FOLLOW US

Την 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, πήρε μόλις χθες βάσει της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών που δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια», ο οδικός άξονας Καλλονής-Σιγρίου και το πολύπαθο ετούτο έργο, ουσιαστικά παίρνει παράταση ζωής μέχρι το τέλος του 2019. Η εξέλιξη αυτή τώρα, είναι -για μία ακόμη φορά- κόντρα στη (μη) ροή του… έργου, αφού ως γνωστόν έχει σταματήσει να λειτουργεί από παραμονές του Πάσχα. Και μέσα στο καλοκαίρι άλλαξε και ανάδοχο (αντικατάσταση) χωρίς όμως ποτέ η «ΑΚΤΩΡ» να έχει «μπει» και πρακτικά στο έργο, πολύ περισσότερο να κάνει αισθητή την παρουσία της στο νησί, έστω και σε φιλολογικό επίπεδο στην κατεύθυνση ανάληψη των καθηκόντων της. Γιατί τυπικά το έργο όμως εξασφάλισε μία ακόμη παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί; Όχι γιατί οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της (έκπτωτης) εταιρίας «Τοξότης» βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας εδώ και επτά μήνες, ούτε και επειδή η αντικαταστάτρια εταιρία, παρά το ότι ανέλαβε από τα μέσα καλοκαιριού τη συνέχιση του έργου, δεν εμφανίστηκε ποτέ για να πάρουν ξανά μπρος οι εργασίες. Αλλά επειδή «η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη και αφορούσε μεγάλο τμήμα του έργου, ολοκληρώθηκαν στις 11-01-2018, είχε σαν αποτέλεσµα να προκύψουν µεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών και στην αλληλουχία εκτέλεσης αυτών…». Σε κάθε περίπτωση όμως, η εξασφάλιση της παράτασης αυτής, θεωρείται ως μία ευοίωνη εξέλιξη, γιατί αφενός κρατά «ζωντανό» το έργο, αφετέρου όμως (δείχνει να) προετοιμάζει την είσοδο της ΑΚΤΩΡ στο εργοτάξιό του…

Μπορεί στο εργοτάξιο του έργου του δρόμου «Καλλονής-Σιγρίου», να μην κουνιέται φύλλο εδώ και επτά μήνες, ωστόσο σε γραφειοκρατικό επίπεδο το έργο όχι μόνο έχει κινητικότητα… Αλλά θα έλεγε κανείς πως «τρέχει» με χίλια! Αφού από τη στιγμή που απλήρωτοι εργαζόμενοι της εταιρίας «Τοξότης» αποφάσισαν να βγουν σε επίσχεση εργασίας, προέκυψε στις 16 Μαΐου η απόφαση αντικατάστασης αναδόχου με την ΑΚΤΩΡ να μπαίνει αντί της «Τοξότης», αλλά και τρεις πληρωμές λογαριασμών του έργου προς την έκπτωτη πάντως εταιρία, ύψους περίπου 2,8 εκ. ευρώ. Ειδικότερα θυμίζουμε, μέσα στο διάστημα αυτό που έχει μπει χειρόφρενο το έργο, η εταιρία «Τοξότης» πληρώθηκε τόσο τον 17ο και 18ο Λογαριασμό του έργου, όσο και τον 1ο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου που ως γνωστόν υπεγράφη (ύψους 12 εκ. ευρώ) τον περασμένο Γενάρη. Για να φτάσουμε στο… χθες, όπου το Υπουργείο Υποδομών αποφάσισε και την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 477 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για 16 μήνες περίπου.

Η γραφειοκρατία πιο γρήγορη από το… έργο!

Το οξύμωρο ωστόσο της όλης υπόθεσης, είναι το ότι για πρώτη φορά η γραφειοκρατία «τρέχει» πιο γρήγορα από τις ίδιες τις εργασίες. Και μάλιστα σε ένα θολό τοπίο, στο οποίο η κυβέρνηση βρίσκεται σε φανερή αμηχανία εξαιτίας της αμέριστης στήριξής της στις κοινοπραξίες συμφερόντων Καλογρίτσα, που όχι μόνο δεν την δικαίωσε, αλλά την έβγαλε εκτεθειμένη. Αφού κάθε μέρα βγαίνει και μία νέα είδηση που βγάζει έκπτωτη την κοινοπραξία που ανέλαβε και το έργο «Καλλονής-Σιγρίου», από κάποιο άλλο μεγάλο κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα.

Όλα δείχνουν πως πλησιάζει η «ΑΚΤΩΡ»

Ταυτόχρονα όμως, θα έλεγε κανείς πως το γεγονός πως η γραφειοκρατία «λειτουργεί» για λογαριασμό του έργου, ότι αποτελεί ξεκάθαρα μία ευοίωνη συνθήκη. Αφού το Υπουργείο Υποδομών, παρά το ότι προκλητικά εδώ και μήνες δεν έχει βγει να τοποθετηθεί δημόσια για το «χειρόφρενο» των εργασιών στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του Βορείου Αιγαίου, εντούτοις φαίνεται ότι «δουλεύει» την επόμενη ημέρα του. Κι αυτό το σημειώνουμε διότι στην απόφαση αντικατάστασης της εταιρίας «Τοξότης» από την «ΑΚΤΩΡ», γραφόταν ρητώς πως η αντικαταστάτρια εταιρία θα έμπαινε και τυπικά στο έργο, όταν θα έφτανε η… σειρά πληρωμής της. Η οποία προσδιορίζονταν από τον 19ο Λογαριασμό του έργου (με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ) και από τον 2ο Λογαριασμό της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Ενώ στην απόφαση υπογραμμίζονταν ότι το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής θα συνεχίσει να αποσβένεται με συμψηφισμό, από τον 19ο της Αρχικής Σύμβασης και μετά λογαριασμούς που θα υποβάλλει με την πρόοδο του έργου η κοινοπραξία με τη νέα σύσταση. Μ΄ αυτά και μ΄ εκείνα, από τη στιγμή που χθες εξασφαλίστηκε και η παράταση του έργου, είναι πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο διάστημα να βγει και ο πρώτος Λογαριασμός Πληρωμής της «ΑΚΤΩΡ» που θα σημάνει (λογικά) την άμεση εγκατάστασή της στο έργο.

 

Η απόφαση παράτασης και το αιτιολογικό

Σε ότι αφορά τώρα στην απόφαση παράταση τους έγου, η συνολική προθεσμία του έληγε προχθές (9-9-2018) η ∆/νουσα Υπηρεσία ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθηνών με έγγραφό της σηµειώνει τα εξής: «Το γεγονός ότι η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη και αφορούσε μεγάλο τµήμα του έργου ολοκληρώθηκαν στις 11-01-2018, είχε σαν αποτέλεσµα να προκύψουν µεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών και στην αλληλουχία εκτέλεσης αυτών. Επίσης η µη ύπαρξη ενεργών µνηµονίων µε την αρχαιολογική υπηρεσία για όλο το 2017 δυσχέραινε τη διάθεση προσωπικού για την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφής στα σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µε αποτέλεσµα να έχουν καθυστερήσει σηµαντικά οι εργασίες εκσκαφών έναντι προβλεποµένων. Επιπρόσθετα, στις 5-1-2018 υπογράφτηκε η 1η ΣΣΕ του έργου µε ποσοστό υπέρβασης του συµβατικού προϋπολογισµού 36,68%. Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην 1η ΣΣΕ απαιτούν ανάλογο χρόνο εκτέλεσης, λόγω της ιδιοµορφίας των εργασιών (εκσκαφές παρουσία υπάλληλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους), της αυξήσεως του οικονοµικού αντικειµένου (τάξεως ενός έτους). Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι οι εργασίες που εκτελούνται παρουσία αρχαιολογών και υπαλλήλων του Μουσείου είναι ιδιαίτερες χρονοβόρες και ο χρόνος εκτέλεσης των εξαρτάται από την εύρεση τυχόν ευρηµάτων. Εκ των αναφεροµένων η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, κρίνει ως εύλογο το αίτηµα της αναδόχου για παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου και προτείνει: τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου κατά τετρακόσιες εβδοµήντα επτά ηµέρες (477), ήτοι µέχρι 30-12-2019».

Κατηγορία Οικονομία
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:11

Έρχεται η σειρά της «ΑΚΤΩΡ»;

Τέλη του Ιούνη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ζήτησε και εγγράφως πια μία ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών σχετικά με το που βρίσκεται το (σταματημένο από τις αρχές του Απρίλη) έργο του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου, αλλά η κάτι σαν «ομερτά» γύρω από το όλο θέμα στο οποίο εμπλέκονται οι κοινοπραξίες «Καλογρίτσα» και εσχάτως και «Μπόμπολα», συνεχίζεται. Αφού το Υπουργείο Υποδομών όχι μόνο δεν απάντησε ποτέ, αλλά με το έργο σταματημένο και τους εργαζομένους της εταιρίας «Τοξότης» να βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας από το Πάσχα, εξακολουθεί υπό ένα περίεργο καθεστώς να εκδίδει λογαριασμούς του έργου, οι οποίοι πιστώνονται στην εταιρία («Τοξότης») που έχει αντικατασταθεί από τις 16 Μαΐου. Και λέμε «περίεργο καθεστώς», διότι το έργο είναι σταματημένο εδώ και μήνες και εύλογα αναρωτιούνται ακόμα και οι ευρισκόμενοι σε επίσχεση εργασίας εργαζόμενοι του έργου, το πως προκύπτουν… παραδοτέα. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι ο τελευταίος λογαριασμός του έργου που βγήκε χθες στη «Διαύγεια», αφορούσε τον 1ο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου που ως γνωστόν υπεγράφη (ύψους 12 εκ. ευρώ) τον περασμένο Γενάρη. Από την άλλη όμως, η απόφαση αντικατάστασης αναδόχου από την «ΑΚΤΩΡ», γράφει σαφώς πως η νέα ανάδοχος θα αρχίσει να πληρώνεται από τον 2ο Λογαριασμό της Συμπληρωματικής Σύμβασης…

Τα ερωτήματα είναι πολλά γύρω από τι πραγματικά συμβαίνει με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του Βορείου Αιγαίου αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί από τις αρχές του περασμένου Απρίλη, έχει αλλάξει ανάδοχο (σ.σ. ανέλαβε η εταιρία «ΑΚΤΩΡ») στα μέσα του Μάη, αλλά εξακολουθεί να είναι σταματημένο και χωρίς καμία εξήγηση σχετικά με το πώς θα επαναλειτουργήσει.

Πως προκύπτουν τα παραδοτέα;

Και πληθαίνουν όσο περνά ο καιρός και προκύπτουν νέα στοιχεία, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν επαρκώς. Όπως για παράδειγμα το πώς πληρώνονται ακόμα λογαριασμοί του έργου που δε λειτουργεί εδώ και τέσσερες μήνες και στην ουσιαστικά «έκπτωτη» εταιρία. Το ενδεχόμενο η εταιρία «Τοξότης» να πληρώνεται (κατά διαβολική σύμπτωση την περίοδο που έχει σταματήσει το έργο) αυτά που «έχει λαμβάνειν» από πρότερες παρεμβάσεις δεν αποκλείεται, αλλά για τους ευρισκόμενους σε επίσχεση εργαζομένους, αποτελεί μυστήριο το πώς καταφέρνουν και προκύπτουν… παραδοτέα για να γίνει αυτό. Εξάλλου η «Τοξότης» από την είδηση της παύσης των εργασιών της, έχει πιστωθεί με περίπου 800.000 ευρώ (17ος και 18ος  λογαριασμός του έργου) και χθες εγκρίθηκε η πληρωμή της με άλλα περίπου 2 εκ. ευρώ από τον 1ο τούτη τη φορά λογαριασμό, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Οιωνοί… εμπλοκής της «ΑΚΤΩΡ»

Στον αντίποδα, υπάρχει και μία… αισιόδοξη εκτίμηση στην δημοσιοποίηση μίας ακόμη πληρωμής της εταιρίας «Τοξότης». Αφενός γιατί κάποιοι εκ των εργαζομένων ελπίζουν (βάσιμα ή όχι, δεν μπορεί κανείς να κρίνει) ότι με τα «φρέσκα» 2 εκ. ευρώ στους λογαριασμούς της εταιρίας συμφερόντων Καλογρίτσα, ίσως καλυφθεί ένα μέρος των οφειλών προς το πρόσωπό τους, αφετέρου γιατί η ανάγνωση της διαδικασίας αντικατάστασης της «Τοξότης» από την «ΑΚΤΩΡ», προαναγγέλλει την επίσημη εμπλοκή της νέας αναδόχου στο έργο. Κι αυτό γιατί η εταιρία «ΑΚΤΩΡ» όταν αποδέχτηκε το αίτημα υποκατάστασης της αναδόχου κοινοπραξίας, σύμφωνα με την απόφαση, αποδέχτηκε και συγκεκριμένες διαδικασίες σε ότι αφορά στο πως θα προχωρήσουν οι πληρωμές του έργου. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με την απόφαση, η απελθούσα κοινοπραξία δηλώνει ότι με την έγκριση της υποκατάστασης, η «ΑΚΤΩΡ» θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει οποιαδήποτε ποσά από τον 19ο Λογαριασμό της αρχικής Σύμβασης και από τον 2ο Λογαριασμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και εφεξής. Κοινώς, μετά την πληρωμή του 18ου Λογαριασμού και του 1ου της Συμπληρωματικής Σύμβασης που βγήκε χθες, η «Τοξότης» δεν έχει άλλα ποσά να εισπράξει.

Τι γράφει η απόφαση αντικατάστασης

Εξάλλου σύμφωνα με την απόφαση αντικατάστασης αναδόχου,  η εταιρία «ΑΚΤΩΡ» με την ανάληψη του έργου, δήλωνε ότι με την έγκριση της υποκατάστασης από την Προϊσταμένη Αρχή, θα αντικαταστήσει το μέρος των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου, τόσο της αρχικής Σύμβασης όσο και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα από τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου, και για τα δύο μέλη που υποκαθιστά, σύμφωνα με την σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. Με το Υπουργείο στην απόφασή του, να προσδιορίζει τον 19ο λογαριασμό του έργου και τον 2ο λογαριασμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως εκείνους με τους οποίους όλες οι εφεξής πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στην κοινοπραξία με τη νέα σύσταση. Ενώ υπογραμμίζεται ότι το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής θα συνεχίσει να αποσβένεται με συμψηφισμό, από τον 19ο της Αρχικής Σύμβασης και μετά λογαριασμούς που θα υποβάλλει με την πρόοδο του έργου η κοινοπραξία με τη νέα σύσταση. Ίσως λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις -χωρίς βεβαίως να έχει υπάρξει κάποια αρμόδια εξήγηση από το Υπουργείο, για να μην γίνονται εικασίες και εκτιμήσεις- να προμηνύουν πια την εμπλοκή της «ΑΚΤΩΡ» στο έργο. Η οποία βέβαια από τη μεριά της, σε επίπεδο ομίλου («ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), έχει κι αυτή αρκετά δικά της «θέματα» να ξεπεράσει, κυρίως διοικητικά, προκειμένου να δουλέψει απρόσκοπτα το έργο (και) του δρόμου Καλλονής -Σιγρίου.

 

Κατηγορία Πολιτική
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top