Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το…
Το 2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης στο πλαίσιο του έργου «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» και σε συνεργασία με φορείς ψυχικής υγείας Λέσβου ΚΕΣΥ, ΚΕΘΕΑ, ΠΝΟΗ και ψυχολόγων του Βοστάνειου Νοσοκομείου διοργανώνει ημερίδα Ψυχικής Υγείας με τίτλο «Μαζί με τον Έφηβο» την…

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey