γεφύρι της Κρεμαστής που περνούσε από τις θερμοπηγές και τα σημαντικά Ορυχεία Στυπτηρίας του τόπου, που τόσο εκμεταλλεύτηκαν οι Βυζαντινοί και κύρια οι Γενοβέζοι. Αυτό θα το δούμε και στο Χαλαντρόκαστρο της Άγρας. Εκείνο που χρειάζεται διευκρίνιση είναι αν υπήρχε η ανάγκη διατήρησης Οθωμανικής φρουράς, σ’ αυτό. Πιστεύω πως εδώ δεν συντελούσε λόγος και ότι αυτό θα εγκαταλείφθηκε μετά την άλωση του νησιού!

 

με φόντο την Στύψη

το Κορφί

με μικρή έκταση στην κορφή

με Πύργο του τείχους τους

με την cisterna του

μάλλον θολωτή

προστάτευε τα ορυχεία Στυπτηρίας

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey