ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Νέοι, αυστηρότεροι όροι για την παραγωγή του ούζου Πλωμαρίου

Πλωμαρίτικο μόνο εξ αποστάξεως 100%

11/07/2013 - 16:08

Νέοι, αυστηρότεροι όροι ισχύουν για τη χρήση της γεωγραφικής ένδειξης «Ούζο Πλωμαρίου». Από τούδε και στο εξής, όταν στην ετικέτα υπάρχει η συγκεκριμένη ένδειξη, θα σημαίνει πως πρόκειται για ούζο εξ αποστάξεως 100%, με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 40% τουλάχιστον και πως το προϊόν έχει παραχθεί σε ποτοποιία που οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται εντός της Δημοτικής Ενότητας του Πλωμαρίου.

Νέοι, αυστηρότεροι όροι ισχύουν για τη χρήση της γεωγραφικής ένδειξης «Ούζο Πλωμαρίου». Από τούδε και στο εξής, όταν στην ετικέτα υπάρχει η συγκεκριμένη ένδειξη, θα σημαίνει πως πρόκειται για ούζο εξ αποστάξεως 100%, με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 40% τουλάχιστον και πως το προϊόν έχει παραχθεί σε ποτοποιία που οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται εντός της Δημοτικής Ενότητας του Πλωμαρίου.

Στην Υπουργική Απόφαση ρητώς αναφέρεται πως «δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τής ως άνω γεωγραφικής ένδειξης στην επισήμανση του ούζου, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως “Πλωμάρι”, λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.»

Οι νέες αυστηρότερες διατάξεις θεσπίστηκαν με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Ιουνίου.

Η Υπουργική Απόφαση κάνει δυσκολότερη τη διαδικασία παραγωγής ούζου στις ποτοποιίες του Πλωμαρίου και ανεβάζει το κόστος του παραγόμενου προϊόντος. Παράλληλα, όμως, κατοχυρώνεται με νόμο πως όσα προϊόντα φέρουν τη γεωγραφική ένδειξη «Ούζο Πλωμαρίου», είναι διασφαλισμένα προϊόντα ανωτέρας ποιότητας.

Τι ισχύει…
Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ένα προϊόν για να ονομαστεί ούζο θα πρέπει η αλκοόλη του να προέρχεται κατά 20% τουλάχιστον από απόσταγμα.

Παράλληλα, οι ποτοποιίες του Πλωμαρίου αποκτούν ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, μια και η γεωγραφική ένδειξη δεν καταδεικνύει μόνο τον τόπο που παράγεται το προϊόν, αλλά και ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Πιθανότατα στο μέλλον, με πρωτοβουλία των ποτοποιών του Πλωμαρίου, να προστεθούν και νέα κριτήρια, που θα διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα του ούζου Πλωμαρίου και παράλληλα θα το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα ούζα.

Οι ποτοποιίες του Πλωμαρίου που παράγουν ούζα που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, έχουν δύο επιλογές. Είτε να σταματήσουν να τα παράγουν είτε να συνεχίσουν την παραγωγή τους αλλά να αφαιρέσουν από τις ετικέτες τη γεωγραφική ένδειξη «Ούζο Πλωμαρίου».

Σχολιάζοντας την Υπουργική Απόφαση, ο διευθυντής της Ποτοποιίας Γιαννατσή, Μανώλης Συρέλλης, μας είπε: «Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Δίνει τη δυνατότητα στις ποτοποιίες του Πλωμαρίου να αναδείξουν την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν. Κι όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Πιστεύω πως θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.»

Ο διευθυντής της Ποτοποιίας Βαρβαγιάννη, Ευστάθιος Βαρβαγιάννης, σε δήλωσή του αναφέρει: «Η συγκεκριμένη απόφαση είναι σαφές ότι αναβαθμίζει το προϊόν μας, γι’ αυτό και επικροτούμε την Υπουργική Απόφαση.»

Η ποτοποιός Ρένα Πιτσιλαδή, της ομώνυμης ποτοποιίας, μας είπε: «Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις ποτοποιίες του Πλωμαρίου. Δε θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη. Διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο τα ούζα που παράγονται εξ αποστάξεως 100% με τα υπόλοιπα. Απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος και πολύ μεγαλύτερο κόστος για την παραγωγή τους και γι’ αυτό θα πρέπει να ξεχωρίζονται.»

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey