FOLLOW US

Βήμα Διαλόγου

Περί διασπάσεως…

Ο λόγος φυσικά για την επιχειρούμενη διάσπαση του καλλικράτειου Δήμου Λέσβου εν όψει των επικείμενων αλλαγών στον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Διανύοντας ήδη την δεύτερη του θητεία στο νησί, ο μετονομασθείς και ως «Κακοκράτης» φορτώθηκε στην πλάτη του, όλα τα κακά του τόπου. Και πλέον, ως αποδιοπομπαίος τράγος, εξωθείται στον γκρεμό ελπίζοντας σε μια νέα χωροταξική δομή, στο πλαίσιο της νέας μεταρρυθμιστικής αναλαμπής.

Βασικό επιχείρημα για το δυσ- ή και α-διοίκητο του Δήμου αποτέλεσε, όλα αυτά τα χρόνια, το μεγάλο μέγεθος του, ο οικιστικός κατακερματισμός και η γεωγραφική απομόνωση τμήματος του νησιού. Σε αυτή τη θεώρηση, εδράζεται η νέα πρωτοβουλία για την άρον - άρον διάσπαση του σε μικρότερους, η οποία -εν πολλοίς- προσφέρεται και ως πανάκεια στις υπάρχουσες δυσλειτουργίες. Ειδικά η καινοφανής άποψη ότι σώνει και καλά να σπάσει ο Δήμος και όσα κομμάτια θέλει ας γίνει, θυμίζει γεροντοκόρη που αναζητεί εναγωνίως γαμπρό προς αποκατάσταση. Τα αποτελέσματα γνωστά. Δυστυχώς, τα λάθη που έγιναν κατά την ενοποίηση του Δήμου δείχνουν να επαναλαμβάνονται. Έλλειψη σχεδιασμού, ουσιαστικής τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας, ποσοτικοποίησης πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων και ένταξης της πρότασης στο ευρύτερο διαμορφούμενο χωροκοινωνικό πλαίσιο. Ακόμα και η ιδέα για δημιουργία μητροπολιτικού δήμου, μάλλον αποτελεί μια μεσοβέζικη λύση για την άμβλυνση και το συγκερασμό των αντικρουόμενων απόψεων παρά αναπτυξιακή πρόταση.

Αυτή όμως η θεώρηση εκτιμάται ως ιδιαίτερα προβληματική, καθώς δεν εστιάζει και πάντως δεν προσφέρει λύσεις σε δύο βασικά ζητήματα που κατά κύριο λόγο δημιουργούν προβλήματα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη. Στην έλλειψη πόρων και στην απουσία αρμοδιοτήτων στις κοινότητες. Θέματα που προφανώς δεν αντιμετωπίζονται με την διάσπαση του Δήμου αλλά απαιτούν αφενός ισχυρή διεκδίκηση και αφετέρου αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για άλλη μια φορά εισερχόμαστε σε μια περίοδο ομφαλοσκόπησης. Ιδιαίτερα τώρα που ενώ ξεκινά η συζήτηση για θεσμικά ζητήματα, το ενδιαφέρον στο νησί στρέφεται κατά κύριο λόγο στο χωροταξικό επίπεδο. Ας έχουμε κατά νου ότι οι διαφαινόμενες αλλαγές θα έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις από την διατήρηση της υπάρχουσας δομής του Δήμου.

Επίσης, είναι πλέον πασιφανές ότι η περίφημη ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού δεν θα προέλθει από τη διάχυση λειτουργιών του κέντρου προς την περιφέρεια. Δυστυχώς, το μυτιληνοκεντρικό μόρφωμα θα συνεχίσει να λειτουργεί με κοντόθωρο σχεδιασμό που θα οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση της πόλης. Οπότε αποτελεί αναγκαιότητα η ενεργοποίηση και δημιουργία νέων δομών από τα περιφερειακά κέντρα, που θα εξαναγκάσουν σε διασπορά πόρων και λειτουργιών. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το Μουσείο Σιγρίου, για το πώς λειτούργησε αναπτυξιακά για την ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, μια άλλη παράμετρος που δυστυχώς παραγνωρίζεται, είναι η διαφορετική κουλτούρα που σιγά - σιγά χτίζεται, έστω και με ανορθόδοξους τρόπους, και αφορά στην ενιαία αντιμετώπιση και διαχείριση θεμάτων σε επίπεδο νησιού. Αν συγκριθεί η διαχείριση της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ ή του εργοστασίου της ΔΕΗ σε σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού, προφανώς διακρίνεται η ποιοτική διαφορά. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, θα είναι πολύ σημαντικές και θα αλλάξουν άρδην τον κοινωνικό ιστό. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων αποτελεσμάτων της ΕΛΣΤΑΤ, καταδεικνύουν ότι η κρίση που δεν ζήσαμε, χτυπάει πλέον την πόρτα του νησιού. Η σταδιακή ενσωμάτωση προσφύγων - μεταναστών θα δημιουργήσει νέα ζητήματα. Ακόμα και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις πιθανόν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αυτή λοιπόν η εμπειρία θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων τοπικής διακυβέρνησης.

Συμπερασματικά, θα ήταν επωφελέστερο η προσπάθεια να επικεντρωθεί στην εισήγηση ουσιωδών προτάσεων για την αντιμετώπιση των θεσμικών ζητημάτων με παράλληλη διεκδίκηση επιπλέον πόρων, αλλιώς η προτεινόμενη διάσπαση του Δήμου, από δύο έως πέντε νέους, θα λειτουργήσει -κατά το κοινώς λεγόμενο- ως τρεις λαλούν και δυο χορεύουν!

 

Ραφαήλ Παλαιοπάνης

Μυτιλήνη, 07/05/2017

 

 

Τελευταία τροποποίηση Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 16:07
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top