FOLLOW US

Τις βασικές οργανωτικές κατευθύνσεις, τις οποίες προτείνει να έχει ο νέος Δήμος Δυτικής Λέσβου, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Στρατής Ζαφείρης, υπογραμμίζοντας καταρχάς την ανάγκη, οι υπηρεσίες να δομηθούν εξαρχής βάσει των προτεραιοτήτων και των στόχων του δήμου. Μόνο έτσι, όπως επισήμανε ο κ. Ζαφείρης, θα μπορούν, και να ανταποκριθούν συνολικά στις αυξημένες απαιτήσεις ενός νέου αυτοδιοικητικού οργανισμού, και να συμβάλλουν με το έργο τους ουσιαστικά στην πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής.

«Εργαλείο» η Δημοτική εταιρεία

Σύμφωνα με την Πρόταση Οργάνωσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που δημοσιοποίησε ο κ. Ζαφείρης, βασικό «εργαλείο» του Δήμου, θα είναι η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, μία Δημοτική Επιχείρηση που θα υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και γενικότερα τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου.

Η Δημοτική αυτή Επιχείρηση, πέρα από τον κύριο ρόλο της στην γεωργία και την κτηνοτροφία, θα συμβάλλει στην υποβοήθηση και άλλων δράσεων, ενδεικτικά όπως στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πηγών Πολιχνίτου, Αργένου, Στύψης και Μολύβου, στην αξιοποίηση του κόλπου Καλλονής και στη προστασία του από την υπεραλίευση, στην αξιοποίηση του Ηφαιστείου του Λεπετύμνου, στην αξιοποίηση του υγροβιότοπου των αλυκών, στη συνεργασία με τις Αλυκές Α.Ε. και στην εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Δ.Σ. της εταιρείας, όπως παλιότερα.

Διεύθυνση τοπικής ανάπτυξης

Σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου, θα οργανωθεί μια καλά στελεχωμένη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης με επιμέρους τμήματα (όπως Αδειοδότησης επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Τμήμα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης, Τμήμα ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας, κ.ά.), ενώ βαρύτητα θα δοθεί και στη Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και στις υπηρεσίες που άπτονται της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Όπως κατ’ επανάληψη έχει αναφέρει ο κ. Ζαφείρης και επανέλαβε σήμερα, στόχος του είναι ο δήμος να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ στους δημότες τους. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληρωμές να γίνονται σε εύλογο διάστημα (όχι πάνω από ένα μήνα).

«Για μας - τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος - η συνήθης έκφραση που υπάρχει τώρα, πήγαινε στα δικαστήρια για να πάρεις τα λεφτά σου, θα σταματήσει. Ο πολίτης που προσέφερε νόμιμες υπηρεσίες στο δήμο θα πληρώνεται στην ώρα του κι όχι σε ένα με δυο χρόνια. Έτσι θα εξασφαλίζονται και φτηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το Δήμο».

Και τεχνική υπηρεσία

Ομοίως ο κ. Ζαφείρης έδωσε έμφαση στη συγκρότηση μιας αυτόνομης Τεχνικής Υπηρεσίας που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής σημαντικών και αναγκαίων έργων στη περιοχή, με πρώτη προτεραιότητα την Αγροτική Οδοποιία, αλλά και την ολοκλήρωση ή επίσπευση όλων των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και καθυστερούν. Τέλος ειδική μνεία έγινε για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας, όπως και για τον τομέα Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου μεταξύ άλλων θα συγκροτηθεί μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου ένα δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Την εμπειρία τους για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ο νέος Δήμος, κατέθεσαν δύο υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Στέφανος Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Λέσβου και ο Τάσος Ιπποκράτους, Πρόεδρος Παρακοίλων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι, η συνολική πρόταση, η επιχειρηματολογία και το όραμα του Στρατή Ζαφείρη, για το πώς θα στηθεί και θα διοικηθεί ο νέος Δήμος, ήταν απ’ τους κυρίαρχους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνδυασμό «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

 

Ολόκληρη η πρότασή του για την οργάνωση του νεοσύστατου Δήμου έχει ως εξής:

Η πρόταση για την Οργάνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Τοπική Οικονομία και Δήμος Δυτικής Λέσβου.

 Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα πρέπει να έχει δομές που να είναι συμβατές και να στηρίζουν την τοπική οικονομία

Με το δεδομένο ότι η τοπική οικονομία είναι στην βάση της αγροτική, κτηνοτροφική και εν μέρει στηρίζεται στο τουρισμό, θα πρέπει να υπάρχουν στο Δήμο δομές που να τη στηρίξουν.

Προκειμένου λοιπόν όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να αναπτυχθεί ο  πρωτογενής τομέας της Λέσβου, επείγει να υπάρξει ανασχεδιασμός της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

ü Αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής ώστε να προκύψουν τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με μεγάλη προστιθεμένη αξία. Πιο απλά να καταφέρουμε να γίνουμε ακριβοί.

ü Συνεργασία επιχειρήσεων σε επίπεδο νησιού για αποτελεσματικότερη διαχείριση και προώθηση της τοπικής παραγωγής. 

Για να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα και να ενισχυθούν ουσιαστικά τα έσοδα των αγροτών και στους δύο κλάδους, για να γίνει δηλαδή η αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής, επιβάλλεται να υπάρξει μια συντονισμένη και καλά οργανωμένη δράση, στην οποία επιτελικό και καθοριστικό ρόλο θα αναλάβει ο Δήμος, μέσα απ’ τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Στην εταιρεία αυτή  εταίροι - μέτοχοι μαζί με το Δήμο, θα είναι οι επιχειρηματικοί φορείς, οι συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι ιδιώτες και των δύο κλάδων. 

Απ’ την πλευρά του ο Δήμος θα εισφέρει δημοτικές εκτάσεις, μη αξιοποιούμενες μέχρι σήμερα, για την εφαρμογή κάθε σχεδιασμού, ο οποίος θα αποφασιστεί, αλλά θα έχει και τον επιτελικό ρόλο στην διαμόρφωση - μετά από διαβούλευση και τη σύμφωνη γνώμη απ’ όλους τους εμπλεκομένους φορείς τοπικά, αλλά και την Περιφέρεια που διαχειρίζεται σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα - ενός σχεδίου καθολικής αναπτυξιακής παρέμβασης στον πρωτογενή τομέα.

Η εταιρεία αυτή θα έχει δύο ρόλους: εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Θα συνεργαστεί με ανώτατα επιστημονικά ιδρύματα, είτε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και θα εκπαιδεύει όλους τους εργαζόμενους - εμπλεκόμενους και στους δύο κλάδους, ενώ παράλληλα μέσω ενός ερευνητικού κέντρου που θα ιδρύσει ’’θα τρέξει’’ στοχευμένα προγράμματα έρευνας για την βελτίωση π.χ. της φυλής των ζώων για μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος ή για τις ενδεικνυόμενες ποικιλίες ελιάς κλπ.

Ό,τι χρειάζεται για να προκύψουν απ’ την εφαρμοσμένη έρευνα εκείνες οι βέλτιστες προτάσεις και πρακτικές για την αναβάθμιση (ποιοτική - ποσοτική) των παραγομένων προϊόντων.

Απ’ την σε εργαστηριακό επίπεδο έρευνα, θα δοθεί η δυνατότητα να έχουμε αποτελέσματα, αξιοποιήσιμα σε πιλοτική κλίμακα - εκεί θα χρησιμοποιηθούν και οι εκτάσεις που θα διαθέσει ο Δήμος - με απώτερο στόχο στη συνέχεια τα αποτελέσματα απ’ την πιλοτική εφαρμογή, εφ’ όσον πιστοποιηθούν στην πράξη, να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη, επιχειρηματική κλίμακα.

Στον ίδιο κλάδο θα γίνει έρευνα και για τις ζωοτροφές που θα παράγονται εδώ (π.χ. από κουκούτσι ελιάς και αρωματικά φυτά), για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, για την επίδρασή τους στη διατροφή των ντόπιων ζώων κλπ. 

Ειδικότερα, η εταιρεία - δομή που θα δημιουργηθεί, με συμμετοχή και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, θα λειτουργήσει στα εξής επίπεδα:

 • Στην παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων για την παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία,
 • Στην έρευνα βελτίωσης, της φυλής των ζώων, των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών ελιάς, και του παραγόμενου ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών,
 • Στη δημιουργία ενός πρότυπου Ερευνητικού Κέντρου, όπου, πέραν της εκπαίδευσης και έρευνας, θα εφαρμοστούν και πιλοτικά τα αποτελέσματα της έρευνας (π.χ. μονάδες ελαιοτριβείου, τυροκομείου, ζωοτροφών κλπ.), στην έκταση που θα έχει παραχωρηθεί απ’ το Δήμο.

Στην πρότασή μας για την κτηνοτροφία και τη γεωργική παραγωγή αναφέρουμε πιο αναλυτικά το ρόλο και τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί η Δημοτική αυτή Επιχείρηση, καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει

Η Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία πέρα από την κύρια κατεύθυνση της στην γεωργία και την κτηνοτροφία θα συμβάλλει στην υποβοήθηση και άλλων δράσεων, όπως ενδεικτικά :

 

 • Στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πηγών Πολιχνίτου, Αργένου, Στύψης και Μολύβου
 • Στην αξιοποίηση του κόλπου Καλλονής και στη προστασία του από την υπεραλίευση
 • Στην αξιοποίηση του Ηφαιστείου του Λεπετύμνου
 • Στην αξιοποίηση του υγροβιότοπου των αλυκών
 • Στη συνεργασία με τις Αλυκές Α.Ε. και στην εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Δ.Σ. της εταιρίας, όπως παλιότερα.

Παράλληλα και σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου :

ü Θα οργανωθεί μια καλά στελεχωμένη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα στο Δήμο Λέσβου η Διεύθυνση αυτή δεν λειτουργούσε. Σε αυτήν θα υπάρχουν επιμέρους τμήματα :

 1. Αδειοδότησης επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Εδώ θα υπάγεται η αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, της χρήσης κοινόχρηστου χώρου, με τρόπο διαφανή και καθορισμένο, ώστε ο κάθε επαγγελματίας να ξέρει εκ των προτέρων τους κανόνες που θα είναι ίδιοι για όλους. Σήμερα οι κανόνες αυτοί εν πολλοίς δεν υπάρχουν ή δεν εφαρμόζονται.
 2. Τμήμα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. Για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, της κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα. Το τμήμα θα στελεχωθεί με γεωπόνους και κτηνιάτρους. Θα μπει μια τάξη στα αρδευτικά δίκτυα που διαχειρίζεται ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή.
 3. Τμήμα ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτό θα δοθεί βάρος στη στήριξη του τουριστικού προϊόντος και στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτοτουρισμός, bird - watchers, περιπατητικές διαδρομές κλπ)

Αναπτυξιακός σχεδιασμός - Αξιοποίηση περιουσίας

ü Ο δήμος Δυτικής Λέσβου θα εκπονήσει σχέδιο για την καταγραφή και κυρίως αξιοποίηση της περιουσίας του.

ü Θα εκπονηθεί μελέτη που θα καταλήγει σε προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να αξιοποιηθεί η λιμνάζουσα σήμερα περιουσία του Δήμου, ώστε να γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης.

 

Θα ενισχυθεί η Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να δίνει ουσιαστικό στήριγμα στον πολιτισμό. Θα αξιοποιηθεί η πλούσια πολιτιστική παράδοση των χωριών μας και θα συνδεθεί με ένα σύγχρονο τρόπο με μια καμπάνια προσέλκυσης τουρισμού ειδικών προδιαγραφών (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κόλπος Καλλονής - Λιμνοθάλασσα Αριστοτέλη, Αρχαίες πόλεις και Ναοί, παραδοσιακά πανηγύρια κλπ. Μέσω αυτής της Διεύθυνσης θα υπάρξει ουσιαστική στήριξη στα σχολεία, στην εκπαίδευση και σε δράσεις επιμόρφωσης.

Έργα, υποδομές

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα έχει αυτόνομη Τεχνική υπηρεσία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής σημαντικών και αναγκαίων έργων στη περιοχή.

ü Πρώτη προτεραιότητα η Αγροτική Οδοποιία που σήμερα έχει σημαντικά προβλήματα

ü Η ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και καθυστερούν

ü Η επίσπευση και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της περιοχής (Λιμάνι Σιγρίου, Δρόμος Καλλονής - Σιγρίου, Καλλονής - Μολύβου κλπ)

ü Σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ η πλήρης λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

ü Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη με συνεργεία άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια

Περιβάλλον - Πολιτική Προστασία

ü Σχεδιασμός για τους χώρους πρασίνου όλου του Δήμου

ü Πρώτη προτεραιότητα η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο λεκανοπέδιο της Καλλονής στο Ταβάρι και στην ευρύτερη περιοχή του Μεσοτόπου και της Ερεσού, που χρονίζουν για δεκαετίες και προκαλούν επανειλημμένα προβλήματα στις περιοχές αυτές

ü Προτεραιότητα επίσης είναι η ετοιμότητα και ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη καθημερινότητα, αλλά και στις έκτακτες ανάγκες (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κλπ)

ü Ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές όπως ο Μόλυβος και η Καλλονή

ü Συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (natura κλπ)

Υγεία - Κοινωνική Πρόνοια

ü Συγκρότηση μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου ενός δικτύου κοινωνικής πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ü Μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία του Δήμου να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του

Διοικητική Στήριξη Δημοτών

Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα στελεχωθούν και θα διαταχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στο Δημότη.

ü Σε κάθε κωμόπολη του Δήμου θα ιδρυθεί πέραν του ΚΕΠ και ένα ειδικό Γραφείο Πολίτη, που θα έχει την ευθύνη να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των πολιτών που θα φτάνουν σε αυτό και να τα διαβιβάζει στις υπηρεσίες του Δήμου για διεκπεραίωση. Το γραφείο αυτό θα στελεχωθεί με μόνιμο υπάλληλο, ο οποίος και θα έχει την υποχρέωση σε εύλογο χρονικό διάστημα (ανάλογα και το αίτημα να απαντά στο δημότη (εγγράφως ή τηλεφωνικά) για την τύχη του αιτήματος του. Ο δημότης λοιπόν θα ξέρει πως θα παίρνει αιτιολογημένη απάντηση για το αίτημα του και θα ενημερώνεται ακόμα και στη περίπτωση που θα ικανοποιείται το αίτημά του.

ü Θα υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε η διακίνηση των εγγράφων και των πληροφοριών να γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι θα εξοικονομείται χρόνος και χρήμα

ü Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληρωμές να γίνονται σε εύλογο διάστημα, (όχι πάνω από ένα μήνα). Για μας η συνήθης έκφραση που υπάρχει τώρα πήγαινε στα δικαστήρια να πάρεις τα λεφτά σου, θα σταματήσει. Ο πολίτης που προσέφερε νόμιμες υπηρεσίες στο δήμο θα πληρώνεται στην ώρα του. Έτσι θα εξασφαλίζονται και φτηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το Δήμο

ü Θα δημιουργηθεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών.

Για να γίνουν όλα αυτά θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην εκπόνηση νέου Ο.Ε.Υ. για το Δήμο μας με βάση τις ανάγκες που έχουμε καταγράψει. Σε μικρό διάστημα θα είμαστε σε θέση μάλιστα να προκηρύξουμε και τις νέες μόνιμες θέσεις που προβλέπονται από το νόμο, ώστε ο νέος Δήμος να στελεχωθεί με νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά και όραμα.

Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε πως οι εργαζόμενοι μπορεί να αποδώσουν αρκεί να υπάρξει ένα πλαίσιο που να τους στηρίξει. Έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το κάνουμε πράξη.

Κατηγορία Δήμος
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 12:33

Ο Ζαφείρης σε Μεσότοπο και Άγρα

Το Μεσότοπο και την Άγρα επισκέφτηκε χθες ο υποψήφιος Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Στρατής Ζαφείρης, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδείες του σ’ όλα τα χωριά του νέου Δήμου, προκειμένου να συζητήσει με τους δημότες, αφ’ ενός τις θέσεις του συνδυασμού του, και αφ’ ετέρου τα ειδικότερα θέματα που τους απασχολούν.

Ο κ. Ζαφείρης μιλώντας σε συγκεντρώσεις στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου και στην Άγρα, είχε την ευκαιρία να δώσει περισσότερα στοιχεία, αναφορικά με τις προτάσεις του για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και να εξηγήσει το πώς σταδιακά, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις επιμόρφωσης και έρευνας, κτηνοτροφία και ελαιοκομία θα αποφέρουν υψηλότερα εισοδήματα στους ντόπιους αγρότες.   

Σήμερα Παρασκευή, ο επικεφαλής και υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», θα μεταβούν σε Πελόπη, Υψηλομέτωπο και Στύψη.

Κατηγορία Δήμος

Γενικότερα θέματα για το νέο δήμο, αλλά και ειδικότερα για τα χωριά τους και τα ζητήματα που τούς απασχολούν, συζήτησαν δημότες απ’ τη Συκαμιά, το Λεπέτυμνο και την Άργενο, με τον υποψήφιο Δήμαρχο Στρατή Ζαφείρη και υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, που περιόδευσαν εκεί το απόγευμα της Δευτέρας.

Σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, ο κ. Ζαφείρης, μαζί με υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και φίλους του συνδυασμού «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», θα επισκεφτούν τη Βατούσα και τα Χίδηρα.

Κατηγορία Δήμος

Με την κατάθεση χθες το απόγευμα στο Πρωτοδικείο, απ’ τον υποψήφιο Δήμαρχο Στρατή Ζαφείρη, του πλήρους ψηφοδελτίου του, που πλαισιώνεται από 48 συνολικά υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, στις επτά Δημοτικές Ενότητες του δήμου, ολοκληρώθηκε και τυπικά η κατάρτιση του συνδυασμού «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

«Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, γιατί σ’ αυτές τις εκλογές δίνω τη μάχη με αξιόλογους και πολύτιμους συνεργάτες απ’ όλους τους χώρους, με συντοπίτες μας που έχουν διακριθεί στον κοινωνικό, αυτοδιοικητικό, επαγγελματικό στίβο, με ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την διάθεσή τους να προσφέρουν στον τόπο μας, στο νέο Δήμο Δυτικής Λέσβου», δήλωσε ο Στρατής Ζαφείρης

 

Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 1. ΜΑΝΤΖΑΡΗ Ευσταθία του Χρύσανθου
 2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ευστράτιος του Χαραλάμπους
 3. ΠΙΑΝΤΕΣ Παναγιώτης του Βασιλείου
 4. ΧΑΒΟΥ Μαριάνθη του Ελευθερίου
 5. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Καλλιόπη του Ευστράτιου

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ

 1. ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 2. ΠΑΝΤΑΧΟΣ Μιχαήλ του Βασιλείου
 3. ΠΙΠΕΡΑ Ελευθερία του Βασιλείου
 4. ΠΙΤΣΑ Ιωάννα (Ελένη) του Στυλιανού
 5. ΤΕΛΩΝΙΑΤΟΥ Βασιλική του Φιλίππου
 6. ΧΑΤΖΗΔΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

 1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μαρία του Κωνσταντίνου
 2. ΓΑΒΑΛΑ Αφροδίτη του Φοίβου
 3. ΔΡΑΚΟΥΛΗ Μελπομένη (Μένη) του Γρηγορίου
 4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χρήστος του Ιγνατίου
 5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Αναστάσιος (Τάσος) του Ιπποκράτους
 6. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος του Θεράποντος
 7. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος του Ευπραξιάδη
 8. ΜΠΑΛΙΑΚΑ Ελένη του Εμμανουήλ
 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ του Παναγιώτη
 10. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου
 11. ΠΑΡΙΑΝΟΣ Νικόλαος του Αριστείδη
 12. ΣΕΛΑΧΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Παναγιώτης του Αθανασίου
 13. ΣΩΣΩΝΙΔΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη
 14. ΦΑΦΟΥΤΕΛΛΗ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΛΗ Μυρσίνη (Μύρνα) του Ιωάννη
 15. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ Αδαμαντία - Μαρία του Χρήστου

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Στέφανος του Παναγιώτη
 2. ΒΑΣΙΒΑΓΛΗΣ Νικόλαος του Ευστρατίου
 3. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου
 4. ΚΑΡΑΒΑΝΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Ευτέρπη (Έφη) του Ευστράτιου Βασιλείου
 5. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΥΝΤΡΕΑ Σίλβια του Βλαντιμίρ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

 1. ΛΑΔΑΣ Γαβριήλ του Ανέστη
 2. ΡΑΠΤΗ Βιργινία του Ευστράτιου
 3. ΤΣΑΚΟΥ Μαριάνθη του Δημητρίου

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

 1. ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη
 2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Αντώνιος του Σταύρου
 3. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ Ραφαήλ του Γεωργίου
 4. ΣΤΡΑΪΧ Στέφφεν (STREICH Steffen) του Λόταρ (Lother)
 5. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Παναγιώτης του Περικλή
 6. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος του Δημητρίου

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ Χρυσούλα του Θεοδώρου
 2. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνου του Ευστρατίου
 3. ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΠΤΗ Ιρένε Φαζίλα του Αμανουλά
 4. ΠΑΠΑΛΙΑΝΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. ΣΑΝΤΗ Γεωργία του Δημητρίου
 6. ΤΑΞΕΙΔΗΣ Αριστείδης του Μαρίνου
 7. ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος του Ευστρατίου
 8. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Σταμάτιος του Ιωάννη
Κατηγορία Δήμος

Η πορεία μέχρι τις δημοτικές εκλογές, αλλά και η εξειδίκευση του προγράμματος σε τομείς πρώτης προτεραιότητας, ήταν τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν χθες το βράδυ, την ανοιχτή σύσκεψη που διοργάνωσε η «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», του υποψήφιου δημάρχου Στρατή Ζαφείρη στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, με τη συμμετοχή υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και δημοτών που υποστηρίζουν το συνδυασμό.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Στρατής Ζαφείρης, αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για το επόμενο διάστημα μέχρι και την κατάθεση του ψηφοδελτίου, υπογραμμίζοντας ότι η «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» είναι ένας ανοιχτός συνδυασμός, που δεν είναι κομματικός, αλλά αποτελείται από υποψηφίους από διάφορα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, με κοινή γραμμή την αυτοδιοίκηση. Επισήμανε δε ότι βασικά κριτήρια για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, είναι η επιλογή ανθρώπων με κοινωνική αποδοχή, με δεξιότητες και εμπειρία διοίκησης, ατόμων που αποδεδειγμένα είναι «μπροστινοί». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ζαφείρης «ψάχνουμε έναν προς έναν κι αξιολογούμε, ώστε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που ακόμη κι αυτοί που δεν θα εκλεγούν να μπορούν να εκπροσωπήσουν και να δουλέψουν για το Δήμο σε κρίσιμους φορείς όπως η διαδημοτική ΔΕΥΑΛ, οι σχολικές επιτροπές, κλπ.».Ο υποψήφιος Δήμαρχος αναφέρθηκε στις υστερήσεις της περιοχής, αλλά και στις δυνατότητες που προβάλλουν για το νεοσύστατο Δήμο Δυτικής Λέσβου, ώστε να αντιμετωπίσει και να επιλύσει αναπτυξιακά θέματα. Στο διάλογο που ακολούθησε, ο κ. Ζαφείρης τόνισε πως καταρχάς θα δοθεί βαρύτητα σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις τοπικές κοινωνίες, όπως η κτηνοτροφία, η ελαιοκομία, ο τουρισμός, η υγεία και η διαχείριση του κόλπου Καλλονής, όπου και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις του συνδυασμού. Από τις παρεμβάσεις των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, αναδείχθηκε και μια σειρά ακόμη τομέων ειδικού ενδιαφέροντος για τη Δυτική Λέσβο, όπως η εθελοντική πυροπροστασία, η θωράκιση έναντι των έντονων φυσικών φαινομένων, η αξιοποίηση του λιμένα Σιγρίου, κ.ά.

Στην ίδια ανοικτή σύσκεψη οι συνεργάτες του υποψήφιου Δημάρχου, Δημήτρης Μάντζαρης και Παναγιώτης Πέτρου, μίλησαν αντίστοιχα για συγκεκριμένες οδηγίες των δημοτικών - κοινοτικών εκλογών και για οργανωτικά θέματα του συνδυασμού.

Κατηγορία Δήμος
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 12:18

Ο Steffen Streich υποψήφιος με τον Ζαφείρη

Την υποψηφιότητα ενός γνωστού διεθνώς αθλητή - ποδηλάτη, Βερολινέζου που κατοικεί εδώ και 16 χρόνια στη Στύψη, ανακοινώνει σήμερα ο υποψήφιος Δήμαρχος Στρατής Ζαφείρης, καλωσορίζοντας ως υποψήφιο στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας, στο συνδυασμό «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», τον Steffen Streich, ή Στέφανο όπως τον αποκαλούν οι συγχωριανοί του.

«Με ιδιαίτερη χαρά - όπως αναφέρει ο κ. Ζαφείρης - δημοσιοποιώ τη συνεργασία μας στις δημοτικές εκλογές με τον Steffen Streich, που από επιλογή κι αγάπη για τη Λέσβο έχει γίνει δημότης της, και επιδιώκει τώρα με τη συμμετοχή του στα κοινά να δουλέψει για τον τόπο του, για την περιοχή που ζει και δραστηριοποιείται».

Ο Steffen Streich του Lothar γεννήθηκε στο Βερολίνο τον Ιούνιο του 1969. Ο πατέρας του ήταν αγρότης και η μητέρα του δασκάλα. Το 1990 πήγε στο Μόναχο και εργάστηκε ως πωλητής για τη Ford και τη BMW. Το 2003 μετακόμισε με την οικογένειά του στη Λέσβο και κι από τότε ζει στη Στύψη. Αρχικά, απασχολήθηκε ως εργάτης γης και ως υπεύθυνος για την ενοικίαση δωματίων. Από το 2013, συνεργάζεται με τη σύζυγό του Regina, σε γραφείο οργάνωσης σεμιναρίων (Robert Betz Transformations GmbH) στην περιοχή της Πέτρας.
Είναι μέλος του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου και παγκοσμίως διακεκριμένος αθλητής σε αγώνες ποδηλασίας μεγάλων αποστάσεων χωρίς υποστήριξη. Από το 2010 συμμετέχει σε αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ποδήλατο. Το 2011 συμμετείχε στο Παρίσι-Βρέστη-Παρίσι και το 2013 στο Λονδίνο-Εδιμβούργο-Λονδίνο. Από το 2014, συμμετέχει σε διαγωνισμούς σε μεγάλες διαδρομές χωρίς υποστήριξη κι έχει συμμετάσχει επιτυχώς στην Transcontinetal Race, τη TransAfrika, τη TransAmerika, την Αυστραλία και την περιπέτεια ποδηλασίας NordkapTarifa. Επίσης συμμετέχει σε τοπικές διοργανώσεις με στόχο να γνωρίσει ο κόσμος το ποδήλατο.
Ο Steffen Streich έχει δύο γιους, τον Fabian που σπουδάζει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Rafael, μαθητή στο Γενικό Λύκειο Πέτρας.

Κατηγορία Δήμος

Ειδική εκδήλωση για το ρόλο των Κοινοτήτων την προσεχή αυτοδιοικητική περίοδο, όπως προβλέπεται από τον Κλεισθένη, διοργανώνει ο συνδυασμός «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», την Τετάρτη 10 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής.
Όπως τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος Στρατής Ζαφείρης, πέραν της ενημέρωσης για το νέο πλαίσιο του «Κλεισθένη», θα συζητηθούν ζητήματα όπως ο προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, η συμμετοχή του συμβουλίου της κοινότητας στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, αλλά και στις όποιες αναπτυξιακές προτάσεις - πρωτοβουλίες, ληφθούν απ’ την δημοτική αρχή.
«Για μας είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως για να υλοποιηθεί η πρότασή μας αναφορικά με τις Κοινότητες, προϋπόθεση είναι να υπάρχει ουσιαστική στήριξή τους από τον υπηρεσιακό Μηχανισμό του νέου Δήμου. Και δέσμευσή μας είναι να δοθεί τέτοιος προσανατολισμός προκειμένου οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια να είναι σε θέση να εκτελέσουν τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν σε συνεργασία με το Δήμο», υπογράμμισε ο κ. Ζαφείρης, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε υποψήφιους ή μη, σε κάθε ενδιαφερόμενο να παραστεί στην εκδήλωση.

Κατηγορία Δήμος
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 13:02

«Ανεπαρκής η Περιφερειακή Αρχή»

Στην ανεπάρκεια της περιφερειακής αρχής να «θωρακίσει’» αντιπλημμυρικά το νησί της Λέσβου, εστίασε ο τ. Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Στρατής Ζαφείρης, σε δήλωσή του για τις ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν απ’ τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ζαφείρης στη δήλωσή του: «Οι κατολισθήσεις στην περιοχή του Πλωμαρίου τις προηγούμενες μέρες, αλλά κυρίως τα πλημμυρικά φαινόμενα, σε μεγάλες χωρικές ενότητες της Λέσβου, κατέδειξαν με τον πλέον επώδυνο τρόπο, την αδυναμία της Περιφέρειας να λειτουργήσει ως όφειλε στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Παρότι διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα, η Περιφερειακή Αρχή αποκαλύπτεται για ακόμη μια φορά σοβαρά ανεπαρκής, αφού δεν προχώρησε προληπτικά και έγκαιρα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων. Εκείνου του συνόλου των παρεμβάσεων, που όπως κατ’ επανάληψη έχει αποδειχθεί στην πράξη, επιβάλλεται να γίνουν σε πολλές περιοχές του νησιού για να ’’θωρακιστεί’’ απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρών.

Τέσσερα χρόνια τώρα, ο όποιος προγραμματισμός σε τεχνικό επίπεδο, φαίνεται πως εξαντλείται σε αποσπασματικές ασφαλτοστρώσεις, όπου κριθεί κατά περίπτωση πως εξυπηρετεί, είτε συγκεκριμένες σκοπιμότητες (βλέπε ρουσφέτια), είτε ενδεχομένως και υπαρκτές ανάγκες. Δυστυχώς όμως, μερικά κυβικά ή και χιλιόμετρα άσφαλτο δεν αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις σε υποδομές, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν συντονισμένα την αντιπλημμυρική ’’ασπίδα’’ που χρειάζεται η Λέσβος. 

Σ’ ό,τι αφορά ειδικά την περιοχή του Πλωμαρίου, θα ήθελα να επισημάνω την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν οι όποιες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο μελετών, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν και τα σχετικά έργα. Ήδη πέρασε ενάμισης χρόνος, απ’ το μεγάλο σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε απόρροια του οποίου, σε συνδυασμό και με τις βροχοπτώσεις, σημειώθηκαν οι πρόσφατες κατολισθήσεις.»

 

Κατηγορία Πολιτική

Ενώ η συζήτηση έχει μπει για τα καλά στον ρυθμό των αυτοδιοικητικών εκλογών, τα περισσότερα κόμματα έχουν αναρτήσει λίστες με τους καλύτερους υποψηφίους, κρατώντας όμως κλειστά τα χαρτιά τους, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η τοπική οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται να μην έχει καταλήξει σε πρόσωπα ούτε σε επίπεδο Δήμου ούτε σε επίπεδο Περιφέρειας. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όμως, όλα δείχνουν ότι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει από τις συζητήσεις της οργάνωσης είναι πολλοί, και μάλιστα σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Φώφη Γιωτάκη από το «Έθνος» και τα όσα ανέφερε σε ρεπορτάζ της στην ΕΡΤ2, στην εκπομπή της Κατερίνας Ακριβοπούλου «Δεύτερη ματιά» την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται να κατεβάσει υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον βουλευτή Λέσβου Γιώργο Πάλλη. Το σενάριο διέψευσε κατηγορηματικά στην εφημερίδα μας ο κ. Πάλλης, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας παρά το ότι βρίσκονταν χτες στη Σόφια εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση.

Ας σημειωθεί ότι η κ. Γιωτάκη έκανε συνολικό ρεπορτάζ για τις υποψηφιότητες των επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις Περιφέρειες, αναφέροντας ότι για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει επιλεγεί ο Νεκτάριος Σαντορινιός, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκτός του ότι ο κ. Πάλλης, όμως διέψευσε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, άλλες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν στο «Ε» ότι επιδιώκεται από την τοπική οργάνωση ένα πρόσωπο πέραν και μακριά από την εμπλοκή του στο προσφυγικό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα απορρόφησης των αυξημένων κονδυλίων που θα πέσουν στην περιφέρεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των νησιών.

Ο Στρ. Ζαφείρης

Στο μεταξύ, θυμίζουμε ότι ήδη έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, και μάλιστα στην ΕΡα Αιγαίου ως Περιφερειάρχη ο τέως γενικός γραμματέας του Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης Στρατής Ζαφείρης. Ο κ. Ζαφείρης έκανε και μια αρκούντως προεκλογική τοποθέτηση στην εκδήλωση της Ένωσης Συντακτών το περασμένο Σάββατο προσανατολισμένη κυρίως στην ανάπτυξη των νησιών και των τοπικών τους προϊόντων. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Να αναληφθούν πρωτοβουλίες, κοινής όσο το δυνατόν πλεύσης, του συνόλου των τοπικών φορέων και δη της αυτοδιοίκησης, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουμε διαπιστώσει, εκτός των κάποιων έστω αποσπασματικών κινήσεων που έγιναν απ’ την πλευρά του δήμου. Λείπει ο φορέας, που θα αναλάβει το συντονισμό της όλης δράσης, ρόλος που κατά την άποψή μου, θα μπορούσε κάλλιστα να αναληφθεί, δεδομένης και της «έκτασης» του προβλήματος και στα τρία μεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, απ’ τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, την Περιφέρεια. Όλα θα είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά αν δεν απουσίαζε τόσο ηχηρά η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση απ’ τα δρώμενα που κατ’ εξοχήν επηρεάζουν τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες του Βορείου Αιγαίου». Και πρόσθεσε: «Για να καλυφθεί η τοπική υστέρηση, θα πρέπει να εκτοξευθούν οι αναπτυξιακοί ρυθμοί και οι δείκτες που αποτυπώνουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, συγκριτικά πολύ παραπάνω απ’ ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Αν η δέσμευση για ρυθμό ανάπτυξης 3% αφορά το σύνολο της Ελλάδας, εμείς εδώ για να ανταπεξέλθουμε της υστέρησης και να συμβαδίσουμε με τις άλλες περιφέρειες, οφείλουμε να τρέξουμε με τον διπλάσιο ίσως και μεγαλύτερο ρυθμό.» Ας σημειωθεί ότι ο κ. Ζαφείρης πριν παραιτηθεί, από το 2017 έκανε κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις για θέματα της Λέσβου, όπως αυτή για τα ελαιοτριβεία, αλλά και τη διοργάνωση του Lesvos Food Festival τον περασμένο Φεβρουάριο. Το θέμα είναι ότι την υποψηφιότητά του δεν φαίνεται να έχει «αγκαλιάσει» τοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, στον οποίο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και γι΄αυτό υπάρχει αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι με τις υποψηφιότητες.

Και ο «γάμος»;

Από την άλλη και ενώ ο χρόνος τρέχει και ο υποψήφιος που θα λάβει το χρίσμα πρέπει να έχει στοιχειωδώς τον χρόνο που απαιτείται για να κάνει προεκλογική εκστρατεία, εκτός από τα ονόματα που λέγονται και δεν έχουν «παίξει» ξανά, υπάρχουν και εκείνοι που πέρασαν τέσσερα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχουν τον δικό τους ρόλο. Για παράδειγμα, όπως έχουμε σημειώσει, το τελευταίο διάστημα, ο Γιάννης Σπιλάνης, περιφερειακός σύμβουλος, επικεφαλής της Περιφερειακής παράταξης «Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο» μαζί με την Μαρία Νικολάρα από το ψηφοδέλτιο που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ «Βόρειο Αιγαίο- Γόνιμη Γραμμή» της Αγλαϊας Κυρίτση, αλλά και τον «Οικολογικό Άνεμο» δείχνουν ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης, αλλά και μεταξύ τους προετοιμασία ενδεχομένως για κοινό ψηφοδέλτιο στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές. Εξάλλου, οι «Οικολόγοι Πράσινοι» έχουν ανακοινώσει παρόντες ή μάλλον ανοιχτοί στον διάλογο. Η χιώτικη ιστοσελίδα «Astraparis», πάντως κάνει λόγο για «εμφύλιο» εντός του ΣΥΡΙΖΑ: «εντός του Οκτωβρίου αναμένεται ότι το θέμα θα κλείσει, με πιθανότερο το σενάριο να πεισθεί ο κ. Σπιλάνης για κάποιον άλλο ρόλο στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται να ξεσπάσει ανοικτός εμφύλιος στο Βόρειο Αιγαίο.»

Κατηγορία Πολιτική

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ανάδειξή του σε Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το Μάιο, εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου ο μέχρι πρότινος Γ.Γ. Βιομηχανίας με καταγωγή από την Αγία Παρασκευή Στρατής Ζαφείρης. Ο κ. Ζαφείρης υπέβαλε την παραίτησή του πριν από λίγες μέρες από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας καθώς όπως είπε «δεν είμαστε δεμένοι με την καρέκλα, έκλεισε ένας κύκλος και είμαι έτοιμος να προσφέρω με διαφορετικό τρόπο». Και προαλείφεται για υποψήφιος που θα επιχειρήσει να διεκδικήσει την Περιφερειακή αρχή έχοντας την υποστήριξη της Αριστεράς και πέραν αυτής στις περιφερειακές εκλογές.

Ο κ. Ζαφείρης αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς «τεχνοκράτες» στην σημερινή κυβέρνηση και θεωρείται διαχρονικά ως ένας αόρατος «σύμμαχος» της Λέσβου, σε διάφορα ζητήματά της. Ευρισκόμενος εξάλλου για καιρό σε ένα νευραλγικό πόστο για τον παραγωγικό τομέα είχε επισκεφθεί πολλές φορές τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και είχε διαπιστώσει όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι «υπάρχουν πολλά προβλήματα και μάλιστα τις περισσότερες φορές κοινά στα νησιά, υπάρχουν όμως και τρομερές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Το τρέχον ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται και μάλιστα στο Βόρειο Αιγαίο δε θα απορροφηθεί. Το επόμενο ΕΣΠΑ, διπλάσιο σε διαθέσιμα κονδύλια 660 εκ. ευρώ, πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη των νησιών. Όμως πρώτα απ’ όλα πρέπει από τώρα να γίνουν μελέτες για να δούμε τί θέλουμε, τί δυνατότητες υπάρχουν, και στη συνέχεια να εκπονηθούν μελέτες εφαρμογής. Η Περιφέρεια για να αλλάξει χρειάζεται δημιουργικούς ανθρώπους και είμαι ήδη στη διαδικασία επαφής με αυτούς τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τον συνδυασμό μας».

Τι έχει κάνει

Ο Στρατής Ζαφείρης στη Γ.Γ. Βιομηχανίας, ξεκίνησε το πρόγραμμα σύνδεσης του Τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και την μεταποίηση, ενώ είχε εμπλοκή και στο να ξεμπλοκαριστεί και το αδιέξοδο των ελαιοτριβείων που αδυνατούσαν να αδειοδοτηθούν λόγω της υπερβολικής νομοθεσίας στη διαχείριση του κατσίγαρου. Ακόμη συνεργάστηκε στενά με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, προκειμένου να πέσει ξανά στο τραπέζι το… αμφιλεγόμενο πάντως έργο του φράγματος Τσικνιά, που έχει παραμείνει στάσιμο εδώ και χρόνια.

Το… βιογραφικό του σημείωμα

Για το βιογραφικό του σημείωμα, να αναφέρουμε ότι έχει καταγωγή από την Αγία Παρασκευή, είναι χημικός μηχανικός, εκ των βασικών συμμετεχόντων στη συντονιστική γραμματεία του τμήματος Βιομηχανίας ΣΥΡΙΖΑ, εργάστηκε ως επιβλέπων μηχανικός σε μεγάλα έργα, ενώ υπήρξε επί δεκαετία πρόεδρος των χημικών μηχανικών και εκλεγμένος στην επιτροπή Βιομηχανίας του ΤΕΕ.

Κατηγορία Περιφέρεια

«Μετά από τρεισήμισι χρόνων προσπάθειες για την εκλογίκευση της εθνικής νομοθεσίας, που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων, (και) η χώρα μας διαθέτει επιτέλους νομοθετικό πλαίσιο, που δίνει τη δυνατότητα στα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν νόμιμα, αντίστοιχο με αυτά της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας» αναφέρει ο Σύλλογος Ελαιοτριβείων Λέσβου, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος λειτουργίας των ελληνικών ελαιοτριβείων, που ανακοίνωσε την Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου, στη Μυτιλήνη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «τα ελαιοτριβεία που παράγουν υγρά απόβλητα έχουν, πλέον, τη δυνατότητα με απλές διαδικασίες να τα διασκορπίζουν σε γεωργική γη, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη νομιμοποίησή τους και συγχρόνως παρέχοντας νερό και λιπαντικά στοιχεία (κάλιο, άζωτο, φωσφόρο, οργανική ύλη) στα χωράφια όπου θα διασκορπίζονται, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσής τους. Γι’ αυτό ακριβώς, η μέθοδος ονομάζεται υδρολίπανση. Τα δε ελαιοτριβεία που επιλέγουν διφασική λειτουργία, μπορούν, χάρη στην περυσινή ΚΥΑ, νόμιμα πλέον να στέλνουν τον ελαιοπυρήνα τους και σε άλλες μονάδες επεξεργασίας παραπροϊόντων ελιάς, εκτός από τα κλασικά πυρηνελαιουργεία με εκχυλιστήρες.

Έτσι, για τους ελαιοτριβείς της Λέσβου ενδείκνυνται σήμερα και προσφέρονται πλέον δύο επιλογές για νόμιμο τρόπο λειτουργίας τους, ο δε Σύνδεσμός μας μπορεί να σεμνύνεται ότι δικαιώθηκαν οι αγώνες του, από τους οποίους επωφελούνται ελαιοτριβείς και αγρότες όλης της χώρας».

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση των ελαιοτριβείων της Λέσβου σημειώνει: «Πλέον ο χρόνος θα οδηγήσει σύντομα στη διόρθωση του παθογενούς καθεστώτος που χαρακτηρίζει σήμερα τη λειτουργία των περισσοτέρων ελαιοτριβείων. Ελπίζουμε δε, ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία με επιστολή της μας ενημέρωσε ότι οι έλεγχοι στα ελαιοτριβεία θα συνεχιστούν, να κατανοήσει τη βούληση της Πολιτείας, όπως διαφαίνεται από τη μεταβατική διάταξη της τελευταίας ΚΥΑ που παρέχει σχετική ανοχή στα ελαιοτριβεία έξι μηνών για την συμμόρφωσή τους και να συνδράμει, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο μέγα αυτό έργο. Έτσι και αλλιώς, είτε με ελέγχους, είτε χωρίς αυτούς, η νέα νομοθεσία θα εφαρμοστεί. Η αποκωδικοποίηση όμως των όρων της από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, η προγραμματισμένη διάχυσή της στους ελαιοτριβείς, η συνεργασία μαζί τους και η καθοδήγησή τους από αυτές θα οδηγήσει σε ορθότερο αποτέλεσμα και συντομότερα στον ποθούμενο στόχο».

 

 

Κατηγορία Περιβάλλον
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 18:42

Παρουσίαση της τροποποιημένης ΚΥΑ

Η δυνατότητα σε 1.300 ελαιοτριβεία σε όλη τη χώρα να αδειοδοτηθούν νομότυπα, δίνεται με την έκδοση νέας, τροποποιημένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά στην διαχείριση αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΦΕΚ 4333 Β' 12/12/2017), ενώ ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου κλάδου, με τις αρχές καλής πρακτικής που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ανακοίνωσε χθες, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στη Μυτιλήνη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης, ενώ

μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ζαφείρης τόνισε, πως «τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι 1.700. Μέχρι σήμερα, με τις υπάρχουσες διαδικασίες αδειοδότησης, μόνο τα 400 ελαιοτριβεία έχουν λάβει επαρκή περιβαλλοντική αδειοδότηση, με τα υπόλοιπα να λειτουργούν στη "γκρίζα" περιοχή νομιμοφάνειας και πάντα κατά ανοχή των ελεγκτικών μηχανισμών».

 

«Είναι γνωστά όμως» συνέχισε ο κ. Ζαφείρης, «τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο "αδιαφανούς" αδειοδότησης των ελαιοτριβείων, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους και τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους».

Στη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε τώρα, ο κ. Ζαφείρης τόνισε, ότι το παραπάνω πρόβλημα της αδειοδότησης των ελαιοτριβείων έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί σε δυο φάσεις.

 

Οι αλλαγές στην ΚΥΑ

Αρχικά, με την έκδοση της ΚΥΑ 127402/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016), έγινε προσπάθεια να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής, αλλά και του υψηλού κόστους δειγματοληψίας του νέου συστήματος αδειοδότησης, η ανταπόκριση των ελαιοτριβείων στην συγκεκριμένη ΚΥΑ ήταν μικρή, με αποτέλεσμα να κριθεί ουσιαστικά ανεφάρμοστη και κατά συνέπεια να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την αδειοδότηση των ελαιοτριβείων για την παραγωγική περίοδο 2017-2018.

Έτσι, και μετά από μια σειρά επαφών με κλαδικούς εκπροσώπους ελαιοτριβείων και εξειδικευμένους επιστήμονες, καταγράφηκε μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ώστε αυτή να απλοποιηθεί και να γίνει αποδεκτή και εφαρμόσιμη από τη πλειονότητα των ελαιοτριβείων.

Με τη νέα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν με ένα φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο και στα πρότυπα της αειφορικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τη χρήση χημικών λιπασμάτων. «Είναι η πρώτη φορά που τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων παύουν να αντιμετωπίζονται ως "ρύπος" αλλά αξιοποιούνται ως "πόρος" σημείωσε ο κ. Ζαφείρης.

Στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ζαφείρης σημείωσε, πως «το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η επωφελής χρησιμοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ. Λειτουργώντας πλέον με διαφανή και νόμιμο τρόπο, ο κλάδος των ελαιοτριβείων μπορεί στοχευμένα να αξιοποιήσει δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που του προσφέρονται, έτσι ώστε να προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν του (ελαιόλαδο), αλλά, ταυτόχρονα, να παράγει και μια σειρά από υποπροϊόντα- παραπροϊόντα, τα οποία θα του προσφέρουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό».

 

Χρηματοδοτήσεις

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, «πλέον σε αυτήν την αναπτυξιακή κατεύθυνση, οι ελαιοτριβείς μπορούν, μέσα από τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014- 2020 του ΥΠΑΑΤ, να προχωρήσουν:

- σε εκσυγχρονισμό της μονάδας τους (αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως είναι η επέκταση δυναμικότητας ενεργών και ανενεργών μονάδων) και σε αγορά καινούργιων οχημάτων που συγκεκριμένα θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προσφέρει στους ελαιοτριβείς την ευκαιρία, σε επίπεδο Δήμου, Νομού ή Περιφέρειας, να δημιουργήσουν κεντρική μονάδα διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και να παράγουν μια σειρά υποπροϊόντων (ελαιόλαδο, πολυφαινόλες, συμπληρώματα διατροφής, ζωοτροφές), τα οποία προσδίδουν έως και 400% προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ύψος των 30 εκατ. ευρώ και πρόκειται να δημοσιευτεί η πρόσκληση της τις επόμενες μέρες.

Ας σημειωθεί, ότι στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του κ. Ζαφείρη, παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των ελαιοτριβέων της Λέσβου, η οποία τον συνεχάρη δημόσια, γιατί ο κλάδος τους, πλέον, δεν παρακαλάει για μια «γκρίζα» άδεια λειτουργίας και για πρώτη φορά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να λειτουργούν νόμιμα και σε όφελος των ίδιων, των παραγωγών, της τοπικής οικονομίας, αλλά και του περιβάλλοντος.

 

 

Κατηγορία Οικονομία
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top