Παναγιώτης Μιχαηλάρης

Παναγιώτης Μιχαηλάρης

Στα δύο τελευταία σημειώματά μας, αναφέραμε διάφορες πληροφορίες κυρίως, από τα αρχεία της Βενετίας, που μαρτυρούν τη δράση Λεσβίων εμπόρων και πλοιοκτητών, πολιτών οθωμανικής υπηκοότητας προφανώς, οι οποίοι -παρά τις συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις της Βενετίας με την Οθωμανική αυτοκρατορία, με…
Γράφαμε στην τελευταία πριν από το Πάσχα επιφυλλίδα μας, ότι μετά από την επισήμανση ορισμένων γενικών, σημαντικών στοιχείων, τα οποία προσδιορίζουν την ιστορία του νησιού μας κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, θα εξακολουθήσουμε με την παράθεση κάποιων μικρών ψηφίδων,…
Γράφαμε, πριν από 15 ημέρες, για την κατάληψη της Λέσβου, στην ουσία του κάστρου της Μυτιλήνης, από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1462, και αντλούσαμε στοιχεία από τη μελέτη του Κ. Κόντου, γραμμένη πριν από 54 χρόνια και δημοσιευμένη στο περιοδικό…

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey