FOLLOW US

Μετασχηματισμός

Β΄ Λύκειο εναντίον Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης;

Ως μητέρα μαθήτριας στην Α΄ τάξη του Β΄ Λυκείου Μυτιλήνης δεν μπορώ να μην μιλήσω νηφάλια τώρα που έκατσε η σκόνη, για τη διένεξη που είδε και το φως της δημοσιότητας μεταξύ των δύο συστεγαζόμενων σχολείων του Β΄ και του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης.

Πριν αξιολογήσουμε τη «διένεξη» ας παρουσιάσουμε τα δεδομένα.

Στην πόλη της Μυτιλήνης λειτουργούν 7 (επτά) δημόσια Γυμνάσια μεταξύ αυτών και το Μουσικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης και 5 (πέντε) δημόσια Λύκεια μεταξύ αυτών και το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης. Το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης εγγράφει μαθητές από όλα τα Γυμνάσια της πόλης μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή. Τα υπόλοιπα Λύκεια της πόλης εγγράφουν μαθητές σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή που αρμόδιος για την έκδοσή της είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι πριν την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς στο Β΄ Λύκειο Μυτιλήνης εγγράφονταν 3 (τρία) από τα 7 (επτά) Γυμνάσια της πόλης, το 1ο (προάστια Μυτιλήνης, Βαρειά, Νεάπολη, Πυργί, Καγιάνι, Αγία Μαρίνα), το 2ο (κέντρο Μυτιλήνης) και το 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης (πάνω Σκάλα, περιοχή πρώην ΙΚΑ). Όπως φάνηκε από τα τελευταία τρία χρόνια ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα παραπάνω τρία Γυμνάσια αυξάνεται. Σε επόμενο άρθρο θα συζητήσουμε εκτενέστερα για τους αριθμούς των μαθητών στα σχολεία της πόλης και πως αυτός διαμορφώνεται. Παράλληλα ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονται στο Πειραματικό Λύκειο μειώνεται παρόλο που εγγράφονται μαθητές από όλα τα Γυμνάσια της πόλης. Φέτος θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα στην Α΄ Λυκείου του Πειραματικού, όταν ο αριθμός των τμημάτων της Β΄ Λυκείου ανέρχεται στα τέσσερα. Τονίζεται ότι οι εγγραφές φέτος έγιναν ηλεκτρονικά και η πλειοψηφία των μαθητών «νομίμως» (στο επόμενο άρθρο θα εξηγήσω γιατί βάζω εισαγωγικά στο νομίμως), εγγράφηκαν σε αυτό. Το Πειραματικό Σχολείο λοιπόν σύμφωνα με την υπάρχουσα κατανομή των αιθουσών θα έχει δύο κλειστές αίθουσες διδασκαλίας ενώ από το Β΄ Λύκειο θα έπρεπε να μεταγραφούν υποχρεωτικά περίπου 20 μαθητές. Σημείωση ότι οι μαθητές αυτοί δεν θα εγγράφονταν στο Πειραματικό Λύκειο αφού η επιλογή του σχολείου αυτού είναι εθελοντική αλλά σε άλλα όμορα Λύκεια της πόλης. Προφανώς αν το Πειραματικό Λύκειο είχε εγγράψει τρία τμήματα στην Α΄ Λυκείου δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως θέμα συζήτησης για την παραχώρηση των δύο αιθουσών. Έπρεπε λοιπόν να μεταγραφούν υποχρεωτικά είκοσι παιδιά σε άλλο όμορο Λύκειο όταν δύο αίθουσες στο διπλανό συστεγαζόμενο σχολείο παραμένουν κλειστές;

Αυτό το ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν τόσο ο Δήμαρχος της πόλης όσο και ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης ως ο άμεσος προϊστάμενος του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης. Προφανώς ο Δήμος για να πάρει την απόφαση παραχώρησης των αιθουσών στο Β΄ Λύκειο συσκέφτηκε με όλους τους ενδιαφερομένους. Προφανώς και τυχόν βάσιμοι φόβοι της απώλειας του χαρακτηρισμού ως Πειραματικό Λύκειο θα ετέθησαν αν υπήρχαν και θα λαμβάνονταν υπόψη γιατί προφανώς το διακύβευμα της απώλειας του Πειραματικού Σχολείου θα ήταν μεγαλύτερο από την μετεγγραφή των μαθητών της Β΄ Λυκείου σε όμορα Λύκεια. Άραγε ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης δεν ήξερε ότι μπορεί να συμβεί αυτή η απώλεια;

Η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο (νόμο 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4327/2015) λειτουργίας των πειραματικών σχολείων δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το σωστό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο το Πειραματικό Λύκειο είναι γιατί δεν είναι θελκτικό στους μαθητές πρωταρχικά και δευτερευόντως στους γονείς; Ως γονέας και από ότι ξέρω πολλοί άλλοι γονείς θα προτιμούσαμε το παιδί μας να παρακολουθήσει το Πειραματικό Λύκειο. Ένα χρόνο ολόκληρο δεν μπόρεσα να πείσω την κόρη μου να γραφούν αυτοί και οι κολλητές της στο Λύκειο Αυτό. Θέλανε να είναι μαζί με όλους τους συμμαθητές τους που οι πλειονότητα διάλεξε το Β΄ Λύκειο. Κάναμε σωστά που δεν επιβάλλαμε οι γονείς την άποψή μας στα παιδιά; Τα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε στο επόμενο άρθρο.

Τα πειραματικά σχολεία λειτουργούν με βάση το νόμο 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4327/2015. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο «Οι σχολικές μονάδες ορίζονται ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διατύπωση της γνώμης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τις σχολικές μονάδες, ύστερα από αίτησή του Σχολικού Συμβουλίου τους, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά, με βάση κριτήρια όπως το εκπαιδευτικό προσωπικό, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η σύνδεση με τους φορείς».

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα Π.Π.Σ. μετατρέπονται σε μη πρότυπα πειραματικά αν δεν διαθέτουν επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ή δεν επιτυγχάνουν τους σκοπούς των Π.Π.Σ.». Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα Πειραματικά σχολεία καθορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 

* Η Ευγενία Κουτσίδου είναι περιβαλλοντολόγος, PhD - Εκπαίδευση Ενηλίκων MSc.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top