Μπράβο ρε Νικόλα

12/09/2022 - 08:30

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέθεσε στον καλλιτεχνικό διευθυντή της K-Gold Temporary Gallery, Νικόλα Βαμβουκλή, την επιμέλεια του προγράμματος «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: Η τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης», του οποίου οι δράσεις εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αναγνώριση από πλευράς Πολιτείας του σημαντικού έργου που επιτελεί ο νεαρός Αγιαπαρασκευώτης και πρεσβευτής της σύγχρονης τέχνης στην Λέσβο – και όχι μόνο- και για το λόγο αυτό του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey