FOLLOW US

Αιολίας Λόγος

Τα αντισταθμιστικά οφέλη απ’ τις ανεμογεννήτριες, διατίθενται στη Λέσβο όπως ορίζει ο νόμος;

Όταν στο νησί το 2012 γινόταν η διαβούλευση για την εγκατάσταση των 153 ανεμογεννητριών του project Ρόκας-Iberdrolla, ισχύος 306 MW (οι εγκαταστημένες τότε, ήταν μόνο ~15 MW), μεγάλος προβληματισμός και έντονη αντιπαράθεση αναπτύχθηκε μεταξύ των υπέρ και των κατά Λεσβίων.

Ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας ότι οι περιοχές υποδοχής Αιολικών Πάρκων επιβαρύνονται περιβαλλοντικώς (οπτικώς, θόρυβος, άλλως) ορίζει, οι ηλεκτροπαραγωγοί να καταβάλουν ποσοστό των εσόδων τους ως αντισταθμιστικά οφέλη στις κοινότητες όπου τα πάρκα εγκαθίστανται.

Για μια πρωτόγνωρα μεγάλη στη Λέσβο επένδυση όπως η προαναφερθείσα (~800.000.000 ευρώ), κανένας επιστήμονας ή φορέας της δεν είχε ασχοληθεί σχετικά και έτσι οι κάτοικοι της, ειδικότερα των χωριών όπου αυτά θα εγκαθίσταντο, δεν είχαν την απαιτούμενη πληροφόρηση.

Το κενό κάλυψε η αυτοβούλως γενομένη μελέτη απ’ τον εξ Ανεμώτιας εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο Νίκο Κουτρούπη. Τα συμπεράσματα της, παρουσίασε σε συνδιάσκεψη παραγόντων των χωριών του Ορδύμνου στο Σκαλοχώρι. Ακόμη, ων μέλος του, υπέβαλε το κείμενό του στο σύνδεσμό «Πιττακός ο Μυτιληναίος», όπου επεξεργάσθηκε περαιτέρω απ’ τους νομικούς μας και έτσι προέκυψε τελικά η θέση με την οποία τοποθετηθήκαμε σχετικώς όπου και οπότε χρειάστηκε. Τα βασικά της σημεία, είναι:

«Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 7 του Νόμου 3851/2010, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 3 % επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος. Εξ αυτού του ειδικού αυτού τέλους το 1,7 % αποδίδεται στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και διέρχονται οι Γραμμές σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Το ποσό αυτό διατίθεται “υποχρεωτικά και αποκλειστικά” σε ποσοστό 80% για “την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” στις περιοχές εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής ή διέρχονται οι γραμμές σύνδεσης και σε ποσοστό 20 % στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού».

Παρ’ όλο πως το project Ρόκας - Iberdrolla δεν προχώρησε, κερδήθηκε η προαναφερθείσα συγκροτημένη σχετική γνώση.

Οι περισσότερες ανεμογεννήτριες, ~12 MW, είναι εγκαταστημένες στις περιοχές της Άντισσας, Σκαμιούδας και Ακρόχειρα.

Με βάση τα ανωτέρω, προχωρήσαμε να δούμε τι «έφεραν» αυτές στην Άντισσα, για «περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης».

Για την προ «Καλλικράτη» περίοδο δεν μάθαμε πόσα χρήματα ήρθαν στην Άντισσα μέσω του π. Δήμου Ερεσού-Αντίσσης και τι έργα ως τα προαναφερόμενα έγιναν.

Εν αναφορά προς την μετά το 2010 περίοδο, που δημιουργήθηκε ο Δήμος Λέσβου, απευθυνθήκαμε στη ΔΕΗ. ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ., που μας απήντησαν ότι, οι ηλεκτροπαραγωγοί των αιολικών πάρκων Σκαμιούδας, Ακρόχειρα και Καστριού (Σκαλοχωρίου) καταβάλουν τα κατά νόμο οφειλόμενα, στο Δήμο Λέσβου.

Τα αντιστοιχούντα στην Άντισσα, λέγεται ότι είναι γύρω στα 140.000 ευρώ/χρόνο.

Έθεσα την υπόθεση επανειλημμένως προφορικώς και εγγράφως στον τότε δήμαρχο Δημ. Βουνάτσο, ο οποίος ως νομικός γνώριζε τα θεσμικώς ισχύοντα. Επειδή επί δύο και πλέον χρόνια ο κ. δήμαρχος, κατά πως συνήθιζε δεν πήρε σχετική απόφαση, ομάδα ενεργών πολιτών της Άντισσας, δώδεκα τον αριθμό, με επικεφαλής το γράφοντα τούτο, του στείλαμε εξώδικο πρόσκληση το 2013. Σ’ αυτήν αφού διεξοδικά αναφέραμε τα απ’ το νόμο ισχύοντα, ζητούσαμε να μας πληροφορήσει πόσα έχει εισπράξει σχετικώς ο Δήμος ανά έτος, από της συστάσεως του (01.01.2011) ως το 2013 (Νοέμβριο). Επίσης, εκ των εισπραχθέντων στην περίοδο αυτή, ποία έργα για «εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» πραγματοποιήθηκαν στην Άντισσα.

Τέλος, να μας πληροφορήσει πότε και πώς προτίθετο ο Δήμος «να δρομολογήσει έργα αντίστοιχα προς τις προβλέψεις των νόμων στο χωριό μας Άντισσα ύψους 700.000 - 800.000 ευρώ τα οποία αθροιστικά εισπράχθηκαν από το Δήμο Λέσβου και τον προκάτοχο αυτού στην περιοχή των Ανεμογεννητριών αυτόν τον Ερεσού-Αντίσσης από της εφαρμογής του νόμου αυτού το 2006 ως και σήμερα».

Στην πίεσή μας αυτή, ο κ. Βουνάτσος ανακοίνωσε στους Αντισσαίους σε κοπή της πίττας της Κοινότητας το Γενάρη 2014 καταχειροκροτούμενος, ότι στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό θα υπήρχε κωδικός για τα στην Άντισσα οφειλόμενα αντισταθμιστικά.

Τελικά, η ανακοίνωση αυτή απεδείχθη ψευδής. Οι σχετικές σπερμολογίες των περί το δήμαρχο Βουνάτσο περί δήθεν υπάρξεως κωδικού εξαφανίστηκαν με την προς εμάς απάντηση του νέου δημάρχου Σπ. Γαληνού το φθινόπωρο 2014. Ατυχώς, ο εξαγγελθείς κωδικός ουδέποτε υπήρξε. Απεδείχθη δηλ. «άνθρακες ο θησαυρός».

Στην επιστολή του αυτή, ο δήμαρχος Σπ. Γαληνός μάς πληροφορούσε ότι γνωρίζει τι δικαιούται η Άντισσα από τα αντισταθμιστικά οφέλη και κατέληγε:

«Θα ήθελα να τονίσω ότι στοχεύουμε γενικότερα προς αυτή την κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται στα όρια των κοινοτήτων. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη προσπάθεια φυσικά εντάσσεται και η περίπτωση της Άντισσας και των ανωτέρω αιολικών πάρκων…».

Παρά την παρέλευση δυόμισι ήδη χρόνων ατυχώς τα αντίστοιχα ποσά, εξακολουθούν να λιμνάζουν στο ταμείο του Δήμου ή χρησιμοποιούνται για άλλα έργα, πάντως όχι στην Άντισσα.

Συμπερασματικά η από το δήμαρχο Βουνάτσο αντιμετώπιση του θέματος των αντισταθμιστικών αυτών οφελών για την Άντισσα, είναι η ίδια και απ’ τον δήμαρχο Γαληνό. Απλά, δηλ. ο νόμος παραβιάζεται, και η Άντισσα/Αντισσαίοι δεν χρησιμοποιούν αυτά που δικαιούνται επ’ ωφελεία τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top