Το κτίσμα στην κορυφή του λόφου Το κτίσμα στην κορυφή του λόφου

Ο Άγιος Θεράποντας

07/08/2019 - 13:55

Kelemye-Ευεργέτουλας 8

 

Στον υγρότοπο, στις Νάπες, αρχίζει η οικιστική ζώνη, που εκτείνεται έως το Ντιπ, και εκτείνεται από τα δυτικά, ελαιόφυτα υψώματα, με την χαράδρα της Μυχούς - Κάτω Τρίτους, έως την παραλία!

Ο Άγιος Θεράποντας, το μικρό εκκλησάκι «στη θάλασσα», είναι κτισμένο επάνω σε συγκρότημα που καταλαμβάνει μεγάλη έκταση (από λίθους και κεραμική) και σε τρία ορθογώνια δωμάτια στα βορειοανατολικά και θεμέλια στα νότια! Το κτίσμα (ή τα κτίσματα) που βρίσκεται τώρα πια στη θάλασσα καλυπτόταν από κεραμίδια και εμφανίζει κεραμική εφυαλωμένη πολλών σκευών, της Βυζαντινής Περιόδου1. Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξε κτίριο που έφερε επιστύλιο με τρίγλυφα, αράβδωτους κίονες και στην νότια πλευρά βάση και φακοειδής μυλόπετρα ελαιόμυλου trapetum! Ίσως συγκρότημα επίσημου κτιρίου (ναού) με τα προσκτίσματά του, ανάμεσα στα οποία και ο ελαιόμυλος! Το παραθαλάσσιο συγκρότημα συνδέεται σίγουρα με ορθογώνιο κτίσμα, με κεραμίδες και κεραμική, στην κορυφή του ελαιόφυτου λόφου, που δεσπόζει από τα δυτικά, επάνω από τον μικρό κάμπο, τις Νάπες! Όπως θα δούμε, στην παραλιακή ζώνη προς τα Πηγαδάκια, οι υποβρύχιες οικιστικές εγκαταστάσεις είναι πυκνές, ενώ στο εσωτερικό, έχουμε τα πρόσφατα ευρήματα των ανασκαφών στον νέο δρόμο καθώς και τα σημαντικά κτίσματα στα εξωκλήσια της Αγίας Μαρίνας και της Παναγιάς της Γαλούσας! Ευρήματα που θα τεθούν σε νέες βάσεις, δείχνοντας την έντονη βιοτεχνική δραστηριότητα του ελαιοφόρου και οινοφόρου κάμπου καθώς επίσης και την πυκνή του κατοίκηση, που ξεκινά, ίσως από την Μυκηναϊκή περίοδο και αδιατάρακτα, όπως και στην Γέρα, φθάνει μέχρι τα σημερινά περιβόλια με τις κατούνες!

Οι ελαιόμυλοι ήταν πολύ διαδεδομένοι σε μεγάλα κτήματα, σε οικισμούς-κώμες, αλλά και σε εκκλησιαστικά συγκροτήματα! Η πέτρινη βάση με τις δύο εντομές, βρίσκεται υποβρύχια, στη νότια πλευρά της εκκλησίτσας, όπου διακρίνεται θεμέλιο ορθογωνίου δωματίου! Εκεί υπήρχε και η μυλόπετρα, η οποία τραβήχτηκε μετά από χρόνια και εξαφανίστηκε καθώς και το κομμάτι του επιστύλιου, που βρέθηκε στο μέσον του δυτικού κτήματος και νομίζω ότι δεν υπάρχει!2 Τα θεμέλια αυτά βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια, σε αντίθεση με τα εκτεταμένα υποβρύχια της παραλίας!

  1. Για την Περιοχή Μάκη Αξιώτη «Στα Χνάρια τα Παλιά» 1987,σελ. 90, «Περπατώντας τη Λέσβο» 1992,τομ. Β, σελ. 695 και Μεταγενέστερες Δημοσιεύσεις στο «Οδοιπορικό» του «Εμπρός»!
  2. Στο φωτογραφικό αρχείο, διαθέτω την σταδιακή μεταφορά από την θάλασσα στον χαμό!

 

το εκκλησάκι επάνω στο μεγάλο συγκρότημα

με τα ορθογώνια δωμάτια

πετρόχτιστα με κουρασάνι

με κίονες

επιστύλια με τρίγλυφα

Ελαιόμυλος

με κεραμίδια στέγης και μεσαιωνική κεραμική!

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey