Ανταλλάσοντας γνώση για την επεξεργασία της ελιάς

Στο Ρίμινι της Ιταλίας επτά μαθητές της Λέσβου

11/03/2015 - 16:43

Στο Ρίμινι της Ιταλίας για 14 ημέρες θα βρεθούν επτά μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ της Λέσβου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης με αντικείμενο «H ελιά ως φυσικός πόρος αειφόρου ανάπτυξης, εφαλτήριο για οικονομική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της νήσου Λέσβου».

Στο Ρίμινι της Ιταλίας για 14 ημέρες θα βρεθούν επτά μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ της Λέσβου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης με αντικείμενο «H ελιά ως φυσικός πόρος αειφόρου ανάπτυξης, εφαλτήριο για οικονομική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της νήσου Λέσβου».

Κατά την παραμονή τους στο Ρίμινι, οι καταρτιζόμενοι θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ελαιοτριβεία βιολογικής επεξεργασίας της ελιάς και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ρίμινι θεωρείται δράση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ατομική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων μαθητών όσον αφορά την ενασχόληση τους με την ελιά, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες μέσω της απόκτησης Ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Επιπλέον, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν θα δώσουν το έναυσμα για βελτίωση και εξέλιξη. Θα επιτευχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης με την στενή συνεργασία των φορέων την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών.

Περαιτέρω θα τους δοθεί η ευκαιρία να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων της κατάρτισης τους. Τέλος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας και να διαδώσουν τον δικό τους.

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΕRASMUS+ και με χρηματοδότηση του ΙΚΥ.

Ο τίτλος του περιβαλλοντικού προγράμματος είναι: «H ελιά ως φυσικός πόρος αειφόρου ανάπτυξης, εφαλτήριο για οικονομική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της νήσου Λέσβου», και το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 14 ημερών για το διάστημα από 16/3/2015 έως και 30/3/2015.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 7 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί. Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Νίκος Μακαρώνης δήλωσε: «Μελλοντικά ευελπιστούμε και άλλοι μαθητές να διεκδικήσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μέσω χρηματοδοτούμενων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζει και προωθεί καινοτόμες δράσεις στην Παιδεία».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey