Με μειώσεις μισθών, αποδρομολογήσεις και πωλήσεις πλοίων

Μάχη επιβίωσης δίνει η ΝΕΛ

01/09/2012 - 16:03

Την πεπατημένη όλων των εταιρειών του κλάδου ακολούθησε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η ΝΕΛ, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών της με συνέπεια να πετύχει μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ζημιών της. Ωστόσο, η κατάσταση της εταιρείας παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν το σύνολο του ενεργητικού της.

Την πεπατημένη όλων των εταιρειών του κλάδου ακολούθησε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η ΝΕΛ, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών της με συνέπεια να πετύχει μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ζημιών της. Ωστόσο, η κατάσταση της εταιρείας παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν το σύνολο του ενεργητικού της. Γι’ αυτό και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, για ακόμη μια φορά διατυπώνεται η πρόθεση της εταιρείας για αναδιάρθρωση του δανεισμού της και των πιστωτικών ορίων των προμηθευτών της. Στο πλάνο της ναυτιλιακής για να επιβιώσει, περιλαμβάνεται κάθε δυνατό μέσο, πωλήσεις ή ναυλώσεις πλοίων, συρρίκνωση δραστηριοτήτων, μειώσεις μισθών, επαναδιαπραγμάτευση δανείων και υποχρεώσεων σε προμηθευτές, αλλαγή πολιτικής έναντι μεταφορικών εταιρειών.

Στην εξεταζόμενη περίοδο δεν περιλαμβάνονται τα οικονομικά αποτέλεσματα του Ιουλίου και του Αυγούστου που κάθε χρόνο συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα που προέκυψαν για τον όμιλο από τη ναύλωση ταχύπλοων στο εξωτερικό. Στα τέλη Ιουλίου αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με παράλληλη διαγραφή ζημιών. Οι τρεις παραπάνω κινήσεις θα αποτυπωθούν στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου, όπως και οι επιπτώσεις από τη δρομολόγηση στη γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη τού «Blue Star Patmos».

Πέρα από τα στενά οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της εταιρείας, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιγράφουν μια εταιρεία που βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Είναι ένα μικρό θαύμα πώς καταφέρνουν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του ομίλου να κινούνται τα πλοία τους στις παρούσες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των εταιρειών του κλάδου φυσικά. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των εταιρειών του κλάδου εδώ και δύο χρόνια για το μόνο που περηφανεύονται, είναι ότι οι εταιρείες τους δεν είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση όσο οι υπόλοιπες.

Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τους κατοίκους της Λέσβου και των άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου, είναι αν η ΝΕΛ θα καταφέρει τους επόμενους μήνες να εξυπηρετεί τις ακτοπλοϊκές γραμμές που κατέχει (κι ιδιαίτερα το χειμώνα), με συνέπεια και αξιοπιστία.

Αποφάσεις και σχεδιασμοί
Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, η διοίκηση της ΝΕΛ επιδιώκει την τροποποίηση των πιστωτικών όρων από τους προμηθευτές της, ώστε ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεών της να συγκλίνει με το χρόνο πληρωμής των υποχρεώσεών της. Επιπρόσθετα, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις και πιθανολογείται η επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση και ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες.

Παραμένει στόχος η πώληση ή η ναύλωση ταχύπλοων πλοίων στο εξωτερικό. Η πώληση των ταχύπλοων αναμένεται να βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου κατά έξι εκατομμύρια ευρώ.
Το επόμενο διάστημα, η ΝΕΛ θα προχωρήσει σε συρρίκνωση δραστηριοτήτων, καθώς η επέκταση των προηγούμενων μηνών δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αυτή η αναφορά πιθανότατα αφορά στις δρομολογήσεις πλοίων στη γραμμή Ικαρίας - Σάμου. Επίσης επανεξετάζονται οι συμβάσεις πρακτόρευσης, η πιστωτική πολιτική προς τις μεταφορικές εταιρείες, καθώς και η μείωση αποδοχών του προσωπικού.

Παράλληλα, η ΝΕΛ θέλει να ανανεώσει το στόλο της προκειμένου να πετύχει μείωση του κόστους. Δηλαδή επιδιώκει να βρει πλοία κατάλληλα σε μέγεθος για τις γραμμές που δραστηριοποιείται, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων.

Τα μεγέθη του ομίλου

Ο όμιλος της ΝΕΛ το πρώτο εξάμηνο του 2012 είχε τζίρο 30,3 εκατ. ευρώ, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2011 είχε τζίρο 36,1 εκατ. ευρώ. Δηλαδή παρουσίασε μείωση 15,95%, η οποία οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής του ομίλου με μείωση δρομολογίων και αποδρομολογήσεις πλοίων. Τα μικτά αποτελέσματα του ομίλου κατά το α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι ζημίες 11,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2012, έναντι ζημιών ποσού 20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στις 30 Ιουνίου, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου (δάνεια και χρέη προς προμηθευτές) ανήλθαν στα 87,8 εκατ. ευρώ, έναντι 65,2 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου τού 2011. Έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού, 33,8 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 33,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2011.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν ζημιογόνο 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι 19, 5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey