FOLLOW US

Άλλη μια φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου άδραξε την ευκαιρία για να δηλώσει ότι κεντρικό μέλημα του είναι να αξιοποιηθεί η αγροτική περιουσία συνεταιρισμών και ιδιωτών που σήμερα είναι δεσμευμένη ως εγγύηση σε κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ. Η αναφορά του υπουργού στο ζήτημα αυτό έγινε στο 5ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική», που διοργάνωσε, στην Αθήνα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ).

Το εντυπωσιακό ότι ο υπουργός ενώ συχνά πυκνά αναφέρεται στο θέμα με δηλώσεις του μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιήσει την διαδικασία εκκαθάρισης των ανενεργών συνεταιρισμών της χώρας. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε το Μάη του 2016, η προσαρμογή των συνεταιρισμών στο νέο νομικό πλαίσιο και η ένταξη τους στο μητρώο των συνεταιριστικών οργανώσεων έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ως τις 27 Απριλίου. Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από την στιγμή που έληξε η προθεσμία και κατά συνέπεια θα έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης για όλους τους ανενεργούς συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμούς που δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία προσαρμογής τους στο νέο νόμο.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της παθητικής στάσης που τηρεί το υπουργείο είναι πως όλο αυτό το διάστημα, ενώ ο κ. Αποστόλου δηλώνει ότι είναι από τις πρώτες προτεραιότητες του η αξιοποίηση της περιουσίας των συνεταιρισμών και των ιδιωτών που είναι δεσμευμένη από κόκκινα δάνεια δεν έχει καμία δήλωση που να δείχνει ότι προχώρησε έστω και κατά ένα βήμα η εφαρμογή του δικού του νόμου.

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο υπουργός δήλωσε:

 «Θεσπίσαμε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών, που μεταξύ άλλων, δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των συνεταιρισμών που παραλάβαμε, είναι βεβαρυμμένοι με χρέη δισεκατομμυρίων, που τους έχουν καταστήσει κοινωνικά ανυπόληπτους. Δε θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες κακοδιαχειρίσεων, που φτάνουν ακόμη και τα όρια των ποινικών ευθυνών.

Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πως θα αξιοποιήσουμε τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα ακίνητα των συνεταιρισμών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των μεμονωμένων αγροτών που βρίσκονται εγκλωβισμένες στη διαδικασία της εκκαθάρισης από την πρώην ΑΤΕ, λόγω της σύνδεσής τους με οφειλές που σήμερα ξεπερνούν τα 3,5 δις ευρώ και στο σύνολό τους είναι ληξιπρόθεσμες.

Η αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων τους είναι ένα σοβαρό θέμα που μας απασχολεί. Δεν θα αφήσουμε να ξεπουληθεί και να απαξιωθεί μια περιουσία απαραίτητη για τον αγροτικό χώρο.

Το Υπουργείο μας αυτή την περίοδο επεξεργάζεται συγκεκριμένη πρόταση – λύση με την οποία η υποθηκευμένη περιουσία  του αγροτικού χώρου θα συνεχίσει να υπηρετεί την αγροτική δραστηριότητα».

Εξάλλου, αναφερόμενος στα θέματα ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, ο κ. Αποστόλου ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το κόστος ενέργειας στη φυτική παραγωγή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Με το πρόγραμμα net metering (νετ μέτερινκ) οι αγρότες μπαίνουν στον συμψηφισμό ενέργειας, δηλαδή θα μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα και η ενέργεια που θα παράγει να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα προκηρυχθεί άμεσα και θα ενταχθεί σε σχέδια βελτίωσης. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συμπράξεις. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις επενδύσεις που στηρίζονται στην εκμετάλλευση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μας.

Για την κτηνοτροφία μας που το κόστος ζωοτροφών ανέρχεται στο 75% του κόστους παραγωγής Προχωρήσαμε ήδη στη ρύθμιση των βοσκήσιμων γαιών, με την οποία αντιμετωπίζονται 2 βασικά ζητήματα:

η διαχείριση 79 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που σήμερα βόσκονται και η επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις .

Μετά από προσπάθεια 2 χρόνων καταφέραμε να ενταχθεί στην πρόταση omnibus, με την οποία αναθεωρείται το 2017, σε μερικά σημεία, η τωρινή ΚΑΠ και η εφαρμογή της, από την Επιτροπή η θέση μας για νέο ορισμό στο βοσκότοπο, που θα περιλαμβάνει πλέον πέραν της ποώδους βλάστησης και τη θαμνώδη ξυλώδη βλάστηση, που σημαίνει με τα σημερινά δεδομένα επιπλέον 8 εκατ. στρ.

Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση στην αιγοπροβατοτροφία, τόσο  στο κόστος παραγωγής της, όσο και στη σωστή και χωρίς πρόστιμα διαχείριση των κοινοτικών της πόρων. 

Για το άλλο μεγάλο ζήτημα της ρευστότητας. Μετά την κατάργηση της Αγροτικής Τράπεζας ο χώρος έμεινε χωρίς πιστωτικό εργαλείο. Δημιουργήσαμε την κάρτα του αγρότη, που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από το τραπεζικό σύστημα. Όλα δείχνουν ότι εξασφαλίσαμε μια χαμηλότοκη χρηματοδότηση στους αγρότες δικαιούχους βασικής ενίσχυσης για τη κάλυψη αναγκών τους που σχετίζονται με την αγροτική τους εκμετάλλευση.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η απασχόληση. Θεσπίσαμε ειδική διαδικασία, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων να δηλώσουν τους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες που απασχολούν και να τους ασφαλίσουν με εργόσημο.

Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τους αγρότες να δίνουν νόμιμα αμοιβή και ασφάλιση στους αλλοδαπούς εργάτες γης που δουλεύουν ήδη με μαύρη εργασία, με όλες τις θετικές συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους μετανάστες».

Κατηγορία Οικονομία
Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 15:25

Ανοίγει παντοπωλείο η Μοδούσα

Την Δευτέρα 15 Μάη, στις 6.00 το απόγευμα, στον Παπάδο της Γέρας, θα γίνουν τα εγκαίνια του πρατήριου –οπωροπαντοπωλείου της Μοδούσας. Το κατάστημα θα λειτουργεί καθημερινά προσφέροντας ελληνικά – συνεταιριστικά και ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα στο κατάστημα θα πωλούνται οπωροκηπευτικά ντόπιων παραγωγών.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Μοδούσα" δημιουργήθηκε με βάση της αρχές του συνεργατισμού και επιδιώκει το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως μέσω της αύξησης της απασχόλησης στην Λέσβο. Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοιν.Σ.Επ. "Μοδούσα" μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Κυρίως είναι γνωστό για το ελαιόλαδο που παράγουν τα μέλη της και το οποίο τυποποιείται από την επιχείρηση. Ακολουθώντας το νήμα των παλαιών συνεταιρισμών του νησιού εκτός από την κοινή εμπορία του ελαιολάδου δραστηριοποιείται και στο εμπόριο ειδών που έχουν ανάγκη τα μέλη της ως καταναλωτές και ευρύτερα η κοινωνία του Παπάδου. Έτσι αποφασίσθηκε η δημιουργία του πρατηρίου – οπωροπαντοπωλείου.

Κατηγορία Οικονομία

Μια νέα αρχή για το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας επιδιώκει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με νομοσχέδιο που τίθεται από σήμερα Πέμπτη και για ένα μήνα σε διαβούλευση.

Κατηγορία Οικονομία
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 15:58

Ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς

Τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Πάρις Κουκουλόπουλος.

Κατηγορία Οικονομία
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 15:51

Περιμένοντας την επόμενη παράταση…

Μόλις δύο εβδομάδες μένουν για να λήξει και η τελευταία παράταση για την προσαρμογή των ενώσεων συνεταιρισμών στις διατάξεις του Νόμου Σκανδαλίδη.

Κατηγορία Οικονομία
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 16:56

Έρευνα για τις παράνομες χρεώσεις τού ΟΣΔΕ

Οι παράνομες χρεώσεις στους αγρότες για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδότησης έγιναν αντικείμενο έρευνας του ΣΔΟΕ για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο.

Κατηγορία Αγρότες
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 16:32

Χωρίς κεφάλαια κίνησης οι συνεταιρισμοί

Στενάζουν οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους από την έλλειψη κεφαλαίων κίνησης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα ή να καταγράφεται συρρίκνωση. Έτσι συνέβη στην κτηνοτροφία, όπου παρατηρείται μείωση της παραγωγής πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, με συνέπεια να έχει μειωθεί η παραγωγή φέτας.

Κατηγορία Οικονομία
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014 16:32

Σβήνει το «Κασέρι Ερεσού»;

Φέτος ο Συνεταιρισμός Ερεσού δεν τυροκομεί. Το «Κασέρι Ερεσού» σταμάτησε να παράγεται, ένα από τα πιο γνωστά τυριά της Λέσβου, που είναι περιζήτητο από τους γευσιγνώστες όλης της χώρας χάρη στην ιδιαίτερη γεύση του, κινδυνεύει άμεσα να περάσει στην ιστορία.

Κατηγορία Οικονομία
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 13:40

Κόντρες και στο μέσον, 1,2 εκατ. ευρώ

Η υπαγωγή μεγάλου αριθμού αγροτών στο κανονικό καθεστώς τού Φ.Π.Α. συνεπάγεται την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων. 

Κατηγορία Οικονομία
Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2013 15:11

Η ώρα της κοινής άλεσης

Ελαιοτριβεία της Λακωνίας και της Κρήτης στα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος της κοινής άλεσης, θα επισκεφθούν μέλη τού Δ.Σ. και στελέχη του Συνεταιρισμού Στύψης στα τέλη του μήνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο «Ε» ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Λευτέρης Ευαγγέλου. Στη συνέχεια, θα γίνει ενημερωτική ημερίδα στο χωριό, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ελαιοπαραγωγοί τα πλεονεκτήματα της κοινής άλεσης.

Κατηγορία Αγρότες
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013 15:10

Διατήρηση γενετικών πόρων

Αύριο Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου ο Συνεταιρισμός Πέτρας διοργανώνει ημερίδα με θέμα τη «διατήρηση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», στις 6:30 το απόγευμα, στο εστιατόριο «Reef».

Κατηγορία Οικονομία
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013 14:24

Πέντε χρόνια κάθειρξη

Οι τελευταίες σελίδες της ιστορίας του A΄ Συνεταιρισμού Πλωμαρίου γράφονται στις δικαστικές αίθουσες. Εκεί όπου λύνουν τις διαφορές τους τα μέλη του. Ο πρώην πρόεδρος του Συνεταιρισμού καταδικάσθηκε, πρωτοδίκως, σε κάθειρξη πέντε ετών και σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για δύο χρόνια.

Κατηγορία Αστυνομία
Σελίδα 1 από 4
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top