Μειώσεις σε αμοιβές γιατρών, διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών

Ανακοινώθηκαν οι επιτροπές τής Ε.Π.Σ.Λ.

26/07/2012 - 15:42

Στην τελευταία συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Λ. ασχολήθηκε με θέματα της νέας αγωνιστικής χρονιάς, ενώ πάρθηκαν και σημαντικές αποφάσεις. Μετά την εισήγηση του προέδρου, Σταύρου Ψαρρόπουλου, και τις προτάσεις των μελών τού Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση των επιτροπών, όπου δεν υπήρξαν αλλαγές και παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι οι παράγοντες.

Στην τελευταία συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Λ. ασχολήθηκε με θέματα της νέας αγωνιστικής χρονιάς, ενώ πάρθηκαν και σημαντικές αποφάσεις. Μετά την εισήγηση του προέδρου, Σταύρου Ψαρρόπουλου, και τις προτάσεις των μελών τού Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση των επιτροπών, όπου δεν υπήρξαν αλλαγές και παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι οι παράγοντες.

Αναλυτικά οι επιτροπές έχουν ως εξής:

Επιτροπή Πρωταθλήματος Κυπέλλου (πρόεδρος Κυριάκος Πετρέλλης, αντιπρόεδρος Λεωνίδας Σταυρινός)

Επιτροπή Πειθαρχικής (πρόεδρος Παναγιώτης Σάλτας, αντιπρόεδρος Δημήτρης Ντουνιάς)

Επιτροπή Διαιτησίας (πρόεδρος Χάρης Καλλίας, μέλη Θεόδωρος Στεργίου, Στρατής Παπουτσέλλης, αναπληρωτές Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Χάρης Πελέκος, Γιώργος Πατλάκας)

Επιτροπή Κανονισμού (πρόεδρος Λεωνίδας Σταυρινός, αντιπρόεδρος Χρήστος Παναγιωτόπουλος)

Επιτροπή Υποδομών (πρόεδρος Δημήτρης Ντουνιάς, αντιπρόεδρος Λάμπρος Σταθάκης)

Επιτροπή Μικτών (πρόεδρος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, αντιπρόεδρος Χάρης Καλλίας)

Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων (πρόεδρος Λάμπρος Σταθάκης, αντιπρόεδρος Κυριάκος Πετρέλλης)

Επιτροπή Ενωσιακού Αθλ. Κέντρου (πρόεδρος Σταύρος Ψαρρόπουλος, αντιπρόεδρος Βασίλης Τσαγγάρης)

Επιτροπή Ακαδημίας (πρόεδρος Παναγιώτης Σάλτας, αντιπρόεδρος Δημήτρης Ντουνιάς)

Επιτροπή Υγειονομικής (Πρόεδρος Λάμπρος Σταθάκης-Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Σταυρινός)

Επιτροπή Μ.Μ.Ε., Εκδηλώσεων και Διαφημίσεων (πρόεδρος Σταύρος Ψαρρόπουλος, αντιπρόεδρος Κυριάκος Πετρέλλης)

Διαφήμιση της Ε.Π.Σ.Λ.
Άλλα θέματα που αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση, ήταν το διαφημιστικό πακέτο τής Ε.Π.Σ.Λ.. Με δεδομένη την κακή οικονομική συγκυρία η οποία πλήττει και την Ένωση, παρουσιάζεται πρόταση προς χορηγούς σε καλαίσθητο έντυπο που ήδη έχει ετοιμασθεί, ώστε να υπάρξουν έσοδα τα οποία και αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων του Πρωταθλήματος Υποδομής, αλλά και των εξοδολογίων των Κατηγοριών Β και Β1 των πρωταθλημάτων, ώστε να ανακουφισθούν ακόμα περισσότερο τα σωματεία τής Ε.Π.Σ.Λ.. Όπως τόνισε ο πρόεδρος, η προσπάθεια αυτή αποτελεί το βασικό στόχο της φετινής περιόδου και κάλεσε όλα τα μέλη τού Δ.Σ., παρουσιάζοντας το ειδικό φυλλάδιο, να ασχοληθούν ενεργά για την επιτυχία του βασικού αυτού στόχου.

Γενικές μειώσεις
Με δεδομένη την κακή οικονομική κατάσταση και συγκυρία, αποφασίσθηκε η μείωση των αμοιβών των διαιτητών, των βοηθών τους, των γιατρών και των παρατηρητών κατά 20% - 30%, ώστε να μπορέσουν τα σωματεία να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Τα μέλη τού Δ.Σ. θα συμμετέχουν ως παρατηρητές μία τουλάχιστον φορά σε κάθε αγωνιστική χωρίς να αμείβονται, όπως οι υπόλοιποι παρατηρητές. Τα σωματεία θα μπορούν να χρησιμοποιούν, πέρα από τους γιατρούς, και φαρμακοποιούς ή νοσηλευτές ή φυσικοθεραπευτές.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey