Οι βουλευτές της Μεταπολίτευσης!

22/01/2015 - 16:34

Αμπατζής Παναγιώτης του Ευριπίδη


Μυτιλήνη (1914 - 2005), δικηγόρος
1974    Εκλέγεται βουλευτής με την Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (4.176 σταυροί)
1977    Υποψήφιος με την ΕΔΗΚ (2.026 σταυροί)

Βασσάλος Κωνσταντίνος του Νικολάου


Περίσταση Αν. Θράκης (1901 - 1995), ιδιωτικός υπάλληλος
1974    Υποψήφιος με την Ενωμένη Αριστερά (9.348 σταυροί)
1977    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (7.803 σταυροί)
1981    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (6.302 σταυροί)
1985    Υποψήφιος με το Κ.Κ.Ε., τέταρτος στη λίστα

Βιγέλης Νικόλαος του Γρηγορίου


Αλεξάνδρεια Αιγύπτου (1929 - 1981), δικηγόρος
1974    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (5.655 σταυροί)
1977    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (4.839 σταυροί)
1981    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (6.747 σταυροί)

Βογιατζής Παύλος του Γεωργίου


Μυτιλήνη (1957 - ), αγρότης
2012    (Μάιος) Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (4.329 σταυροί)
2012    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής ως πρώτος στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας

Βουνάτσος Δημήτρης του Φωκίωνος


Πλωμάρι (1943 - ), δικηγόρος
1981    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (7.273 σταυροί)
1985    Εκλέγεται βουλευτής ως δεύτερος στη λίστα τού ΠΑΣΟΚ
1989    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (6.571 σταυροί)
1989    (Νοέμβριος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (9.123 σταυροί)
1990    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (9.211 σταυροί - το Μάιο του 1991 κερδίζει την έδρα από το Ν. Σηφουνάκη μετά από ένσταση)
1993    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (10.102 σταυροί)
1996    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (7.152 σταυροί)

Γαληνός Σπύρος του Μιχαήλ - Μίμη


Μυτιλήνη (1952 - ), ασφαλιστής
2007    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (8.821 σταυροί)
2009    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (11.117 σταυροί)
2012    (Μάιος) Υποψήφιος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες (4.758 σταυροί)
2012    (Ιούνιος) Υποψήφιος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, πρώτος στη λίστα

Γιαννέλλης - Θεοδοσιάδης Ιωάννης


Μυτιλήνη (1942 - ), δικηγόρος
1985    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος στη λίστα
1989    (Ιούνιος) Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (11.572 σταυροί)
1989    (Νοέμβριος) Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (17.400 σταυροί)
1990    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (14.498 σταυροί)
1993    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (12.097 σταυροί)
1996    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (13.108 σταυροί)
2000    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (10.903 σταυροί)
2004    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (11.714 σταυροί)
2007    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (9.416 σταυροί)
2009    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (7.650 σταυροί)

Δημόπουλος Δημήτρης του Μηνά


Μυτιλήνη (1942 - ), γιατρός
1989    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (12.207 σταυροί)
1989    (Νοέμβριος) Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (12.070 σταυροί)
1990    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (13.698 σταυροί)
1993    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (9.643 σταυροί)

Ζερδελής Ιωάννης του Χριστοφόρου


Μυτιλήνη (1956 - ), γιατρός
2004    Υποψήφιος με το Συνασπισμό (1.075 σταυροί)
2012    (Μάιος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ (3.276 σταυροί)
2012    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος στη λίστα

Καλογήρου Δούκας του Ξενοφώντος


Βασιλικά (1922 - 2008), δικηγόρος
1974    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (8.601 σταυροί)
1977    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (6.638 σταυροί)
1981    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (5.133 σταυροί)
1990    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (1.691 σταυροί)

Καλογήρου Χριστιάνα του Δούκα


Αθήνα (1964 - ), οικονομολόγος
2004    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία
2007    Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία (8.392 σταυροί)
2012    (Ιούνιος) Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, πέμπτη στη λίστα

Καραγιάννης Δημήτριος του Βασιλείου


Κάπη (1970 - ), κτηνοτρόφος
2012    (Μάιος) Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (3.983 σταυροί)
2012    (Ιούνιος) Υποψήφιος με το Κ.Κ.Ε., πρώτος στη λίστα

Κιοσκλής Ελευθέριος του Κίμωνα


Μυτιλήνη (1913 - 1991), δικηγόρος
1974    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (3.156 σταυροί)
1977    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (5.862 σταυροί)
1981    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (5.468 σταυροί)
1985    Εκλέγεται βουλευτής, πρώτος στη λίστα

Κόρακας Ευστράτιος του Χρήστου


Πολιχνίτος (1940 - ), οικονομολόγος
1981    Υποψήφιος με το Κ.Κ.Ε. (5.083 σταυροί)
1985    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε., πρώτος στη λίστα
1989    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής με το Συνασπισμό (13.703 σταυροί)
1989    (Νοέμβριος) Εκλέγεται βουλευτής με το Συνασπισμό (11.629 σταυροί)
1990    Εκλέγεται βουλευτής με το Συνασπισμό (11.959 σταυροί)
1993    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (6.298 σταυροί)
1996    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (8.129 σταυροί)

Μαλλιάκας Γεώργιος του Νικολάου


Αθήνα (1932 - ), δικηγόρος
1974    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (3.627 σταυροί)
1997    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (4.186 σταυροί)
1981    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (5.935 σταυροί)

Νιάνιας Δημήτριος του Γεωργίου


Μυτιλήνη (1921 - ), πανεπιστημιακός
1974    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (11.476 σταυροί)
1977    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (6.892 σταυροί)
1981    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (7.732 σταυροί)
1985    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πρώτος στη λίστα

Παπαδέλλης Φραγκλίνος του Γεωργίου


Ανεμότια (1945 - ), γιατρός
1989    (Ιούνιος) Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (5.926 σταυροί)
1989    (Νοέμβριος) Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (7.813 σταυροί)
1990    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (8.537 σταυροί)
1993    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (13.741 σταυροί)
1996    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (13.811 σταυροί)
2000    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (10.200 σταυροί)
2004    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (7.463 σταυροί)

Παπαευστρατίου Ευστράτιος του Κωνσταντίνου


Αθήνα (1936 - 2013), δικηγόρος
1974    Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (4.360 σταυροί)
1977    Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία (11.761 σταυροί)

Σηφουνάκης Νίκος του Οδυσσέα


Ρέθυμνο (1949 - ), αρχιτέκτονας
1989    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (8.263 σταυροί)
1989    (Νοέμβριος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (10.391 σταυροί)
1990    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (11.619 σταυροί - το Μάιο του 1991, κατόπιν ένστασης, η έδρα δίνεται στο Δ. Βουνάτσο)
1993    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (14.401 σταυροί)
1996    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (9.952 σταυροί)
2000    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (12.329)
2004    Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (12.329 σταυροί)
2007    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (11.615 σταυροί)
2009    Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (13.332 σταυροί)
2012    (Μάιος) Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (3.254 σταυροί)
2012    (Ιούνιος) Εκλέγεται βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, πρώτος στη λίστα

Σκοπελίτης Σταύρος του Γεωργίου


Παλαιόκηπος Γέρας (1941 - ), αγρότης
1993    Υποψήφιος με το Κ.Κ.Ε. (589 σταυροί)
1996    Υποψήφιος με το Κ.Κ.Ε. (1.528 σταυροί)
1999    Βουλευτής αντικαθιστώντας το Στρ. Κόρακα που εκλέχθηκε ευρωβουλευτής
2000    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (4.681 σταυροί)
2004    Εκλέγεται βουλευτής με το Κ.Κ.Ε. (3.633 σταυροί)

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey