FOLLOW US

Μετασχηματισμός

Οι τρόποι που μαθαίνουμε

Αναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο ότι σύμφωνα με τον Knud Illeris υπάρχουν τέσσερις τύποι μάθησης η συσσωρευτική, η αφομοιωτική, η προσαρμοστική και η μετασχηματίζουσα.

Η συσσωρευτική μάθηση σχετίζεται με την αποστήθιση που δεν είναι τόσο χρήσιμη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο ενώ η αφομοιωτική που είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένα νοητικά σχήματα και αυτό μπορεί να έχει περιορισμούς στον σύγχρονο κόσμο όπου τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα και απρόβλεπτα. Σήμερα θα προσεγγίσουμε την προσαρμοστική και τη μετασχηματίζουσα μάθηση.

Η προσαρμογή αφορά ολόκληρη ή μερική αναδόμηση ήδη καθιερωμένων νοητικών σχημάτων. Είναι μια μορφή μάθησης που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις στις οποίες ερεθίσματα από το περιβάλλον δεν μπορούν να συνδεθούν ευθέως με υπάρχοντα σχήματα εξαιτίας κάποιας ασυνέπειας ή κάτι που δεν ταιριάζει. Οι περισσότερες προσαρμογές σχετίζονται με το να ξεπερνάμε μια προβληματική κατάσταση με τη δημιουργία ενός καινούργιου πλαισίου. Οι προσαρμοστικές αναδομήσεις χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από ατομικές κατανοήσεις και ιδιαίτερες μορφές κατανόησης. Η εξατομίκευση , οι διαφορές που μας κάνουν να αναπτυσσόμαστε σε μοναδικά και ευδιάκριτα άτομα ακόμα και κάτω από όμοιες εξωτερικές συνθήκες, βρίσκεται στην πολυμορφία των προσαρμογών. Η εξατομίκευση της προσαρμογής οδηγεί σε εξατομικεύσεις στις αφομοιωτικές διαδικασίες. Αυτή η προσέγγιση ξεκαθαρίζει γιατί οι μαθητές μαθαίνουν πολύ συχνά διαφορετικά πράγματα παρόλο που έχουν όλοι παρακολουθήσει την ίδια διδασκαλία.

Η προσαρμογή είναι μια αρκετά πιο απαιτητική διαδικασία από την αφομοίωση. Είναι πιο σαφές και ξεκάθαρο να προσθέσουμε σε ένα ήδη υπάρχον σχήμα από το να εκτελέσουμε την αναγκαία σύνθετη κατεδάφιση, αναδιοργάνωση και αναδόμηση που συνεπάγεται η προσαρμοστική μάθηση. Όταν αμφισβητούμε ή εγκαταλείπουμε μια επίγνωση ή κατανόηση που έχει ήδη αποκτηθεί μας αγχώνει. Δεν εγκαταλείπουμε εύκολα θέσεις που έχουμε αγωνιστεί να αποκτήσουμε και τις οποίες σε κάθε περίπτωση έχουμε συνηθίσει να χτίζουμε. Αυτό απαιτεί αρκετή κινητοποίηση πνευματικής ενέργειας . «Η πραγματική προσαρμοστική διαδικασία μάθησης πιέζει το άτομο, χαρακτηρίζεται από άγχος, μπέρδεμα και σύγχυση, και απαιτεί συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας» (Nissen). Η προσαρμοστική μάθηση γενικά απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την αφομοιωτικά μάθηση, και επομένως υπάρχει τάση να αποφεύγουμε αυτόν τον τύπο μάθησης αν δεν έχουμε οποιοδήποτε συγκεκριμένο ενδιαφέρον να μάθουμε το εν λόγω πράγμα ή οι προσαρμογές εμποδίζονται από πνευματική άμυνα. Η άμυνα είναι κυρίως ψυχολογική αντίδραση και θα ασχοληθούμε με αυτή σε άλλα άρθρα.

Η προσαρμοστική μάθηση προϋποθέτει πρώτον υπό ανακατασκευή σχήματα να είναι ήδη υπαρκτά, δεύτερον το άτομο χρειάζεται ή είναι πρόθυμο να κινητοποιηθεί προς τον συγκεκριμένο τύπο ανακατασκευής και τρίτον το άτομο σε εκείνη την κατάσταση αντιλαμβάνεται επαρκή ανεκτικότητα και ασφάλεια για να τολμήσει να εγκαταλείψει την ήδη καθιερωμένη γνώση. Με πιο δημοφιλείς όρους, η προσαρμοστική μάθηση μπορεί να σχετίζεται με έννοιες όπως περισυλλογή και η κριτική σκέψη. Σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσαρμογή η μάθηση μας αποκτά τη γενική εφαρμοστικότητα σε διαφορετικές, απρόβλεπτες καταστάσεις, γεγονός που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της έννοιας της ικανότητας.

Πού διαφοροποιείται η μετασχηματίζουσα μάθηση από την προσαρμοστική. Η δεύτερη αφορά αναδιοργάνωση νοητικών σχημάτων ενώ η πρώτη αφορά τη μάθηση που συμβαίνει όταν αναδιοργανωθούν πολλά σχήματα ταυτόχρονα σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους τύπους μάθησης. Είναι ένας τύπος μάθησης που είναι γνωστός εδώ και πολύ καιρό στον τομέα της ψυχοθεραπείας αλλά ο οποίος δεν έχει κατανοηθεί σε σχέση με την έννοια της μάθησης και δεν έχει θεωρηθεί καθόλου ως κάτι που θα μπορούσε να αφορά την εκπαίδευση στο σχολείο και τη διδασκαλία. Με τη μετασχηματίζουσα μάθηση θα ασχοληθούμε στο επόμενο άρθρο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top