Οδοιπορικό στη Λέσβο 3-100 Έρευνα και Ερωτήματα 3-100

Στα Αγρίδια, το μετέπειτα Τσουκαλοχώρι Στα Αγρίδια, το μετέπειτα Τσουκαλοχώρι

Μοναστήρια της Λέσβου Ω5 - Αγρίδια 1

15/09/2022 - 10:30

1548. Αgridya στον Ναχιγιέ της Ερεσού (Herse). Ένας σημαντικός οικισμός, που ταυτίζεται χωρίς αμφιβολία με το μεταγενέστερο Σκαλοχώρι (Τσουκαλοχώριον, Τσομλεκ Κιόι το 1671). Έχει 547 Χριστιανικά σπίτια και 1 Οθωμανικό που ανήκει στον Imbrahim Rustem τον ταλιαντζή (που πληρώνει 70 Α) του μεγάλου Ταλιανιού στο Τσαμούρ Λιμάνι και το οποίο ανήκε στην γειτονική Καστροπολιτεία των Αγίων Θεοδώρων (Οβριόκαστρο) 2. Πληρώνει φόρο 12074 Α, κύρια για τα Αμπέλια (5526 Α), το σιτάρι (3808 Α), το Λινάρι, τις ελιές και πολλά άλλα προϊόντα. Αναφέρονται και οι 28 Νερόμυλοι, που λειτουργούσαν μέχρι τον 20ο αι (τουλάχιστον οι μισοί) μέσα στον ποταμό της Λαγκάδας. Επίσης 8 ελαιόμυλοι.

Στα Αγρίδια ανήκουν και 4 μοναστήρια. Οι κάτοχοι τους πληρώνουν την αναλογία του φόρου που αντιστοιχεί στην περιουσία των ιδρυμάτων (mukataa). O Papa Marcelo πληρώνει 50 A για το manastir-i Ivlas, η Mandra Kalogorota, 100 A, για το manastir-i Aya Andon. Ο Danil Kesis 30 A, για το Manastir-i Kalamino και ο Yani Kesis 60 A, για το Manastir-i Aya Andriya 1.

Τα τρία πρώτα Μοναστήρια, όπως θα δούμε στην συνέχεια, βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το Σκαλοχώρι, στην περιοχή του δασωμένου βουνού του Αι Λια, όπου στην υστεροβυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο (μετά από τις αγορές πολλών μοναστηριών από την Οθωμανική διοίκηση και την ανασύσταση τους) λειτούργησαν πολλές Μονές και σκήτες (Λεσβιακός Λίβανος).

Η θέση της Μονής του Αγίου Ανδρέα δεν έχει εντοπιστεί, γιατί δεν καταγράφεται «σημερινή» θέση στην περιοχή. Εκτός και αν, ένα από τα σημαντικότατα «ερείπια», του περίγυρου, με άλλα ονόματα, πχ. στα Πέδια, ανήκαν σ' αυτό. Η βασική παρουσία του Αγίου Ανδρέα, στον Ναχιγιέ της Ερεσού, είναι η μεγάλη Παλαιοχριστιανική, στην αρχαία και μεσαιωνική πόλη. Όμως θάταν δύσκολο να υποθέσουμε ότι αυτό το Μοναστήρι, του 1548, ήταν σ’ αυτήν την θέση. Στην έδρα Herse του Ναχιγιέ με τα 556 σπίτια.

 

1.Κ.Ε. Καμπουρίδης Η Λέσβος τον 16ο αι (Οθωμανικά Φορολογικά Κατάστιχα) 2016, σελ 356

2.Μάκης Αξιώτης Εφ. Εμπρός 8/11/2017

 

 

με τα δύο τζαμιά

τις υπέροχες Οθωμανικές Κρήνες

τους Νερόμυλους της Λαγκάδας

και το μεγάλο Ιχθυοτροφείο στο Τσαμούρ Λιμάνι

που ανήκε στους Αγίους Θεοδώρους

υπήρχε άγνωστο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα

που είναι γνωστός μόνο από την Ερεσό.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey