FOLLOW US
Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 16:46

«Trash to Treasure» στην Ελβετία

Η καινοτόμος πράσινη πρόταση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Περιβάλλοντος Θανάση Κουκούλη, Ειρήνης Μορίκη, Διαμαντίνας Ψευτογκά, Εύας Τσακαλή και Βαγγέλη Αναγνωστόπουλου για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων συμμετείχε στο φετινό «THE Port Humanitarian Tech Hub 2017/CERN», που έγινε στη Γενεύη, 6-8 Οκτωβρίου 2017.

Η πρόταση που ξεκίνησε από το μάθημα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και τη συνεργασία με το Visions2Ventures (V2V)/ Changemakers Lab(CML) εξελίχθηκε σε μια καινοτόμο πρόταση για την αντιμετώπιση του πιεστικού προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων, με έμφαση στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του έργου.

Δουλεύοντας εντατικά για 60 ώρες μέσα στο Ideasquare του CERN, η διευρυμένη ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών, των μεντόρων (Δρ Μαρία Χατζηαντωνίου-ΤΠ και Βασίλης Σοφιαδέλλης- V2V/CML) και των προσκεκλημένων επιστημόνων και ειδικών, προχώρησε στην πρακτική ανάπτυξη του πρωτοτύπου του έργου με τίτλο «Trash, we can!» του Hackathon 2017.

 

Η εφαρμογή

Το τελικό αποτέλεσμα, όπως εξελίχθηκε μέσα από το Hackathon, αφορά στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής στο κινητό, η οποία επικοινωνεί με έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης και με ανταποδοτικό χαρακτήρα προωθεί την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των προσφύγων στην ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών. Η παροχή/προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως free WiFi ή εκπτώσεων σε αγορές και προμήθειες, είναι το αρχικό ανταποδοτικό κίνητρο. Η όλη διαδικασία συνδέεται με παράλληλο πρόγραμμα ανάπτυξης εργαστηρίων upcycling για σχεδιασμό, παραγωγή και πώληση προϊόντων από υλικά ανακύκλωσης με επιπλέον οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και την συνολική κοινότητα των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων.

Το έργο με το δυναμικό μήνυμα «Trash to Treasure» παρουσιάστηκε στο εμβληματικό «Globe of Science & Innovation» του CERN, στις 8/10, μπροστά σ’ ένα μεγάλο κοινό, στο οποίο συμμετείχαν επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών (Hommes des Terres, Global Humanitarian Lab, UN SDG Lab, Queiser &Cie, κ.λ.π.). H πρόταση από τη Λέσβο κέντρισε το ενδιαφέρον των συνεργατών και του ακροατηρίου ως ένα έργο ευρύτερης εφαρμογής, καθόσον συνδυάζει την επίλυση ενός πιεστικού προβλήματος, όπως αυτό της συσσώρευσης απορριμμάτων, με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού νομίσματος. Με έμφαση στην κυκλική οικονομία, το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των προσφύγων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους στα κέντρα διαμονής, μέσω της συνειδητοποίησης της αξίας του «απορρίμματος» και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η σύνδεση της αξίας ανακύκλωσης με οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κίνητρα, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί την κεντρική στόχευση του συνολικού έργου με τίτλο: «Trash to Treasure». Η παράλληλη υποστήριξη της κοινότητας των προσφύγων, με αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με την εκπαίδευση και την ευκαιρία απασχόλησης τους, αλλά και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και δημιουργικής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία αποτελούν επιπλέον ισχυρά σημεία του έργου.

 

Με αναγκαία χρηματοδότηση

H πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τη Λέσβο, εφόσον βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του «έξυπνου κάδου ανακύκλωσης» και της πρότυπης ψηφιακής εφαρμογής ανταποδοτικότητας. Περαιτέρω στόχος είναι η γενίκευση της εφαρμογής σε χώρους και συνθήκες συλλογικής δράσης, όπως π.χ. τα σχολεία.

Αρωγός της προσπάθειας είναι η αεροπορική εταιρεία «AEGEAN», η οποία υποστηρίζοντας θέματα ανάπτυξης του Αιγαίου διασφάλισε τη δωρεάν μετακίνηση προς το CERN μελών της εξαμελούς αποστολής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στο THE Port/CERN, το οποίο υποστήριξε την φιλοξενία των ομάδων στο CERN.

Το Hackathon@CERN οργανώνεται από το THE Port Association /CERN, προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων ανθρωπιστικού, κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος. Διεπιστημονικές ομάδες που στελεχώνονται από επιλεγμένα μέλη -επιστήμονες του CERN και ειδικούς σε διάφορα πεδία καινοτομίας- δουλεύουν εντατικά μαζί, σ’ ένα τριήμερο εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων προς όφελος της κοινωνίας. Στο φετινό Hackathon, οι προκλήσεις που συζητήθηκαν αποτυπώνονται σε πέντε προγράμματα που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Hackathon @CERN <http://theport.ch/home/the-port-2017/>.

 

 

Κατηγορία Πανεπιστήμιο

Τετραμελής ομάδα φοιτητών/τριών του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχει στο Global Humanitarian Tech Hackathon 2017, που οργανώνεται από το THE Port/CERN , στη Γενεύη, 6-8 Οκτωβρίου 2017. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Περιβάλλοντος και της πρόκλησης ChangeMakers Lab Initiative, ο Θανάσης Κουκούλης, η Ειρήνη Μορίκη, η Διαμαντίνα Ψευτογκά και η Εύα Τσακαλή, ανέπτυξαν μια καινοτόμο πρόταση για την αντιμετώπιση του πιεστικού προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων. Η ομάδα πρότεινε την ανάπτυξη μιας εφαρμογής στο κινητό, η οποία επικοινωνεί με έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης και με ανταποδοτικό χαρακτήρα προωθεί την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των προσφύγων στην ανακύκλωση.

 

Το «πράσινο επιχειρείν»

Η αρχική ιδέα με τίτλο «R3 project» προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών φορέων και μεντόρων κατά την παρουσίαση της στο CML/ChangeMakers Lab Summit (Μυτιλήνη, 9 Μαΐου 2017) και εξασφάλισε την υποστήριξη της Visions2Ventures για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Ο συνδυασμός παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (UN/SDGs 2030), περιβαλλοντικής διαχείρισης, κυκλικής οικονομίας και συμμετοχής και υποστήριξης προσφύγων διασφάλισε την τελική επιλογή της πρότασης για συμμετοχή στο επικείμενο Hackathon@CERN με τον τίτλο «Trash, we can!». Απέδειξε έτσι, ότι η καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» (διεθνοποίηση, εξωστρέφεια, καλλιέργεια της άμιλλας, επικέντρωση και επίλυση υπαρκτών προβλημάτων) είναι μια πρόσφορη οδός για την εμπέδωση της πραγματικότητας του «πράσινου επιχειρείν» στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

 

Η μεικτή ομάδα των φοιτητών/τριών του Τμήματος Περιβάλλοντος, μαζί με την διδάσκουσα του μαθήματος, Δρ Μαρία Χατζηαντωνίου και μέντορα τον ιδρυτή του V2V/CML, Βασίλη Σοφιαδέλλη  θα μεταφέρουν την εμπειρία τους στο φετινό Hackathon@CERN και θα επεξεργαστούν εντατικά ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας ειδικών για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου της ιδέας «Trash, we can». Μαζί τους, πετάει στο CERN, το έργο - πτηνό «η αγάπη είναι πολύχρωμη», που μαζί με τη «Σκακιέρα του Κόσμου», φιλοξενείται στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου , στη Μυτιλήνη. Ένα σύμβολο αλληλεγγύης, ένα έργο τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά σωσιβίων, που συνδημιουργήθηκε από Έλληνες μαθητές, μαθητές του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης και προσφυγόπουλα στη Μυτιλήνη, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «The Island of Love» <https://www.facebook.com/islandoflove.lesvos.greece/>, που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο τον Φεβρουάριο του 2017.

 

Αρωγός της προσπάθειας, η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, η οποία υποστηρίζοντας θέματα ανάπτυξης του Αιγαίου διασφάλισε τη δωρεάν μετακίνηση προς το CERN μελών της εξαμελούς αποστολής. Επίσης ευχαριστίες δίνονται στον διευθυντή του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Καρά Τεπέ Σταύρο Μυρογιάννη, για την υποστήριξη της πρότασης και της ομάδας υλοποίησης της .

Το Hachathon@CERN οργανώνεται από το THE Port Association /CERN προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων ανθρωπιστικού, κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος. Διεπιστημονικές ομάδες που στελεχώνονται από επιλεγμένα μέλη -επιστήμονες του CERN και ειδικούς σε διάφορα πεδία καινοτομίας- δουλεύουν εντατικά μαζί, σ΄ένα τριήμερο εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος η πρόταση συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα. Στο φετινό Hachathon, οι προκλήσεις που θα

συζητηθούν αποτυπώνονται σε 5 προγράμματα που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Hackathon @CERN <http://theport.ch/home/the-port-2017/>. Ανάμεσα τους και ​το «Trash, we can!» με τη συμμετοχή της μεικτής ομάδας του Πανεπιστημίου.

Κατηγορία Πανεπιστήμιο
Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 18:09

Από το Πεκίνο στο Γεωπάρκο Λέσβου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου, πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα άσκησης υπαίθρου προπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωλογίας στη Λέσβο.

Οι φοιτητές, συνοδευόμενοι από τον κοσμήτορα της Σχολής, καθηγητή Genhou Wang, τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Zhang Jianping και Dong Guochen, βρέθηκαν από τις 17 Αυγούστου στο Γεωπάρκο Λέσβου, με την επίσκεψή τους να ολοκληρώνεται σήμερα (23/8). Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συντονιστής της εκπαιδευτικής άσκησης είναι ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει δημιουργήσει στη Λέσβο εκπαιδευτική βάση για την πραγματοποίηση ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες για συνεργασία με μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και την καθιέρωση του Απολιθωμένου Δάσους και του Γεωπάρκου Λέσβου ως πρότυπο προορισμό εκπαίδευσης για φοιτητές Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2015 η συνεργασία αυτή ενισχύθηκε με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και την υλοποίηση κάθε χρόνο ασκήσεων υπαίθρου στη Λέσβο.

 

Ζωντανό εργαστήριο της φύσης

Βασικός σκοπός της φετινής εκπαιδευτικής άσκησης των φοιτητών είναι η γνωριμία με τη γεωλογική δομή και εξέλιξη της Λέσβου, τα γεωλογικά μνημεία του Γεωπάρκου Λέσβου και το Απολιθωμένο Δάσος, τους τρόπους καταγραφής, προστασίας και ανάδειξής τους καθώς και των μεθόδων συντήρησης και διαχείρισής τους. Παράλληλα, θα ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα της UNESCO «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO», για θέματα ανάπτυξης γεω-δραστηριοτήτων σε περιοχές γεωπάρκων και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς.

Οι φοιτητές πραγματοποιούν ασκήσεις υπαίθρου στο Γεωπάρκο Λέσβου, ένα ζωντανό εργαστήριο της φύσης για τη μελέτη των ενεργών γεωλογικών φαινομένων. Ειδικές ασκήσεις έχουν οργανωθεί για τη μελέτη των ηφαιστειακών σχηματισμών της Λέσβου, του ρήγματος της Αγίας Παρασκευής που προκάλεσε το σεισμό του 1867, το ηφαιστειακό κέντρο Λεπέτυμνου και τις ηφαιστειακές δομές Πέτρας, Μήθυμνας και Πολιχνίτου, τα ρήγματα της ανατολικής και κεντρικής Λέσβου, τα γεωθερμικά πεδία της Στύψης, τις θερμές πηγές Πολιχνίτου. Παράλληλα το πρόγραμμα τους περιλαμβάνει γνωριμία με την παράδοση και τον πολιτισμό της Λέσβου, επίσκεψη στα Μουσεία της Λέσβου καθώς και τα Κάστρα Μυτιλήνης και Μήθυμνας.

 

Και πολιτιστικές δράσεις

Οι φοιτητές παρακολούθησαν συναυλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου στο Κάστρο Μήθυμνας, ενώ με το ειδικό σκάφος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, με το γυάλινο πυθμένα, πραγματοποίησαν τη θαλάσσια διαδρομή από το Σίγρι μέχρι τη Νησιώπη και επισκέφτηκαν το θαλάσσιο τμήμα του Πάρκου, ενώ στη συνέχεια υλοποίησαν εκπαιδευτικές ασκήσεις στο χερσαίο τμήμα του.

Οι φοιτητές αναζήτησαν τεκμήρια της μεγάλης στεριάς της Αιγιήδας αλλά και των μεγάλων γεωλογικών ρηγμάτων που δημιούργησαν τη νησίδα Νησιώπη, παρατήρησαν τον τρόπο αποκοπής της από το νησί της Λέσβου, καθώς και τη συμβολή των ρηγμάτων. Παράλληλα, επισκέφτηκαν τους χώρους των ανασκαφών και ενημερώθηκαν για τις μεθόδους χαρτογράφησης, ανασκαφής και συντήρησης φυτικών απολιθωμάτων.

Επισκεπτόμενοι το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου γνώρισαν τα ριζικά συστήματα απολιθωμένων δέντρων που πιστοποιούν την αυτοχθονία του δάσους. Οι φοιτητές περιηγήθηκαν στις ανασκαφικές θέσεις του Πάρκου Σιγρίου, στο οποίο έχουν εντοπιστεί απολιθωμένα φυτά, τα οποία δεν συναντώνται πουθενά αλλού στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους και ανακάλυψαν τα απολιθώματα και τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί πάνω τους.

Δεκαπέντε χρόνια έκλεισε φέτος το πετυχημένο πρόγραμμα «Study Abroad», που έχει ξεκινήσει στη Μυτιλήνη από τους καθηγητές Σοφία Κουφοπούλου και Brendan Mullan σε συνεργασία με τη «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», της οποίας η κ. Κουφοπούλου είναι μέλος από το 2001. Το 1990 στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Michigan, προήδρευε ένας CEO, εκπρόσωπος της City Bank, o οποίος «ήξερε πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι είναι απομονωμένοι και θεώρησε ότι θα πρέπει ο κάθε φοιτητής να έχει μια εμπειρία στο εξωτερικό πριν πάρει πτυχίο», μας λέει. Το Πανεπιστήμιο του Mίσιγκαν έκτοτε είναι το πρώτο σε δημόσιο Πανεπιστήμιο με 275 προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα σε 75 χώρες!

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2002 στην πόλη της Μυτιλήνης και από το 2003 «μετεγκαταστάθηκε» στη Θερμή, στο ξενοδοχείο «Βότσαλα»: «Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι περισσότερο στις αντιλήψεις μας γι’ αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τα παιδιά», εξηγεί στο «Ε» η κ. Κουφοπούλου. Περίπου 600 φοιτητές έχουν έρθει έκτοτε στη Λέσβο, με την τελευταία «φουρνιά» να αγγίζει τους 28. Οι φοιτητές έρχονται για έξι εβδομάδες: «Στην Αμερική μπορείς να πάρεις καλοκαιρινά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Στο πρόγραμμα διδάσκουμε Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Οικογένεια και Συγγένεια, Παγκοσμιοποίηση με εξειδίκευση στο προσφυγικό και τις ανισότητες, Πολιτική Κοινωνιολογία, με εξειδίκευση στην Οικονομική κρίση στην Ελλάδα».

Από πέρσι το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής: τέσσερις ώρες μάθημα καθημερινά σε δύο μαθήματα επιλογής και τέσσερις ώρες «internship» (πρακτικής). Στην πρακτική οι φοιτητές μοιράστηκαν σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, για παράδειγμα στους «Γιατρούς του Κόσμου» ήταν φοιτητές της «προϊατρικής» και ψυχολόγοι. Άλλο γκρουπ φοιτητών ήταν στον Δανέζικο Ερυθρό Σταυρό και στο «Mosaik Support Center», καθώς και στη Μόρια, στην πτέρυγα με τους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες, τα παιδιά και τις γυναίκες. Μάλιστα, φέτος έφτιαξαν και ειδικά μπλουζάκια από το πρόγραμμα: «Έχουμε πολλούς μαύρους φοιτητές και πολλοί τούς περνούν για πρόσφυγες».

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στη Λέσβο!

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους φοιτητές. «Οι φοιτητές πληρώνουν για να έρχονται εδώ. Ενισχύεται δηλαδή οικονομικά η τοπική κοινωνία», προσθέτει η κ. Κουφοπούλου. Έχουν περάσει από τη Μυτιλήνη, όπως υπολόγισε όταν της το ζητήσαμε, τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ λόγω του προγράμματος «Study Abroad»: «Έχουν έρθει 600 παιδιά, ο καθένας ξοδεύει το λιγότερο 1.000 ευρώ για προσωπικά του έξοδα. Από κει και πέρα χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, το πρόγραμμα συνεργάζεται με ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.».

Οι φοιτητές δεν είναι αποκλειστικά του Μίσιγκαν: «Έρχονται παιδιά και από το Μπέρκλεϋ και από άλλα Πανεπιστήμια» και είναι από 18 έως 23 ετών.

 

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές

Η κ. Κουφοπούλου οργανώνει κάθε χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος εκδρομές καθαρά εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η πρώτη εκδρομή ξεκινά από το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής, όπου εκεί διδάσκεται η κοινωνικοοικονομική ιστορία της Λέσβου και συνεχίζεται στη Μονή Λειμώνος. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και βλέποντας αντικείμενα προσπαθούν να βρουν τη σύνδεση της Λέσβου με τη Μικρά Ασία και την Ευρώπη τον 19ο αιώνα. Η συνέχεια είναι στο αρχοντικό της Βαρελτζίδαινας, όπου εξηγείται η διαφορά ενός χριστιανικού σπιτιού από το μουσουλμανικό, ο ρόλος των γυναικών στη Λέσβο τον 19ο αιώνα σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια, ο ρόλος της διακόσμησης. Ακολουθεί Μόλυβος, Μανταμάδος και συζήτηση για την κεραμική τέχνη.

Η δεύτερη εκδρομή που σχετίζεται με την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας είναι στο Μουσείο Θεόφιλου. Η κ. Κουφοπούλου χρησιμοποιεί την ιστορία του λαϊκού ζωγράφου ως κλασικό παράδειγμα κατασκευής της παράδοσης. Έτσι οι φοιτητές προετοιμάζονται για να διαβάσουν τον ιστορικό Χόμπσμπάουμ, «την εφεύρεση της παράδοσης» και συζητούν για την κατασκευή της ταυτότητας και της ελληνικότητας. Ακολουθεί η ξενάγηση στο Μουσείο Τεριάντ: «Εκεί αρχίζει πια ένα κεφάλαιο. Μιλάμε για θέματα ομοφυλοφιλίας και φύλου». Στη συνέχεια οι φοιτητές συναντιούνται με τον κεραμίστα Νίκο Άγα, ο πατέρας του οποίου «ξεκίνησε το κίνημα της δημιουργίας κεραμικών, φτιάχνοντας εκείνοι πια παράδοση και εκεί οι φοιτητές δημιουργούν τα δικά τους κεραμικά».

Η τρίτη εκδρομή γίνονταν στα Μυλέλια και πλέον στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί γίνεται διάλεξη για την Κοινωνιολογία και την Ανθρωπολογία του Φαγητού, για τη μεσογειακή δίαιτα και τη λεσβιακή γαστρονομία. Στη συνέχεια τα παιδιά ζυμώνουν ψωμί και περνάμε στην παρασκευή παραδοσιακών καλοκαιρινών φαγητών. Ακολουθεί περπάτημα στα βουνά, επιστροφή και εκμάθηση παιδικού παιχνιδιού (μήλα). Η εκδρομή συνεχίζεται με εκμάθηση παραδοσιακού χορού υπό τον χοροδιδάσκαλο Θύμιο Σαραντίδη και ολοκληρώνεται με χαμάμ, όπου τους λέει χαρακτηριστικά: «Φάγατε σαν Έλληνες, ήπιατε σαν Έλληνες, χορέψατε σαν Έλληνες, τώρα ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε με το χαμάμ και να εξατμίσετε εντελώς την αμερικανική σας ταυτότητα!»

 

 

 

Οι σχέσεις της Σοφίας Κουφοπούλου με τη Μυτιλήνη

 

Η Σοφία Κουφοπούλου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και έχει σχέσεις με το νησί από όταν ήταν 12 ετών. Έμεινε για δύο χρόνια, καθώς ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός και -όπως λέει η ίδια- «η Μυτιλήνη σημάδεψε την προεφηβεία μου». Σπούδασε στο Πάντειο Πολιτικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση και κατέληξε… κοινωνιολόγος. Έφυγε για λίγο στη Γαλλία και επανήλθε στη Μυτιλήνη το 1987 για το μεταπτυχιακό της. Μάλιστα είχε κερδίσει υποτροφία από την κυβέρνηση του Μεξικού για να πάει στο εκεί Πανεπιστήμιο με θέμα την εργατική τάξη και τις νέες τεχνολογίες, κάτι που της άρεσε ως αντικείμενο. Όμως την κέρδισε το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. «Νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες αποφάσεις μου. Το μεταπτυχιακό ήταν πολύ έντονο και σοβαρό», εξηγεί. Στη συνέχεια έφυγε στην Αγγλία για Erasmus στις «προσφυγικές σπουδές», μετά στην Τουρκία και την Αμερική. Έκανε οικογένεια και ξεκίνησε να δουλεύει στο Michigan State University, ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Πολιτείας Μίσιγκαν και μάλιστα δημόσιο.

Το αντικείμενό της είναι πρόσφυγες, αλλά «πρόσφυγες Μικρασιάτες». Στο Μίσιγκαν δίδαξε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Διεθνή Ανάπτυξη και Τρίτο Κόσμο, προσφυγικό. Η θέση της σήμερα είναι ομόλογος των «407» με σύμβαση που ανανεώνεται ετησίως από το 1994.

Το 1998 ήρθε στη Μυτιλήνη με τον σύζυγό της Brendan Mullan για εκπαιδευτική άδεια, για να ερευνήσουν τους παλιννοστούντες από Αυστραλία και Νότια Αφρική και έφεραν φοιτητές που ανήκαν σε πέντε μειονότητες και έμειναν τρεις μήνες.

Αξίζει να γνωρίζουμε ότι η ίδια έχει κάνει την Εθνογραφική Μελέτη του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής, καθώς έχει ασχοληθεί με την κοινωνικοοικονομική ιστορία της Λέσβου. Είχε συνεργαστεί μάλιστα με την αείμνηστη Ρούρα Σιφναίου.

Τα κοινά Τουρκίας και Λέσβου

«Όταν πήγα και δούλεψα στην Τουρκία, κατάλαβα πολλά πράγματα για τη Μυτιλήνη», λέει χαρακτηριστικά. «Υπάρχει μια αντίληψη την οποία τη βλέπω χρόνια. Ότι “εμάς δεν μας αγαπούν οι άλλοι”, “μας ρίχνουν”. Ειδικά τώρα με το προσφυγικό έχει ενταθεί και πρόσφατα το άκουσα και από ακαδημαϊκό Μυτιληνιό, ότι “εμείς ανοίξαμε τις αγκαλιές μας και κοιτάξτε πώς τώρα μας τιμωρούν με το προσφυγικό”. Αυτή είναι η βασική αντίληψη των Τούρκων και σε αυτή συνέβαλε και ο Ερντογάν. “Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, εμείς βοηθάμε, εμείς είμαστε καλόψυχοι, αλλά οι ξένοι δεν μας συμπαθούν”. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μυτιλήνη, ότι “δεν έχουμε αναπτυχθεί τουριστικά σαν τη Ρόδο”, το είδαμε στην περίπτωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας».

 

Οι διακρίσεις της

Δύο σημαντικές διακρίσεις ακολουθούν τη Σοφία Κουφοπούλου: αυτή της Inspirational Woman of the year 2017 (σ.σ. Γυναίκα της χρονιάς που εμπνέει) του Κρατικού Πανεπιστημίου του Michigan και εκείνη της καλύτερης καθηγήτριας για Undergraduate Teaching (προπτυχιακή διδασκαλία) το 2016 από το τμήμα της Κοινωνιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους Αμερικάνους φοιτητές της επέστρεψαν στη Λέσβο και σε εθελοντική βάση συνέχισαν να βοηθάνε πρόσφυγες και μετανάστες. Τα μέλη της «Συνύπαρξης» είναι υπερήφανα για το έργο της και χαίρονται με τις μικρές τους δυνάμεις να τη στηρίζουν. 

Κατηγορία Παιδεία
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 12:12

«Στην κόλαση αδερφές μου!» (vid)


Μας έβαλαν τα γυαλιά και μας έκαναν να αφήσουμε έγνοιες και στενοχώριες, φορώντας μας πλατιά χαμόγελα και δανείζοντάς μας ξεκαρδιστικά γέλια για τουλάχιστον δυόμιση ώρες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της ομάδας «Φως» του Πανεπιστημίου Αιγαίου το βράδυ της Πέμπτης. Γεμίζοντας μισή ώρα πριν την εκκίνηση όλες τις θέσεις του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, ο φοιτητόκοσμος περίμενε με ανυπομονησία να δει επί σκηνής τους συναδέλφους του που ανέβασαν με πολλή φροντίδα την παράσταση «Στην κόλαση αδερφές μου, στην κόλαση».


Με πολύ σεβασμό σε ενδεχόμενες πεποιθήσεις του κοινού τα μέλη της θεατρικής ομάδας πριν την έναρξη της παράστασης ζήτησαν την κατανόηση των θεατών για το τι θα επακολουθούσε, ξεκαθαρίζοντας ότι κάνουν σάτιρα και ότι δεν θέλουν να προσβάλλουν την πίστη κανενός.

Κι ύστερα το σόου ξεκίνησε. Άγγελοι και διάβολοι σε χορούς και τραγούδια, μουσικές live επί σκηνής με κιθαρίστες και τραγουδιστές και βέβαια οι ξεκαρδιστικοί διάλογοι.

Ποιος άλλωστε γνώριζε ότι εκπρόσωποι της κολάσεως ζητούσαν επιτακτικά από τον Μωυσή να τον συναντήσουν κι εκείνος απαντούσε: «Ο Θεός είναι παντού»;


Ή ότι ο Θεός θα έπεφτε ποτέ στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή προβληματισμένος γιατί ο Νίτσε θα έγραφε για κείνον ότι δεν υπάρχει;

Μισή ώρα πριν ξεκινήσει η παράσταση ο κόσμος είχε «φρακάρει» το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης


Οι μεταφορικές διδαχές του Χριστού και των Αποστόλων, η χριστιανική αγάπη και καταπίεση, ο φόβος για τη μετά θάνατο ζωή παρουσιάστηκαν και ανατράπηκαν από αλλόκοτες φυσιογνωμίες και παραμορφωμένα σώματα τα οποία υπηρέτησαν το εξωπραγματικό, τον τρόμο και την υπερβολή.

Προφήτες, ήρωες, καταδικασμένες ψυχές, ξεπεσμένοι θεοί, παπάδες, εργάτριες του σεξ και πολλοί άλλοι παρήλασαν μπροστά μας με οικοδεσπότη τον Διάβολο!

Μια παράσταση που θα συζητιέται για πολύ καιρό και το καλύτερο «χαλί» γι' αυτό που θα επακολουθούσε χτες: την ορκωμοσία των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ίδιο χώρο!Κατηγορία Πολιτισμός
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top