FOLLOW US
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 - EmprosNet.gr
Κατηγορία Οικονομία
- 15|05|2017 13:53

Κοντά στα δύο μεγάλα προβλήματα του αγροτικού χώρου, το υψηλό κόστος παραγωγής και την έλλειψη ισχυρών συνεργατικών σχημάτων, στέκει κι αυτό της υπερχρέωσης, που ξεπερνά τα 6 δις ευρώ. Αν δε προσθέσουμε τις οφειλές προς το Δημόσιο από ΦΠΑ, προς το ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές και τους καταλογισμούς που μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε φτάνουμε  στα 7 δις ευρώ, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την ακαθάριστη αξία της αγροτικής παραγωγής που δηλώνεται.

Για να αντιμετωπίσουμε όμως αυτές τις οφειλές και ιδιαίτερα τα τραπεζικά δάνεια, πρέπει πρωτίστως να τις δούμε μέσα από δύο παραδοχές, του τρόπου λειτουργίας της πίστης στο χώρο και της ιδιαιτερότητας της αγροτικής δραστηριότητας.

Η αγροτική πίστη στη χώρα μας ήταν ταυτόσημη με την Αγροτική Τράπεζα, τουλάχιστον μέχρι το 1991, αλλά και μέχρι το 2012 που η ΑΤΕ μεταφέρθηκε σε ιδιωτική τράπεζα. Είχε δε ως κύριο αντικείμενο τη στήριξη των αγροτών και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, με σκοπό όπως αναφερόταν στον ιδρυτικό της νόμο, «τη βελτίωση των αγροτικών συναλλαγών σ’ όλη την ελληνική επικράτεια». Παράλληλα δε οριζόταν και ως κύριος συνεργάτης της πολιτείας στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη της χώρας.

Η είσοδος όμως της χώρας μας στην ΕΟΚ βάζει κι άλλον παίκτη στον αγροτικό χώρο, την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και μάλιστα πολύ δυναμικά, γιατί φέρνει μεν Κοινοτικές ενισχύσεις, αλλά απαγορεύει στις Κυβερνήσεις  να ενισχύουν το χώρο. Έκτοτε τόσο η ΑΤΕ όσο και οι συνεταιριστικές οργανώσεις, που διαχειρίστηκαν τα Κοινοτικά κονδύλια και τις χρηματοδοτήσεις της αγροτικής παραγωγής όχι μόνο απέτυχαν οικτρά αλλά και οδήγησαν την αγροτική πίστη σε άλλα μονοπάτια.

Με σειρά νόμων επιχειρήθηκε πολλές φορές να ρυθμισθούν τα δάνεια αγροτών, συνεταιρισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι νόμοι: 2008/92, 2237/94, 2538/98 και  3259/2004 γνωστός και ως νόμος για τα πανωτόκια. Παρά το γεγονός ότι είχαν ευρεία εφαρμογή δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν ριζικά το πρόβλημα της υπερχρέωσης που δημιουργήθηκε κυρίως κατά την περίοδο 1990-2000 ,που τα επιτόκια κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πολλές μάλιστα από τις ρυθμίσεις, όπως αυτές για τα δάνεια των συνεταιρισμών κρίθηκαν τελεσίδικα στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια παράνομες, ως αντίθετες στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα μας ζητούν σήμερα να τις ανακτήσουμε, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 573 εκατ. ευρώ.

Ας δούμε όμως πως χαρτογραφείται σήμερα η υπερχρέωση του χώρου. Είναι γνωστό ότι μετά την πώληση και  διάσπαση της ΑΤΕ τα τότε υπερήμερα  δάνεια παρέμειναν στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ και τα   ενήμερα πέρασαν στη  Τράπεζα Πειραιώς.

Οι συνολικές οφειλές αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών προς τις τράπεζες (κυρίως σε μία) ανέρχονται στα 2,5 δις, εκ των οποίων βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ποσοστό 20%, δηλαδή 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 50 εκατ. έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ τα χρέη έχουν πολύ χειρότερη διάρθρωση, όπως οι παρακάτω πίνακες καταδεικνύουν .

 

Πίνακας 1

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΑΓΡΟΤΕΣ

 

 

Πλήθος

Λογ/σμων

Συνολική Οφειλή

(σε χιλ. ευρώ)

 

ΕΝΗΜΕΡΟ

 

2.828

 

24.661

Χωρίς Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

2.431

24.631

Με ΕΕΔ ( ως31.03.2017)

397

29

ΥΠΕΡΗΜΕΡΟ

82.406

1.870.009

Χωρίς ΕΕΔ

71.382

1.745.130

Με ΕΕΔ (ως 31.03.2017)

11.024

124.878

Γενικό Άθροισμα

85.234*

*αφορά 35.000  αγρότες

1.894.671

 

Πίνακας 2

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 

Πλήθος

Οφειλετών

 

Συνολική Οφειλή

(σε χιλ. ευρώ)

ΕΝΗΜΕΡΟ

 

27.180

Χωρίς ΕΕΔ

84

27.180

Με ΕΕΔ ( ως 31.03.2017)

0

0

ΥΠΕΡΗΜΕΤΡΟ

 

1.567.281

Χωρίς ΕΕΔ

631

1.498.920

Με ΕΕΔ (ως 31.03.2017)

12

68.361

 

Γενικό Άθροισμα

727

1.594.461

 

Θα σταθώ μόνο στα χρέη που υπάρχουν στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ γιατί είναι σχεδόν στο σύνολό τους υπερήμερα, ενώ αυτά προς τις Τράπεζες είναι στο 20%(ποσοστό πολύ μικρότερο του 36% των κόκκινων δανείων  προς τις άλλες τράπεζες) και μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο μέσω του εξώδικου συμβιβασμού όσο και της ρύθμισης των κόκκινων δανείων, που σύντομα θεσμοθετείται.

Δυστυχώς λόγω  του πλαισίου λειτουργίας αλλά και του σκοπού της  υπό εκκαθάριση ΑΤΕ είναι αδύνατη η ρύθμιση των δανείων αυτών υπό τις ίδιες συνθήκες και με τα ίδια χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι λοιπές τράπεζες. Είναι ενδεικτικό ότι            η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ δεν μπορεί να εφαρμόσει το σύνολο των μέτρων που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας. Για παράδειγμα δεν μπορεί να ανταλλάξει ακίνητα με χρέος, να συμμετέχει σε πλειστηριασμούς για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό τη διαγραφή χρέους, να ανταλλάξει χρέος με μετοχικό κεφάλαιο, να προχωρήσει σε διαχωρισμό οφειλής, να διαγράψει κεφάλαιο, να περιορίσει την απαίτησή της στο ύψος των καλυμμάτων της.

Ο εξώδικος συμβιβασμός που ψηφίστηκε πρόσφατα  μπορεί να περιλαμβάνει και τα δάνεια που βρίσκονται σε εκκαθάριση, αλλά δεν αφορά τους μεμονωμένους αγρότες , παρά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν τη «πτωχευτική ικανότητα», όπως είναι οι συνεταιρισμοί , που και σε αυτή τη περίπτωση θα βρει ελάχιστη εφαρμογή.

Είναι ανάγκη επομένως να γίνει ειδική νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάτι τέτοιο επεχείρησε το Φεβρουάριο του 2014 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που έφερε στη Βουλή, υπό τη πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων, μια τροπολογία για την αντιμετώπιση των τότε ενυπόθηκων υπερήμερων δανείων της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ και την ενσωμάτωσε στο Ν. 4235/2014 .

Ως εισηγητής τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχα στοιχηματίσει, ότι δεν θα υπάρξει ούτε μια περίπτωση εφαρμογής του. Και επαληθεύτηκα για δύο λόγους, ο πρώτος ήταν ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί δεν στηριζόταν σε στοιχεία που να τεκμηρίωναν τη δυνατότητα των υπόχρεων να ανταποκριθούν κι ο δεύτερος γιατί ήταν μια επανάληψη των γνωστών στον αγροτικό χώρο ρυθμίσεων που έκανε η πρώην ΑΤΕ με σκοπό να τακτοποιεί το χαρτοφυλάκιό της αλλά και να μετατοπίζει τα προβλήματα υπερχρέωσης.

Κι όμως πρέπει να βρεθεί λύση. Καταρχήν οι συγκεκριμένες οφειλές ύψους 3,5 δις ευρώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ούτε κατ’ ελάχιστον να πληρωθούν από τους οφειλέτες φυσικά πρόσωπα- αγρότες και κυρίως από τους συνεταιρισμούς. Κι ούτε βεβαίως πρόκειται να καλυφθούν από το τυχόν πλειστηρίασμα που μπορεί να προκύψει μέσα από αναγκαστικού χαρακτήρα διαδικασίες στις υποθηκευμένες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και ακίνητα που συνδέονται με τα χρέη.

Το ζήτημα όμως που μπαίνει επιτακτικά πλέον είναι πόσες και ποιες από αυτές τις υποθήκες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας από τους υπερχρεωμένους ιδιοκτήτες τους, αλλά και γενικότερα από όσους δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο.

Το Υπουργείο μας αυτή τη περίοδο επεξεργάζεται συγκεκριμένη πρόταση – λύση με την οποία η υποθηκευμένη περιουσία καταγράφεται, εκτιμάται η αξία της και διαχωρίζεται σε αγροτική και σε  αστική . Η πρώτη μεταφέρεται στον ΟΔΙΑΓΕ, τον Οργανισμό Διαχείρισης, που έχει συστήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  η δεύτερη μένει στη διάθεση της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ.  Σε όσους  από τους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα –αγρότες έχουν βιώσιμη προοπτική εκχωρείται για χρήση η υποθηκευμένη αγροτική τους περιουσία.  Εκείνων που  δεν έχουν βιώσιμη  προοπτική εκχωρείται για  χρήση    σε άλλα συνεργατικά σχήματα της περιοχής που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Έτσι και η αστική περιουσία μπορεί να καλύψει ένα μέρος των οφειλών και η αγροτική να συμβάλει στην υπηρέτηση του σκοπού της, που είναι η αγροτική δραστηριότητα. Όλα αυτά βέβαια περνούν μέσα από αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία.

Κατηγορία Υγεία
- 15|05|2017 13:05

Από το καλοκαίρι του 2013 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής και αναδιάρθρωσης του -μοναδικού σε όλο το νησί μας- Νοσοκομείου Μυτιλήνης και σε λίγους μήνες ετοιμάζεται να παραδοθεί... «του κουτιού».

Αλλαγή χώρων, μετακομίσεις κλινικών, ολοκαίνουριες μονάδες συνθέτουν τη νέα εικόνα του «Βοστανείου», όπως μας ξενάγησε σε αυτό η περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου με τον αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρο Βαλσαμίδη αλλά και τον εντεταλμένο σύμβουλο δημόσιας υγείας και διευθυντή της μαιευτικής κλινικής Παναγιώτη Προβέτζα, στελέχη του Νοσοκομείου και την τεχνική υπηρεσία αλλά και τον εργοταξιάρχη. Μόνη «παραφωνία» -που όλοι ευελπιστούμε να επιλυθεί άμεσα- μέσα στο σύγχρονο έργο που κατασκευάζεται στην πόλη μας είναι η έλλειψη προσωπικού και γιατρών, κάτι για το οποίο έκανε έκκληση ακόμα μια φορά η Χριστιάνα Καλογήρου στο «Ε». Δείτε το σχετικό βίντεο που ετοίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα στο emprosnet.gr.
«Το μόνο ίσως που παραμένει κοινό στο παλιό και νέο Νοσοκομείο είναι οι σκάλες του! Επειδή το επισκεπτόμασταν συχνά κατά την εξέλιξή του με τον Θ. Βαλσαμίδη, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τη διαφορά που έχει βδομάδα την εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά η κ. Καλογήρου, και ευχαρίστησε τον προηγούμενο διοικητή Βασίλη Μουζάλα για τη συμβολή του στο έργο καθώς και όλο το προσωπικό του «Βοστανείου» που έβαλε πλάτη για να το λειτουργεί παράλληλα με τις εργασίες. Τέλη Αυγούστου με αρχές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο «Ε» ο εργοταξιάρχης Αναστάσιος Χαραλαμπόπουλος.


Εκεί που ήταν εργοτάξιο επί διοίκησης Βασίλη Μουζάλα ορθώθηκε νέο κτήριο, φωτό Φεβρουάριος 2014

 

«Οι εργασίες που απομένουν είναι στο αριστερό τμήμα του παλαιού κτηρίου (ΚΠ) που ανακαινίζεται. Φεύγουν όλα τα παλαιά τμήματα του κτηρίου και ανακαινίζεται πλήρως», εξηγεί. Πέραν των παλαιών κτηρίων, το Νοσοκομείο θα εκτείνεται σε περίπου 7.000 τετραγωνικά. Έτσι πλέον θα έχουμε τα εξής κτήρια: το παλιό (ΚΠ) που είναι το μεγαλύτερο, το Ν5, κτήριο που έγινε πριν από μια δεκαετία, το παλιό μαιευτικό (ΚΝ)και το Ν1, που είναι το παιδιατρικό τμήμα και το ΩΡΥΛΑ. «Επειδή οι εργασίες γίνονται σε παλιό κτήριο και σε Νοσοκομείο που λειτουργεί κανονικά, πάντα υπάρχουν ορισμένα προβλήματα αναφορικά με την οργάνωση των εργασιών. Γιατί πρέπει το νοσοκομείο να λειτουργεί σωστά, όπως ορίζουν οι κανονισμοί», τόνισε αναφορικά με τις δυσκολίες που συνάντησε η εταιρεία.


Η Χ. Καλογήρου με τον Π. Προβέτζα έξω από το παλαιό κτήριο του Νοσοκομείου, που έχει χωριστεί στα δύο από τις εργασίες

 

Ο Π. Προβέτζας
«Πέραν της μιας πτέρυγας, έγιναν δύο νέες, αυτή που φιλοξενεί σήμερα το παιδιατρικό, την ΩΡΥΛΑ κλινική και το οφθαλμολογικό. Έγινε καινούριο γυναικολογικό-μαιευτικό τμήμα, το οποίο θα έλεγα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα κτήρια των Αθηνών. Κι έτσι θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ευχάριστο και το έργο των γιατρών. Έτσι οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται είναι υψηλές και αναβαθμισμένες», τόνισε ο Παναγιώτης Προβέτζας, με την ιδιότητα του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και διευθυντή της μαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής.

 

Η Χ. Καλογήρου
Το έργο της ανακατασκευής του «Βοστάνειου» Νοσοκομείου Μυτιλήνης σιγά σιγά ολοκληρώνεται, ανέφερε η κ. Καλογήρου, μιλώντας έξω από την παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου που έχει χωριστεί στα δύο, καθώς στα μέχρι πρότινος εξωτερικά ιατρεία έχει μπει... μπουλντόζα!
«Ήταν ένα ζητούμενο πολλών χρόνων της κοινωνίας της Μυτιλήνης. Τίποτα δεν ήταν εύκολο και πάρα πολλές δυσκολίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου. Άλλωστε όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να λειτουργεί ένα Νοσοκομείο και παράλληλα να εξελίσσεται ένα μεγάλο έργο εκατομμυρίων. Εμείς ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη Διαχειριστική Αρχή, που είναι ο αρμόδιος φορέας της χρηματοδότησης του έργου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και κατά την περίοδο των capital controls και τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν και έπρεπε να ξεπεραστούν. Ήδη βλέπουμε ότι το μισό Νοσοκομείο φτιάχνεται και το άλλο μισό είναι έτοιμο».

 


Σύστημα logistics εφαρμόζεται εδώ και τέσσερα χρόνια για την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των αναλώσιμων και πλέον στεγάζεται στις αποθήκες

 

Έκκληση για προσωπικό
«Όραμά μας είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα σύγχρονο Νοσοκομείο με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό που έρχεται να λύσει πολλά ζητήματα στον τομέα της υγείας στα νησιά μας, ώστε να μη χρειάζεται οι ασθενείς να μετακινούνται για να έχουν εκείνη την περίθαλψη που χρειάζονται», πρόσθεσε.
«Για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο με ευρωπαϊκούς πόρους -που διατέθηκαν στο Νοσοκομείο και όχι αλλού- πρέπει η Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να στελεχώσουν το Νοσοκομείο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό», επεσήμανε η περιφερειάρχης.
«Το έργο αυτό πέρασε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ στο επόμενο, που υλοποιείται σήμερα, κάτι που κατάφερε με επιτυχία να διαχειριστεί η Περιφέρεια και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία, δεδομένου ότι ξεκίνησαν τα capital controls», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Βαλσαμίδης.


Οι περίφημες σκάλες, που είναι οι μόνες ίδιες με παλιά, τις οποίες ανεβαίνουν οι Χ. Καλογήρου, Θ. Βαλσαμίδης. Α. Χαραλαμπόπουλος και στελέχη του «Βοστανείου»

 

Το έργο

Το έργο «Αναδιαρρυθμίσεις - Επεκτάσεις και Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης» έχει συνολικό προϋπολογισμό 25.208.900 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο νέα κτήρια συνολικού εμβαδού 1.828 m2 και 2.758 m2 αντίστοιχα καθώς και να εκσυγχρονιστούν τα δύο κτήρια της παλαιάς πτέρυγας συνολικού εμβαδού 6.048 m2 και 2.230 m2 αντίστοιχα, να διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος και να πραγματοποιηθεί η προμήθεια-εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τα δύο νέα κτήρια και έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού τους. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του ενός παλαιού κτηρίου (ΚΝ) καθώς και το ½ του παλαιού κτηρίου (ΚΠ) κατασκευής 1931. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποπεράτωσης της ανακατασκευής του παλαιού κτηρίου καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2017.

 

 

Από την έντυπη έκδοση του «Εμπρός»

Κατηγορία Αστυνομία
- 15|05|2017 12:37

Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, σε ακατοίκητη οικία στην ευρύτερη περιοχή του Σκουτάρου στη Λέσβο

Συνελήφθη ένας 27χρονος ημεδαπός

Κατασχέθηκαν (4) δενδρύλλια κάνναβης, μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), καθώς και εξοπλισμός για την καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών

Εντοπίστηκε, χθες (13-05-2017), μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης, εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, σε ακατοίκητη οικία στην ευρύτερη περιοχή του Σκουτάρου στη Λέσβο.

Συνελήφθη ένας (1) ημεδαπός ηλικίας 27 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ακατοίκητη οικία στην παραπάνω περιοχή, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αυτής, πλήρη εξοπλισμό για την καλλιέργεια φυτών κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας, αποτελούμενο από: 

 • λαμπτήρα με ενσωματωμένο μετασχηματιστή και χρονοδιακόπτη,
 • ηλεκτρονικό θερμόμετρο,
 • χειροκίνητη συσκευή ψεκασμού,
 • ποσότητα νάιλον μουσαμά,
 • πλαστικές γλάστρες

Επίσης, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν τέσσερα (4) δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 25 έως 35 εκατοστά και δύο (2) αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (χασίς), συνολικού βάρους -7,2- γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκε μία (1) αυτοσχέδια συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς).

Οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς και τα παραπάνω αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργειά τους, κατασχέθηκαν.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης.

Κατηγορία Κοινωνία
- 15|05|2017 12:31

Η ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων λιτότητας οδηγεί τους συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας στην προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων. Έτσι εκτός από την γενική απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 17 του μήνα. Αύριο Τρίτη16 Μάη  απεργούν οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στον τύπο. Οι Νοσοκομειακοί γιατροί απεργούν Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Μάη με απόφαση της ομοσπονδίας τους ΟΕΝΓΕ. Επίσης απεργούν οι ναυτικοί στις 16 και 17 του μήνα με απόφαση της ΠΝΟ. 

Στην Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθούν δύο απεργιακές συγκεντρώσεις, μία στην πλατεία Σαπφούς από το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (ΠΑΜΕ) και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο δημόσιο τομέα και μια στα Κεντρικά Λύκεια, όπου καλούν η Πρωτοβουλία για τον Συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, η Εργατική Λέσχη Λέσβου, το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου. Κι οι δύο συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν στις 11.00 το πρωί

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις σωματείων και συλλογικοτήτων για την απεργία: 

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για την απεργία στα μέσα ενημέρωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων, σε συντονισμό με την απόφαση της ΠΟΕΣΥ και τις άλλες Ενώσεις της χώρας, συμμετέχει στην 24ωρη απεργία των δημοσιογράφων σε όλα τα Μέσα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ.

Η απεργία του κλάδου θα πραγματοποιηθεί από τις 06.00 της Τρίτης 16 Μαΐου έως τις 06.00 της επομένης, προκειμένου να καλυφθούν τα συλλαλητήρια και οι άλλες απεργιακές εκδηλώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη 17 Μαΐου.

Στην απεργία συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι σε εφημερίδες, περιοδικά, δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γραφεία Τύπου, διαδικτυακά Μέσα και σε κάθε άλλο χώρο εργασίας.

 Η ανακοίνωση του ΣΕΜΜΕΛ για την απεργία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ

Το Σωματείο Εργαζομένων Μ.Μ.Ε. Λέσβου καλεί τους εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων στον Τύπο, να συμμετάσχουν μαζικά, δυναμικά και ενωτικά στην 24ώρη Πανελλαδική Απεργία της Τρίτης 16 Μαΐου 2017, που κήρυξαν οι Ενώσεις κι οι Ομοσπονδίες του κλάδου στα πλαίσια της Πανεργατικής Απεργίας της ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της ενημέρωσης, ως ενεργό κομμάτι της σκληρά δοκιμαζόμενης κοινωνίας αντιδρούμε και εναντιωνόμαστε στα αντιλαϊκά μέτρα και στις νέες δεσμεύσεις του 4ου Μνημονίου που θα ψηφίσει μέσα στη βδομάδα η συγκυβέρνηση.

Για να υπηρετήσει τον στόχο των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων στα επίπεδα του διαβόητου 3,5% επιβάλλει νέα δραματική μείωση του αφορολόγητου στα 5.681 ευρώ. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, ακόμα και αυτοί που παίρνουν σύνταξη μέχρι 490 ευρώ, καλούνται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην – έτσι κι αλλιώς άδεια – τσέπη τους και να πληρώσουν νέους δυσβάσταχτους φόρους.

Η κυβέρνηση που υποτίθεται πως θα προστάτευε τις συντάξεις ακόμα και αυτών των χαμηλοσυνταξιούχων, προσυπέγραψε την δραματική περικοπή έως και 18%(!!) της προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μετατρέπει έτσι τις συντάξεις σε φιλοδωρήματα και καταδικάζει τους συνταξιούχους στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα, μέτρα ύψους 447 εκατ. ευρώ από το 2018 με περικοπές επιδομάτων ανεργίας, τέκνων, φτώχειας και φυσικών καταστροφών, στήριξης οικογενειών και επιπλέον μείωση του επιδόματος θέρμανσης κατά 58 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, κάτι που θα αυξήσει το φορολογικό βάρος κατά 121 εκατ. Ευρώ.

Και σαν να μην έφθαναν όλα τα παραπάνω το νέο αντεργατικό πακέτο μέτρων προβλέπει την άλωση όσων εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων έχουν απομείνει. Καταργούν και τυπικά η κυριακάτικη αργία. Στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα επεκτείνονται και διαιωνίζονται οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ενώ διευκολύνεται η μαζική απόλυση εργαζομένων με την κατάργηση της υποχρεωτικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκρισή τους.

Όλες αυτές οι δεσμεύσεις και τα μέτρα έρχονται να αποτελειώσουν τις ήδη διαλυμένες εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ της Λέσβου έχουμε δεχτεί και δεχόμαστε την μεγαλύτερη επίθεση που έγινε τα τελευταία χρόνια με απολύσεις, μειώσεις μισθών, εξαντλητικά ωράρια εργασίας,  και στραγγαλισμό των εναπομεινάντων εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενώ η εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία έχει θεριέψει. Η απλήρωτη δουλειά έχει γίνει πλέον καθεστώς με καθυστερούμενους μισθούς που φθάνουν τους 9 και 11 μήνες πίσω.

Οι εργαζόμενοι στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, οι δημοσιογράφοι, οι διοικητικοί, οι τεχνικοί και όλες οι ειδικότητες οφείλουμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Φτάνει πια με τον εμπαιγμό, φτάνει πια με την κοροϊδία. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες και όχι εκείνες των εργοδοτών, της κυβέρνησης και του κουαρτέτου.

Διεκδικούμε δουλειά, αξιοπρεπείς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση για όλους και σοβαρή, αξιόπιστη και δημοκρατική ενημέρωση με βάση τις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας. Ζητάμε συλλογικά δικαιώματα, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των εργαζομένων στα ΜΜΕ και της Ενημέρωσης.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

 • Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων στο χώρο του τύπου.
 • Την αυτονομία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 • Την υπογραφή και προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Μ.Μ.Ε..
 • Την επαναφορά του Νόμου 1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Την απαγόρευση των απολύσεων με νομοθετική ρύθμιση.
 • Την ανατροπή των ατομικών συμβάσεων, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών ελεημοσύνης, της επισφαλούς κακοπληρωμένης και ανασφάλιστης εργασίας σε εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικά sites και portals, τις περικοπές στους μισθούς.
 • Να απορριφθεί κάθε σκέψη για κατάργηση ή αλλαγή του 1264/1982.
 • Την επιστροφή των κλεμμένων, μέσω PSI, καθώς και των απωλειών από το «τζογάρισμα» των αποθεματικών στα Ταμεία μας.

Έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε! Τώρα είναι η ώρα!

Μπορούμε να τους ανατρέψουμε! Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα καταχτιούνται!

ΚΑΝΕΝΑΣ/ΚΑΜΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΗ 2017

 

Οι ανακοινώσεις για την πανελλαδική πανεργατική απεργία

Πρωτοβουλία για το συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων και συλλογικοτήτων

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ
 Να μη ζήσουμε σα σκλάβοι στη φυλακή της ΕΕ, του ΔΝΤ και των μνημονίωνΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΛΑΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διάλεξε το βράδυ της εργατικής Πρωτομαγιάς για να ανακοινώσει το 4ο Μνημόνιο, για το οποίο η κυβέρνηση περηφανεύεται και απαιτεί ο λαός να είναι και ευχαριστημένος! Συνεχίζει τον ίδιο δρόμο που υπηρέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Με τα νέα μέτρα:

aΠετσοκόβονται μισθοί και συντάξεις. Με τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.681 € αφαιρείται ένας ακόμη μισθός από κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο. Ενώ, με τη μείωση τουλάχιστον κατά 18% των συντάξεων και την εξαΰλωση των επικουρικών, δεσμεύονται επιπλέον μέχρι 330€  το μήνα από τους συνταξιούχους.

aΜειώνονται κατά 447 εκ. € οι κοινωνικές δαπάνες για το 2018 αποδομώντας πλήρως τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ κόβονται  άλλα 58 εκ. από το επίδομα θέρμανσης!

aΕπεκτείνεται το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καταβαραθρώνονται επιδόματα: ανεργίας κλπ.

aΔεν επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις. Συνεχίζονται οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών, ενώ διευκολύνεται η μαζική απόλυση εργαζομένων.

aΑντί για μονιμοποιήσεις, συμφώνησαν απολύσεις συμβασιούχων και μείωση του αριθμού τους!

aΣυνεχίζονται οι ιδιωτικοποιήσεις με το ξεπούλημα ΔΕΗ.

Τα πολυδιαφημιζόμενα αντίμετρα περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις (!), και κάποια συσσίτια για τους … φτωχούς,!

Ο Τσίπρας μας προκαλεί λέγοντας ότι δεν βλέπει κανένα να αντιδρά στις πλατείες  μεταφράζοντας την απογοήτευση, αδράνεια και παγωμάρα του κόσμου σε ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ στην βάρβαρη πολιτική του.

Τα μνημόνια στην Λέσβο

Έχουν εκτινάξει την ανεργία στα ύψη. 8.000 είναι οι δηλωμένοι άνεργοι του νομού στον ΟΑΕΔ, πριν από το 2010 ήταν λιγότεροι από τους μισούς. Περίπου 4.000 από αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι. Επίδομα ανεργίας λαμβάνουν μόλις το 10% αυτών.

Αλλά μνημόνια σημαίνει και μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, σε σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα δεκάδες  είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν πλήρες ωράριο αλλά ασφαλίζονται και πληρώνονται για 4ώρη απασχόληση. Στις καφετέριες και τις ταβέρνες είναι κανόνας οι εργαζόμενοι να παίρνουν ένα ένσημο την εβδομάδα. Κι όποτε γίνεται καταγγελία στην Επιθεώρηση εργασίας η απάντηση είναι «τι να κάνουμε έτσι είναι η κατάσταση σήμερα. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των εργαζομένων είναι κανόνας σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε για πολύμηνες καθυστερήσεις. Το Πάσχα πολλοί εργοδότες στον χώρο του επισιτισμού απαίτησαν και πήραν πίσω το δώρο από τους εργαζόμενους. Όχι δεν πρόκειται για χρεοκοπημένους εργοδότες ή για επιχειρήσεις ένα βήμα πριν την πτώχευση. Είναι επιχειρηματίες που ανοίγουν το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο.

Όχι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Ίδια είναι η κατάσταση και για τους συμβασιούχους του δημοσίου αλλά και για πολλούς εργαζόμενους στις ΜΚΟ.

Nα απαντήσουμε στην πρόκληση

Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία δεν υπογράφουν το νέο συμβόλαιο θανάτου! Το 4ο μνημόνιο να μην περάσει! Η “ανάπτυξή” τους βγαίνει από το αίμα μας, να την μπλοκάρουμε αποφασιστικά!

Να σπάσουμε τις αλυσίδες της ΕΕ, του ΔΝΤ ,των τραπεζιτών, των αφεντικών. Να ανατρέψουμε με πάταγο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και τη συστημική αντιπολίτευση που τη στηρίζει!

Εμείς πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας!

Οι ηγεσίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, ξεδιάντροπα βάζουν πλάτη (με την απραξία τους) και διευκολύνουν την κυβέρνηση και το κεφάλαιο να περάσουν το νέο αντεργατικό πακέτο μέτρων.

Οι ταξικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος οφείλουν να χαράξουν μια άλλη πορεία στο συνδικαλιστικό κίνημα για το ξήλωμα των μνημονίων, την μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, τη μείωση του χρόνου εργασίας με αυξήσεις μισθών και ρήξη με τα καπιταλιστικά κέρδη, την διαγραφή του χρέους, την έξοδο από ευρώ, ΕΕ, ΔΝΤ, την εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, την πάλη για την αποτροπή του πολέμου και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που κλιμακώνονται.

 

Εργατική Λέσχη Λέσβου

Όλοι και όλες στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση

Τετάρτη 17 Μάη απεργούμε

Συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Λύκεια της Μυτιλήνη

Τσίπρας: «εάν ο κόσμος δε συμφωνούσε με την πολιτική μας θα είχε βγει στους δρόμους». Αυτή τη δήλωση έκανε ο Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του. Και λεηλατημένοι και δαρμένοι λοιπόν. Οι κυβερνητικοί των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βλέπουν την απογοήτευση, την απελπισία και το τσάκισμα των ελπίδων των εργαζομένων και των νέων, που έχει οδηγήσει πλατιά στρώματα σε μια αδράνεια ως έγκριση της πολιτικής τους και ως πράσινο φως για να συνεχίσουν!

Στις 17 Μάη πρέπει να τους διαψεύσουμε. Να στείλουμε μήνυμα σε συγκυβέρνηση -κεφάλαιο– Ε.Ε-ΔΝΤ αλλά και σε όλο το μνημονιακό μπλοκ των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι δεν ξεμπέρδεψαν μαζί μας.

Σε αυτή την απεργία:

Πρώτον να σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης του Τσίπρα. Γεμίζουμε τους δρόμους, με πάθος με φιλοδοξία για την έναρξη μιας εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης διαρκείας που θα διαμορφώσει τους όρους ανατροπής της πολιτικής τους και των κυβερνήσεων που την εφαρμόζουν.

Δεύτερον να συμβάλλουμε να σπάσει η αγωνιστική άπνοια για να αναδείξουμε την αντίθεσή μας στα διαρκή αντιλαϊκά μέτρα, για έναν ανένδοτο αγώνα  που θα τσουρουφλίσει τη κυβέρνηση στη φωτιά ενός μαχητικού κινήματος.

Τρίτον να κάνουμε βήματα στη συγκρότηση ενός ενιαίου, ενωτικού δημοκρατικού κέντρου αγώνα. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν τελειώσει. Καλούμε όλες τις μαχόμενες δυνάμεις σε κοινό βηματισμό και σε τροχιά πραγματικού συντονισμού και ανατρεπτικού σχεδιασμού. Η ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος δε θα γίνει σε αποστειρωμένο εργαστήριο.

Τέταρτο να προβάλλουμε ως παράγοντα αυτοπεποίθησης και κινητοποίησης τον άλλο δρόμο, με τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα μπροστά, χωρίς μνημόνια, χρέος, ευρώ ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωσησε σύγκρουση με το κεφάλαιο, για να πάρει ο οργανωμένος ξεσηκωμένος λαός το τιμόνι στο χέρι του.

Πέμπτο να σπάσουμε την συνομωσία σιωπής εργοδοτών και τοπικών κρατικών υπηρεσιών για την αδήλωτη εργασία στη Λέσβο, να διεκδικήσουμε την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους απλήρωτούς εργαζόμενους του νησιού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να βάλουμε φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να καταγγείλουμε τις απλήρωτες υπερωρίες σε σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, επισιτισμό, εμπορικά καταστήματα.

Παλεύουμε για:

Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δουλειά σταθερή, μόνιμη και πλήρης. Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής - μαύρης εργασίας. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλους. Άμεση κατάργηση των προκλητικών διακρίσεων σε βάρος της νεολαίας μέχρι 25 χρονών. Να καταργηθούν τα προγράμματα σκλαβιάς ΟΑΕΔ - ΕΣΠΑ. Εδώ και τώρα μέτρα για το χτύπημα της ανεργίας! Επίδομα ανεργίας για όλους στο ύψος του κατώτερου μισθού. Να περνάνε στο κράτος και στους εργαζόμενους οι επιχειρήσεις που εγκαταλείπουν οι καπιταλιστές και να ξαναλειτουργούνε με εργατικό / λαϊκό έλεγχο. Μείωση του εργάσιμου χρόνου και των  χρόνων συνταξιοδότησης, προσλήψεις / δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικά χρήσιμους τομείς (παιδεία, υγεία πρώτα απ’ όλα). Δραστική μείωση της φοροληστείας των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζόμενων, των νέων επιστημόνων, των αυτοαπασχολούμενων, της φτωχιάς αγροτιάς. Γενναία αύξηση της φορολόγησης του πλούτου. Αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών (νερό, ρεύμα, συγκοινωνίες, πρόνοια, γη). Καθολική, αξιοπρεπής δημόσια παιδεία – υγεία – πρόνοια.

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ

Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία δεν υπογράφουν το 4ο μνημόνιο, το νέο συμβόλαιο θανάτου! Η “ανάπτυξή” τους βγαίνει από το αίμα μας, να την μπλοκάρουμε αποφασιστικά!

17 Μάη απεργία με συνέχεια και κλιμάκωση! 11:00 π.μ στα Κεντρικά Λύκεια Μυτιλήνη

 

Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου της ΑΔΕΔΥ

Παράρτημα Λήμνου του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου  

Όλες και όλοι στη Γενική Πανελλαδική απεργία στις 17 Μάη

Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μύρινας στις 10 π.μ.

Να δώσουμε την απάντηση που πρέπει στην κυβέρνηση και στα νέα βάρβαρα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που φέρνει, στη βάση της συμφωνίας της με την ΕΕ, το ΔΝΤ, τους περιβόητους “θεσμούς”».

Η κυβέρνηση και κουαρτέτο έκλεισαν τη νέα συμφωνία - κόλαφο το λαό, την ώρα που χιλιάδες εργαζομένων διαδήλωναν στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις την αποφασιστικότητά τους να αντιπαλέψουν τη νέα αντιλαϊκή επίθεση, να βάλουν στο επίκεντρο του αγώνα τους την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών τους, την πάλη για τις σύγχρονες εργατικές - λαϊκές ανάγκες.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: Τριπλό χτύπημα στις συντάξεις με μειώσεις έως και 18% και σε κύριες και σε επικουρικές. Μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου, οριστική κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. Διατήρηση όλου του αντεργατικού πλαισίου μέχρι το 2019. Διατηρούνται δηλαδή: Η κατάργηση της ΕΓΣΣΕ και οι εξευτελιστικοί κατώτεροι μισθοί των 586 ευρώ και 511 ευρώ μεικτά για τους άνω και κάτω των 24 ετών αντίστοιχα. Νέα συρρίκνωση σε κοινωνικά επιδόματα όπως σε υγεία, πρόνοια, στο επίδομα θέρμανσης. Διεύρυνση των ιδιωτικοποιήσεων στην Ενέργεια, στο Νερό και σε άλλες πρώην ΔΕΚΟ. Μέτρα που αφορούν τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και της οργάνωσης των απεργιακών αγώνων.

Τα νέα μέτρα, όπως και όλα τα προηγούμενα, ψηφίζονται και εφαρμόζονται για λογαριασμό της εργοδοσίας, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να θωρακίσουν την κερδοφορία τους, για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, σε ένα “περιβάλλον” που θα τους προσφέρει πιο φτηνούς και ευέλικτους εργαζόμενους, μεγαλύτερες εισφοροαπαλλαγές και φοροαπαλλαγές, περισσότερα “επενδυτικά” κίνητρα.

Μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι πανηγυρίζουν για το κλείσιμο της συμφωνίας!

Αυτή είναι η ανάπτυξή τους, που περήφανα προβάλλουν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση! Μια ανάπτυξη που φέρνει όλο και περισσότερες απώλειες για τους εργαζόμενους, που δεν χωρά τις σύγχρονες ανάγκες τους, που "προσφέρει" μερικά ψίχουλα για την "ακραία φτώχεια", όπως την ονομάζουν, και αυτά υπό αίρεση».

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση, να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση της απεργίας στις 17 Μάη.

Όλες και όλοι στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας!

Για να μην περνάει η απογοήτευση, ο φόβος, η τρομοκρατία.

Για να απαντήσουμε στους προκλητικούς ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι υπάρχει λαϊκή συγκατάθεση σ’ αυτή την πολιτική.

 

Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017

Συνάδελφοι, -ισσες

Η περίοδος που διανύουμε βρίσκει όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τα ευρύτερα φτωχομεσαία κοινωνικά στρώματα, μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ υλοποιεί με απαράμιλλη προσήλωση και θρησκευτική ευλάβεια το σύνολο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του ευρωπαϊκού και εγχώριου κεφαλαίου.

Τα μέτρα που προωθούνται, στο χώρο του Δημοσίου, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές περί συρρίκνωσης του Δημοσίου, εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και στοχεύουν σε ένα κράτος που, τυπικά, θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν ιδιωτικές εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει, κυρίως, προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Μάλιστα αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση,  με τη συμφωνία που έκλεισε με τους δανειστές, δίνει το τελειωτικό χτύπημα σε όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Η νέα συμφωνία, που αποτελεί ουσιαστικά το 4ο μνημόνιο, έρχεται να περικόψει κι άλλο τις συντάξεις, μετατρέποντάς τες σε προνοιακά βοηθήματα, να φοροληστέψει κι άλλο τον ελληνικό λαό, μέσω της μείωσης του αφορολόγητου, να διατηρήσει το πετσοκομμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να ξεπουλήσει δημόσιες επιχειρήσεις, κρίσιμες υπηρεσίες κι οργανισμούς και να περιορίσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και όλα αυτά, σε μια περίοδο που η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η μερική απασχόληση κι η μαύρη κι εκ περιτροπής εργασία έχουν εκτιναχθεί στο ζενίθ, με τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ναδίρ, ενώ διευρύνονται τα προνόμια κι η φοροασυλία του μεγάλου κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα τα λαϊκά στρώματα δέχονται συνολικά μια πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση, τους δανειστές (ΕΕ και ΔΝΤ) και τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με ένα νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων 3,8 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό περιλαμβάνει, πιο συγκεκριμένα, τη νέα μείωση των κύριων συντάξεων (μέχρι και 330 ευρώ τον μήνα), αλλά και των επικουρικών, μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2019, τη μείωση του αφορολόγητου από 8.600 σε 5.681 ευρώ (που έχει ως συνέπεια την απώλεια ενός μισθού τον χρόνο από κάθε εργαζόμενο), νέες σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, με πρώτο θύμα τη ΔΕΗ και την ακόμα μεγαλύτερη «απελευθέρωση» των ομαδικών απολύσεων και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Πρόκειται, λοιπόν, ουσιαστικά για το 4ο μνημόνιο  που οδηγεί το λαό σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση, την οικονομία σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο και τη χώρα μας σε ακόμα πιο ταπεινωτική υποτέλεια. Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση των δανειστών, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα έχει διάρκεια, λόγω της νέας μνημονιακής δέσμευσης, με την οποία  φορτώνουν τη χώρα, για συνέχιση των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και κατά συνέπεια των πολιτικών της λιτότητας, τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Μπροστά σ' αυτές τις εξελίξεις καλούμαστε όλοι και όλες να δώσουμε το «παρών» στη Γενική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017. Αυτή η απεργία έχει ήδη αποκτήσει παλλαϊκά-πανεργατικά χαρακτηριστικά με τη συμμετοχή των εργαζόμενων Δημόσιου κι Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και των νέων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων. Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας για να ξαναπιάσουμε το νήμα των μεγάλων κινητοποιήσεων της προηγούμενης περιόδου ενάντια στα μέτρα που αποφάσισαν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η Τρόικα.

Διεκδικούμε:

 • Να ακυρωθεί και να μην ψηφιστεί, από τη Βουλή, το 4ο μνημόνιο.
 • Την κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 2010 μέχρι σήμερα.
 • Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών και επαρκή χρηματοδότηση σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία και σε όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
 • Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική επιδρομή και τη μείωση του αφορολόγητου.
 • Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και την επαναφορά στο Δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, των αεροδρομίων, των λιμανιών και όλων των υποδομών της χώρας.
 • Την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ.
 • Διαγραφή του χρέους.
 • ΟΧΙ ΣΤΟ 4Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ
 • ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στη Γενική Απεργία

και στα Απεργιακά Συλλαλητήρια

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017

Κεντρικά Λύκεια  Μυτιλήνης   11:00π.μ.

                                                                                                             ΕΓ ΑΔΕΔΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λέσβου

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 17/5/2017

και την απεργιακή συγκέντρωση στα Κεντρικά Λύκεια στις 11 πμ

Να σταματήσουμε να μετράμε τη ζωή μας με μνημόνια

Συνάδελφοι,

Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η επέτειος της εργατικής Πρωτομαγιάς και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δίνοντας τα χέρια με τους δανειστές της, υπέγραψε τη συμφωνία για τη νέα λεηλασία των εισοδημάτων μας και την καρατόμηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Με το “κλείσιμο” της συμφωνίας ύψους 3,8 δις ευρώ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μεθοδεύει με ταχύτατους ρυθμούς νέα βαριά φοροεπιδρομή σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχων. Για να υπηρετήσει τον στόχο των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων στα επίπεδα του διαβόητου 3,5% επιβάλλει νέα δραματική μείωση του αφορολόγητου στα 5.681 ευρώ. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, ακόμα και αυτοί που παίρνουν σύνταξη μέχρι 490 ευρώ, καλούνται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην – έτσι κι αλλιώς άδεια – τσέπη τους και να πληρώσουν νέους δυσβάσταχτους φόρους.

Η κυβέρνηση που υποτίθεται πως θα προστάτευε τις συντάξεις ακόμα και αυτών των χαμηλοσυνταξιούχων, προσυπέγραψε την δραματική περικοπή έως και 18%(!!) της προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Το μέτρο χτυπά πρώτα και κύρια τους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ(πρώην ΤΕΒΕ) και οδηγεί σε δραματικές περικοπές που φτάνουν μέχρι και τα 300 ευρώ. Μετατρέπει έτσι τις συντάξεις σε φιλοδωρήματα και καταδικάζει τους συνταξιούχους στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα, μέτρα ύψους 447 εκατ. ευρώ από το 2018 με περικοπές επιδομάτων ανεργίας, τέκνων, φτώχειας και φυσικών καταστροφών, στήριξης οικογενειών και επιπλέον μείωση του επιδόματος θέρμανσης κατά 58 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, κάτι που θα αυξήσει το φορολογικό βάρος κατά 121 εκατ. Ευρώ.

Στο Δημόσιο τομέα έρχεται νέα αξιολόγηση και κινητικότητα ενώ για πρώτη φορά επιβάλλεται όριο στις προσλήψεις συμβασιούχων. Αυτό θα σημάνει αύξηση του φόρτου εργασίας και νέα εντατικοποίηση. Για την εκπαίδευση ιδιαίτερα η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ρητά από το 3ο Μνημόνιο πως θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση του ωραρίου από το Νοέμβρη του 2018.

Το νέο αντεργατικό πακέτο μέτρων προβλέπει την άλωση όσων εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων έχουν απομείνει. Στον εμπορικό τομέα καταργείται τυπικά η κυριακάτικη αργία. Στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα επεκτείνονται και διαιωνίζονται οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ενώ διευκολύνεται η μαζική απόλυση εργαζομένων με την κατάργηση της υποχρεωτικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκρισή τους.

Η κυβέρνηση βγάζει για μια ακόμα φορά στο σφυρί τη Δημόσια Περιουσία. Στο στόχαστρο μπαίνει τώρα η ενέργεια αφού προωθείται άμεσο ξεπούλημα του 30% έως 40% των μονάδων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ καθώς επίσης και του 17% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Η κυβέρνηση κομπάζει για τα περίφημα “αντίμετρα” που περιλαμβάνον απαλλαγές προς τις επιχειρήσεις, ενώ για να περισώσει το ψευτο-κοινωνικό της πρόσωπο μοιράζει σχολικά γεύματα για να συγκαλύψει το γενικευμένο καθεστώς της πείνας που αποδεδειγμένα μαστίζει μεγάλη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού. Την ίδια ώρα που επιβάλει τη νέα αντεργατική και αντιλαϊκή λαίλαπα, με περίσσιο θράσος καμώνεται πως θα “βγάλει τη χώρα και το λαό από τα μνημόνια” ενώ εκλιπαρεί τους δανειστές της για κάποια διευθέτηση του χρέους.

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ΕΕ, ΔΝΤ, εργοδότες και όλος ο μνημονιακός συρφετός ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τους εργαζόμενους!

Συνάδελφοι

Πρέπει να βάλουμε τώρα τέλος στη μακρά περίοδο αναμονής και απογοήτευσης. Είναι ανάγκη να σημάνει γενικός πανεργατικός ξεσηκωμός ενάντια στη νέα αντιλαϊκή καταιγίδα που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική της υποταγής στα κελεύσματα των ιμπεριαλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου ντόπιου και ξένου. Η γενική πανεργατική απεργία στις 17 Μάη είναι ανάγκη να μετατραπεί σε πανεργατικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο και εφαλτήριο νέων μεγάλων αγώνων ενάντια στην πολιτική που εξαθλιώνει τα τεράστια τμήματα των εργαζομένων και του λαού μας, που βγάζει το δημόσιο πλούτο στο σφυρί!

 • Κανείς δεν είναι δυνατότερος από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό!
 • Να γίνουμε το κίνημα που δεν μπορούν να αγνοήσουν!
 • Με αγώνες σύγκρουσης κι ανατροπής – όχι διαμαρτυρίας κι υποταγής!
 • Για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ!
 • Να μην περάσουν τα νέα αντεργατικά & αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 11:00

 

Η ανακοίνωση του Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου

Μετά από την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λέσβου την Πέμπτη 11/5, αποφασίσαμε: 1) την έκδοση ανακοίνωσης για το αναισθησιολογικό τμήμα 2) την συμμετοχή μας στην Γενική Απεργία που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου. Την ίδια μέρα συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ, το οποίο αποφάσισε 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 17 και 18 Μαΐου. Μετά από αυτές τις εξελίξεις συμμετέχουμε και εμείς στην 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 17 & 18 Μαΐου και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 17 Μαΐου, 11π.μ. στα Κεντρικά Λύκεια. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Ένωσης μας και η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 17 & 18 ΜΑΪΟΥ

και στην απεργιακή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 17 Μαΐου, 11π.μ. στα Κεντρικά Λύκεια

Η νέα επονείδιστη συμφωνία που κατέληξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, ενισχύει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, συνθλίβει μισθωτούς και συνταξιούχους. Η ασφυκτική λιτότητα επεκτείνεται τουλάχιστον ως το 2022. Η συμφωνία προβλέπει: Μαχαίρι σχεδόν 3.000€ πέφτει στο αφορολόγητο μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών. Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μειώνονται οι συντάξεις έως 18%. Προβλέπεται πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ, άνοιγμα των καταστημάτων για 30 Κυριακές το χρόνο (από 8 σήμερα), κατάργηση της προέγκρισης των ομαδικών απολύσεων απ’ τον υπουργό Εργασίας, περικοπή επιδομάτων αναπηρίας κτλ. Μειώνονται κατά 447 εκατ.€ οι κοινωνικές δαπάνες για το 2018 ενώ κόβονται 58 εκατ.€ ακόμα και από το εναπομείναν επίδομα θέρμανσης. Αντί της 13ης σύνταξης, περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχοι θα στερηθούν δύο συντάξεις. Οι μισθωτοί κάτω των 25.000€ θα έχουν μεγάλη μείωση μισθών, ακόμη και αν υλοποιηθούν τα επαγγελλόμενα αντίμετρα. Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ θα αναλάβουν ιδιωτικές εισπρακτικές εταιρείες, ώστε να ενταθούν οι πιέσεις στα λαϊκά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Ποτάμι - Ένωση Κεντρώων πιέζουν για το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης.

Σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια των μνημονίων και της επιτροπείας, η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο δεν γίνεται να βελτιωθεί, αλλά καθημερινά επιδεινώνεται. Αυτό άλλωστε δείχνει η καθημερινή μας εμπειρία. Δεν πάει καιρός που αναδείξαμε τα προβλήματα στο Ψυχιατρικό, το Παιδιατρικό, το Ογκολογικό, το Νευρολογικό, τα Κέντρα Υγείας κτλ. Το Αναισθησιολογικό έμεινε με 3 γιατρούς (από τους 5 που είχε) και προσανατολίζεται στην αναστολή της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων. Για να εφημερεύσει το Νοσοκομείο καταφεύγει σε μετακινήσεις αγροτικών γιατρών από τα Κέντρα Υγείας, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τους. Τα προβλήματα λόγω υποχρηματοδότησης και οι ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μας έχουν γονατίσει. Η απογοήτευση και η κούραση κυριαρχούν.

Ο λαός δε συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική, αλλά νιώθει πως είναι παγιδευμένος σε αδιέξοδο, μέσα στη φυλακή της ΕΕ και με εναλλακτικό δεσμοφύλακα τον Μητσοτάκη. Να απαντήσουμε με πνεύμα ανάλογο των μέτρων που παίρνουν. Δεν δίνουμε μάχη για την τιμή των όπλων. Οι αγώνες που έρχονται δεν είναι οι τελευταίοι των νικημένων στρατιωτών, αλλά οι πρώτοι του νέου γύρου κινητοποιήσεων, ενάντια στο 4ο μνημόνιο. Είναι απαραίτητο ένα κέντρο αγώνα, ενιαίο, ενωτικό, δημοκρατικό, εργατικό και λαϊκό, που θα δώσει τις μάχες που έρχονται νικηφόρα. Το εργατικό κίνημα μπορεί να φωτίσει τον άλλο δρόμο της ανατροπής, με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα μπροστά, χωρίς μνημόνια και χρέος, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την Ε.Ε. Συμμετέχουμε στην 48ωρη απεργία 17-18 Μαΐου, που προκήρυξε το Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ.

Διεκδικούμε: Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις στο Νοσοκομείο και την ΠΦΥ. Να σταματήσουν οι αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της δημόσιας περίθαλψης. Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών μας. Άμεση πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών του 2016 και των οφειλόμενων του 2012. Απορρίπτουμε κάθε σχέδιο φραγμών στην ειδικότητα. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και ρυθμίσεων. Άμεσες λύσεις στα προβλήματα λειτουργίας του Βοστανείου, της Μ.Υ. και των Κ.Υ. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

 

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου

 

Τα μέτρα που προωθούνται, στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές περί συρρίκνωσης του χώρου, εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και στοχεύουν σε ένα κράτος που τυπικά θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν ιδιωτικές εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει, κυρίως προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας.Η νέα συμφωνία, , περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα, τη νέα μείωση των κύριων συντάξεων (μέχρι και 330,00 ευρώ τον μήνα), αλλά και των Επικουρικών, μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2019, τη μείωση του αφορολόγητου από 8.600 σε 5.681 ευρώ (που έχει ως συνέπεια την απώλεια ενός μισθού το χρόνο από κάθε εργαζόμενο).

Ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η τεράστια έλλειψη προσωπικού ιδιαίτερα εργατοτεχνικού και παιδαγωγικού και ο συνεχιζόμενος οικονομικός στραγγαλισμός της, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση κοινωνικών δομών και αθρόες ιδιωτικοποιήσεις χωρίς να αποκλείονται και οι απολύσεις!!!

Την ίδια στιγμή, νέοι «μεταρρυθμιστικοί όροι», όπως «αξιολόγηση Δομών-Προσωπικού» και «Κινητικότητα» που εμπεριέχονται στο νέο μνημόνιο καταδεικνύει νέα μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στην διαχείριση των απορριμμάτων, καραδοκούν, με αποτέλεσμα εκμεταλλευόμενοι και την ανοχή-αδράνεια της κυβέρνησης, να ιδιωτικοποιείται η αποκομιδή σε αρκετούς Δήμους της χώρας με άλλοθι την έλλειψη προσωπικού.

ΓΙΑ  ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΑΥΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ .

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο Δημόσιο γενικότερα, κάτω από τις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα και της νέας διάψευσης των προεκλογικών προσδοκιών, μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει και να ασκήσει το δικό του ανεξάρτητο, διεκδικητικό, αγωνιστικό του ρόλο.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλουν τα μνημόνια που μόνο στόχο είχαν και έχουν την αποπληρωμή ενός δυσθεώρητου χρέους, το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, την διάλυση των Κοινωνικών κατακτήσεων και του Κοινωνικού κράτους, το ξεπούλημα των Δημοσίων αγαθών!    

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ 11 Η ΩΡΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 

 

Ανακοίνωση του ΠΕΚ για την απεργία

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ

Εργαζόμενοι εργαζόμενες, άνεργοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, μετανάστες,

η συγκυβέρνηση Σύριζα ΑΝΕΛ, ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνεις ΕΕ - ΔΝΤ, υπηρετώντας τα συμφέρόντα του κεφαλαίου, ετοιμάζουν νέο κύκλο αντιλαϊκών μέτρων. Η νέα επίθεση του κεφαλαίου, τα νέα μέτρα όπως και όλα τα προηγούμενα, στόχο έχουν να θωρακίσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τα μέτρα και τα «αντίμετρα» που φέρνουν, όσο και αν προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι κινούνται σε «φιλολαϊκή» κατευθυνση, είναι βαθιά αντιλαϊκά και προς όφελος μόνο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Η απελευθέρωση της Κυριακής αργίας, οι νέες μειώσεις στις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις και στους μισθούς, η νέα μείωση στο αφορολόγητο και η νέα φοροληστεία που εξαπολύουν, θα γονατίσουν ακόμα περισσότερο την εργατική λαϊκή οικογένεια που ήδη δεινοπαθεί όλα τα χρόνια της κρίσης.

Η απάντηση μας θα πρέπει να είναι αγωνιστική και μαζική. Χωρίς καμιά αναμονή, να ριχτούμε στην μάχη της απεργίας και εδώ στο νησί μας.

 Αν δεν τους σταματήσουμε εμείς, αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν πίσω!

Αρκετά έχουμε ματώσει για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, για τα αφεντικά και την λυκοσυμμαχία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Σέρνουν την χώρα μας και την εργατική τάξη σε επικίνδυνες καταστάσεις για να θωρακίσουν τα κέρδη τους. Τα συμφέροντά μας δεν είναι ίδια με τα δικά τους.

Να βροντοφωνάξουμε όχι άλλα μέτρα στου λαού τις πλάτες!

Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Δεν θα δουλεύουμε σε συνθήκες γαλέρας για την δική τους κερδοφορία.

Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά!

Απαιτούμε και διεκδικούμε δουλειά με δικαιώματα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Παλεύουμε και εδώ στο νησί μας για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών. Να ακυρωθεί η απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ

 

Δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ Ν. Λέσβου

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ «ΠΙΑΝΟΥΝ» ΟΛΟΥΣ! ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ!

Τετάρτη 17 ΜΑΗ 2017, ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

και στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

11 πμ. στην πλατεία Σαπφούς

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, φέρνει με πολυνομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή νέα σφαγιαστικά μέτρα για τις συντάξεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις παροχές Υγείας και τα εργασιακά δικαιώματα, ένα αληθινό 4ο μνημόνιο, ακόμη χειρότερο από αυτό που προανήγγελλαν μέχρι τώρα οι κυβερνητικές διαρροές. Ο λογαριασμός για τις τσέπες του λαού θα ξεπεράσει τα 5 δις μέχρι το 2019 και έπεται συνέχεια.

Για να χρυσώσει αυτό το κατάπικρο για τους εργαζόμενους «χάπι», η κυβερνητική προπαγάνδα οργιάζει ξεπερνώντας κάθε όριο θρασύτητας. Μιλούν για «αντίμετρα», για «ελάφρυνση χρέους», λένε ότι απέτρεψαν «τα χειρότερα» και άλλα παρόμοια, ενώ εντείνουν την καταλήστευση των λαϊκών εισοδημάτων και δικαιωμάτων που ξεκίνησε με τα προηγούμενα μνημόνια.

Ο καθένας μπορεί να καταλάβει σήμερα, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μέτρων, ότι η «νέα και δίκαιη» ανάπτυξη που μας τάζουν -αν υπομείνουμε «λίγες ακόμα θυσίες»- είναι σκέτη κοροϊδία για τον εργαζόμενο. Σημαίνει ξεζούμισμα διαρκείας και ζωή χωρίς ελπίδα. Οι κυβερνητικές υποσχέσεις αφορούν μόνο το μονοπωλιακό κεφάλαιο, που προσδοκά ανάκαμψη των κερδών του τώρα που η εργασία μας θα πουλιέται ολοένα και πιο φτηνά.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ! ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ, ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

Το στύψιμο του λαού δεν το απαιτούν απλά «οι δανειστές» (όπως λένε κυβερνητικοί και αντιπολιτευόμενοι, μνημονιακοί και «αντιμνημονιακοί», τωρινοί και πρώην για να παραπλανούν και να βρίσκουν δικαιολογίες). Το απαιτεί ο στόχος να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου, που είναι κοινός στόχος των καπιταλιστών παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν δεν τους ανακόψει η οργανωμένη πάλη των εργαζόμενων θα μας μετατρέψουν σε δούλους του 21ου αιώνα, κι εμάς και τα παιδιά μας! Κι ακόμη χειρότερα: η κρίση αυξάνει την πιθανότητα, ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί να αντιμετωπίσουν περιπέτειες και συμφορές που θα γεννούν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι που βλέπουμε να ξεσπούν ολόγυρά μας όλο και πιο απειλητικοί!

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η απεργία στις 17 Μάη, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ». Πρέπει να είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ! Οι δυνάμεις που κυριαρχούν εκεί πράγματι εμπαίζουν τους εργαζόμενους, εξυπηρετούν συστηματικά την εργοδοσία, την κυβέρνηση κι αυτούς που θέλουν να γίνουν κυβέρνηση για να εφαρμόσουν αυτοί τα αντιλαϊκά μέτρα. Τις απεργίες τις κάνουν για τα μάτια του κόσμου, καταγγέλλουν τα μέτρα σαν «νεοφιλελεύθερα» κι έτσι συσκοτίζουν ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥΣ, ότι δηλαδή αποτελούν την κοινή πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και την κοινή επιλογή όλων των καπιταλιστών. Με πρόσχημα την «ανακούφιση και «προστασία» των εργαζόμενων, τους μαθαίνουν στην πράξη να αποδέχονται τη ζωή με ψίχουλα για το χατίρι της «ανάπτυξης».

Ειδικά στο Δημόσιο (και στη Λέσβο) βλέπουμε αρκετούς συνδικαλιστές και εκπροσώπους αυτών των δυνάμεων της ΑΔΕΔΥ να αποκοιμίζουν τους υπαλλήλους τόσον καιρό. Τους λένε πάντα να περιμένουμε να δούμε αν «μας πιάνουν» τα μέτρα, τάζουν «εξαιρέσεις», καλλιεργούν καθημερινά τον συντεχνιασμό, την αντίληψη «να κοιτάμε μόνο τα του κλάδου και της υπηρεσίας μας» κ.ο.κ. Τους αγώνες, τους έχουν για μόνο για ντεκόρ, ενώ τα αιτήματα για αναπλήρωση των απωλειών τα προβάλλουν τυπικά μόνο, στη λογική του «ό,τι χάθηκε χάθηκε». Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να γίνονται συχνά μέχρι και «ντίλερ» δικηγορικών γραφείων, που υπόσχονται ότι με μια προσφυγή θα πάρουμε πίσω κομμένα δώρα, μισθούς, επιδόματα!

Ακόμη και σήμερα που, μόνο από τον περιορισμό του αφορολόγητου, χάνουμε μέχρι και έναν μισθό τον χρόνο ο καθένας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι κυβερνητικοί ποντάρουν, για να μην αντιδράσουμε, στην «προστασία» που δήθεν παρέχει η κυβέρνηση στους δημόσιους υπαλλήλους από τα χειρότερα… Την ίδια στιγμή οι αντιπολιτευόμενοι μιλούν για το δικό τους «μίγμα μεταρρυθμίσεων» που είναι «καλύτερο και αποτελεσματικότερο». Ποντάρουν όλοι μαζί ότι δεν θα απεργήσουμε, ότι θα πούμε μοιρολατρικά «τίποτα δεν γίνεται», ότι θα λυπηθούμε το μεροκάματο, ότι θα αδιαφορήσουμε ή θα πούμε «εντάξει, κακά τα μέτρα αλλά δεν μας πιάνουν ή μας πιάνουν λίγο…» ή θα περιμένουμε τις εκλογές για να «εκδικηθούμε» τον Α ή τον Β…

Αλλά και όσοι συνδικαλιστές ανήκουν στις δήθεν ριζοσπαστικές δυνάμεις (εκείνες που θέλουν να πουλήσουν ξαναζεσταμένη την «αντιμνημονιακή σούπα» που μας σέρβιρε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ), δεν πάνε πίσω στην παραπλάνηση. Διαφημίζουν «έξυπνες οικονομικές πολιτικές», μέσα ή έξω από το ευρώ, που τάχα θα μας λύσουν τα προβλήματα, και υπονομεύουν την οργανωμένη ταξική πάλη και τη σύγκρουση με τις πολιτικές της εργοδοσίας και του κράτους των καπιταλιστών. Μιλάνε για ενότητα, αλλά εννοούν ενότητα στη «μούτζα» και την παθητική διαμαρτυρία που δοκιμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όχι την ενότητα των εργαζόμενων για τα κοινά τους συμφέροντα απέναντι στον κοινό αντίπαλο.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Καμιά αστική κυβέρνηση και πολιτική, τωρινή ή μελλοντική, δεν μπορεί να προστατέψει τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Τα σημερινά μέτρα θα γίνουν αύριο ακόμη χειρότερα αν δεν δώσουμε ηχηρή ταξική απάντηση. Και την «προστασία» που μας πουλούν θα τη στρέψουν σύντομα ενάντιά μας, όσο αφήνουμε κι εμείς με την αδράνειά μας να υψώνονται τείχη ανάμεσα σε εμάς και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ήδη έχουν αρχίσει να καλλιεργούν κλίμα με δηλώσεις ότι οι μισθοί μας είναι «διπλάσιοι» από τους …μισθούς πείνας των 400 ευρώ που παίρνουν άλλοι εργαζόμενοι. Έχουν επίσης στο τσεπάκι τον νόμο για την κινητικότητα για να ξανανοίξουν ζήτημα απολύσεων στο δημόσιο.

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα σε αυτή την απεργία στις 17 Μάη! Ας τους δώσουμε την απάντηση που τους ταιριάζει δείχνοντας τη δύναμη που έχουμε σαν εργαζόμενοι, δύναμη δεν έχουμε δείξει μέχρι σήμερα! Κι από την επόμενη της απεργίας, να οργανωθούμε σε κάθε χώρο με συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και άλλες μορφές, απομονώνοντας όσους συνδικαλιστές παίζουν βρώμικα παιχνίδια στις πλάτες μας. Να χτίσουμε ένα μέτωπο σε όλο το Δημόσιο, μαζί με τους εργατοϋπάλληλους του ιδιωτικού τομέα. Ένα μέτωπο για αγώνα διαρκείας απέναντι στη διαρκή επίθεση που δεχόμαστε. Ένα μέτωπο ταξικό που θα μπορεί να νικάει ακριβώς γιατί θα χτυπάει τον αληθινό αντίπαλο και τις αιτίες της ασταμάτητης αντιλαϊκής καταιγίδας των τελευταίων ετών.

Σε αυτό το μέτωπο σας καλούν, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση και τα πιστεύω σας, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο να πάρετε θέση, και τη μέρα της απεργίας και μετά από αυτήν.

ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ! ΝΑ ΝΕΚΡΩΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ!

Ανακοινώσεις κομμάτων και πολιτικών οργανώσεων για την απεργία

Λαϊκή Ενότητα

Παλλαϊκός ξεσηκωμός να μην περάσει το νέο 4ο μνημόνιο

Μπορούμε χωρίς μνημόνια, λιτότητα, ευρώ

Πολιτικό και κοινωνικό Μέτωπο ανατροπής ΤΩΡΑ

Η κυβέρνηση, καταλύοντας και τα τελευταία ίχνη εναπομείνασας δημοκρατίας στην χώρα, κουρελιάζοντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής και καθιστώντας παρωδία τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, φέρνει προς ψήφιση ένα μνημόνιο – τέρας που σφίγγει μέχρι οικονομικοκοινωνικού θανάτου τη θηλιά στον λαιμό της χώρας και του ελληνικού λαού.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα, καμιά λαϊκή εξουσιοδότηση και καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση να συνομολογήσει και πολύ περισσότερο να ψηφίσει στη Βουλή, μετά το τρίτο και τέταρτο επονείδιστο μνημόνιο.

Η σκληρή δικτατορία της ΕΕ, του ΔΝΤ και των υπαλληλικών μνημονιακών κυβερνήσεων πρέπει να καταλυθεί και να ανατραπεί.

Καμιά κυβέρνηση και κανένας βουλευτής δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει το μνημόνιο-τέρας.

Η κυβέρνηση και οι βουλευτές, ένας προς ένα, που θα ψηφίσουν το τέταρτο μνημόνιο θα στιγματιστούν ανεξίτηλα και θα έχουν όχι μόνο ανυπολόγιστες πολιτικές αλλά και βαρύτατες, απαράγραπτες, ποινικές ευθύνες, για τις οποίες να είναι σίγουροι ότι θα λογοδοτήσουν.

Δεν έχουν δικαίωμα, επίσης, κόμματα και βουλευτές, ανεξαρτήτως της ψήφου τους, να νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους ένα τραγικό μνημόνιο που, τόσο επί της ουσίας όσο και ως διαδικασία, είναι αποτέλεσμα ενός μέγα – πραξικοπήματος που δίνει την χαριστική βολή στον τόπο.

Αυτήν την ώρα, χρειάζεται άμεση κοινή δράση όλων ανεξαιρέτως των ριζοσπαστικών δημοκρατικών αντιμνημονιακών δυνάμεων και συγκρότηση απ’ όλες αυτές τις δυνάμεις ενός μεγάλου μετώπου για να μην περάσει το τέταρτο μνημόνιο, να ακυρωθούν τα προηγούμενα και να μεταβεί άμεσα η χώρα σε εθνικό νόμισμα με ριζοσπαστικό πρόγραμμα και σε ρήξη με την ΕΕ.

Αυτές τις ώρες, ο «καναπές» ισοδυναμεί με πράσινο φως στην κλιμακούμενη καταστροφή της χώρας.

Η Πολιτική Επιτροπή Λέσβου της Λαϊκής Ενότητας καλεί αυτές τις στιγμές τον  λαό της Λέσβου να ενωθεί και να ξεσηκωθεί για να αποτραπεί το τέταρτο μνημόνιο- τέρας σε όφελος μιας άλλης δημοκρατικής ανορθωτικής πορείας της χώρας

Κάτω τα μνημόνια νέα και παλιά

Υπάρχει άλλος δρόμος

Όλες και όλοι στην Παλλαϊκή απεργία και στην συγκέντρωση των Σωματείων την

Tετάρτη 17 Μάη 2017 και ώρα 11 π.μ.

στα Κεντρικά Λύκεια της Μυτιλήνης.

 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου

Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα. Να μην περάσει το 4ο μνημόνιο.

Ανατροπή όλων των μνημονίων και των πολιτικών τους εκφραστών.

Διαγραφή του χρέους – έξοδος από το σφαγείο της Ε.Ε.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε πλήρη συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ ετοιμάζουν το 4ο σφαγιαστικό για το λαό, μνημόνιο. Όλοι μαζί αντάμα με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων, Χρυσή Αυγή και άλλους μνημονιακούς περιγελούν τους εργαζόμενους, ζητάνε ακόμα μεγαλύτερες θυσίες για το «εθνικό συμφέρον», και την ίδια στιγμή προικοδοτούν το κεφάλαιο με τη δημόσια περιουσία. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ δείχνει τη συναίνεση και την ανοχή της, με την πολύμηνη απραξία και αδιαφορία της. Μόλις την τελευταία στιγμή προκήρυξης μια 24ώρη απεργία την οποία αρνούνται να μετατρέψουν σε 48ώρη.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός πρέπει να δώσουν τη δική τους απάντηση, μέσα από τα σωματεία και τις επιτροπές αγώνα, με συντονισμό και κλιμάκωση των εργατικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων.

Όλοι στη συγκέντρωση που καλεί η Πρωτοβουλία για το συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων και συλλογικοτήτων στα Κεντρικά Λύκεια της Μυτιλήνη, στις 11 το πρωί της Τετάρτης.

 

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top