FOLLOW US

Ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά «εργαλεία» για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναμένεται ότι τελικά θα αρχίσει να λειτουργεί από τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για τα περίφημα «Σχέδια Βελτίωσης», με συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου υπέγραψε την Τρίτη υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής τους. Αφορά τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η προκήρυξή τους αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.

 

Ποιοί είναι δικαιούχοι

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης:

- Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ το 2017. Ειδικά για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι οι νέοι γεωργοί.

- Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν τρεις τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων (προ φόρων και αποσβέσεων) και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Επιλέξιμα είναι και τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα.

- Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

- Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

- Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

- Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

- Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%.

Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.

Η Υπουργική Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Κατηγορία Αγρότες

Άνοιξε ο δρόμος για την πραγματοποίηση επενδύσεων 34 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα των νησιών του Νομού μας, μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ενέκρινε 189 σχέδια βελτίωσης τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 25,41 εκατ. ευρώ.

Κατηγορία Αγρότες
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013 14:19

Σε βάλτο τα Σχέδια Βελτίωσης

Εξαιρετικά μικρός είναι ο αριθμός των σχεδίων βελτίωσης που υλοποιούνται στο Νομό από τους δικαιούχους αγρότες.

Κατηγορία Αγρότες
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 16:31

Μετ’ εμποδίων η υλοποίηση

Με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς φθάνουν οι προεγκρίσεις για ένταξη επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, του μόνου προγράμματος που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στις αγροτικές μονάδες. Σε προηγούμενες δεκαετίες, η υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης προκαλούσε οργασμό στις αγροτικές περιοχές.

Κατηγορία Αγρότες
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 16:01

Επιτέλους αξιολογούνται!

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ολοκληρώθηκε η κατάθεση των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Σχέδια Βελτίωσης», το μόνο που χρηματοδοτεί επενδύσεις στο χωράφι, κι ακόμη δεν έχουν βγει οι πρώτες εγκρίσεις.

Κατηγορία Αγρότες
Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 16:26

«Στον αέρα» τα Σχέδια Βελτίωσης

Τον περασμένο Σεπτέμβριο κατατέθηκαν από τους αγρότες της Λέσβου οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα Σχέδια Βελτίωσης. Πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Από τότε έχουν περάσει 10 μήνες, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι αγρότες εντάσσονται στο πρόγραμμα και ποιοι απορρίπτονται.

Κατηγορία Αγρότες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top