FOLLOW US

Μετασχηματισμός

Οι ρόλοι στις ομάδες

Ο ρόλος είναι ένας τύπος συμπεριφοράς που αναπτύσσει κάθε άτομο στο πλαίσιο μιας ομάδας. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ομάδες, αναλαμβάνουν συνειδητά ή ασυνείδητα διάφορους ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί μπορεί να είναι κρυφοί, επίσημοι ή ανεπίσημοι. Για παράδειγμα, ένα μέλος μιας ομάδας να οριστεί συντονιστής μέσα από τυπικές ή άτυπες διαδικασίες, χωρίς απαραίτητα να έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις αλλά επειδή συγκεντρώνει τη συμπάθεια ή την εύνοια της ομάδας. Κάθε ρόλος μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις μέσα στην ομάδα. Θετικές χαρακτηρίζονται η αλληλεγγύη, η προσπάθεια μείωσης της έντασης και η παροχή προτάσεων πληροφοριών και άποψης. Στις αρνητικές αντιδράσεις είναι οι ενδείξεις διαφωνίας, έντασης και ανταγωνισμού. Οι θετικές αντιδράσεις συνεισφέρουν στη συνοχή της ομάδας, ενώ οι αρνητικές τη θέτουν σε κίνδυνο.

Οι αρνητικοί ή παρεκκλίνοντες ρόλοι λειτουργούν ως εμπόδιο για την πρόοδο της ομάδας. Μια από αυτές είναι η κυρίαρχη συμπεριφορά με την οποία ένα μέλος διεκδικεί την εξουσία της ομάδας ή λειτουργεί υπεροπτικά, ώστε να ελέγξει την ομάδα προς όφελός του. Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε την κολακεία, είτε το πατρονάρισμα ώστε να προσελκύσει γύρω του άλλα μέλη.

Προσκόμματα στην ομάδα θέτει και η συμπεριφορά της απόσυρσης. Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να αποσύρεται είτε σε φυσικό επίπεδο μέσα από συχνές απουσίες, είτε κυρίως σε ψυχικό επίπεδο. Με την απόσυρση αποφεύγει να πάρει θέση, να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις που θέτει η ομάδα, επιτυγχάνοντας έτσι να διατηρήσει μια συναισθηματική απόσταση την οποία αισθάνεται απαραίτητη, προκειμένου να μειώσει το άγχος και την ανασφάλεια που βιώνει. Παράλληλα όμως μειώνει και το βαθμό συμμετοχής και εμπλοκής του στην ομάδα δυσχεραίνοντας τη συνολική λειτουργία της.

Ένα άλλος μηχανισμός είναι η υποτίμηση των ιδεών, των προτάσεων και της άποψης των άλλων μέσα από σαρκασμό και αστεϊσμούς. Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια πρόκλησης εμποδίων στην εξέλιξη της ομάδας και στην επίτευξη του έργου της. Η έλλειψη διάθεσης για συνεργασία με συνεχείς διαφωνίες με τα άλλα μέλη της ομάδας, η πεισματική αντίθεση προς το σύνολο των επιθυμιών της ομάδας για καθαρά προσωπικούς λόγους και η κρυφή ατζέντα ορισμένων μελών, επίσης εμποδίζουν την πρόοδο της ομάδας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις παράπλευρες συζητήσεις, τους ψιθύρους, τους αστεϊσμούς και την κρυφή συνομιλία μεταξύ δύο μελών την ώρα που η διεργασία της ομάδας είναι σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται ιδίως όταν αμφισβητείται η εξουσία του ηγέτη ή όταν η κρυφή ατζέντα ορισμένων μελών που έχουν ισχύ στην ομάδα λόγω θέσης ή ρόλου, κυριαρχεί επί των άλλων ζητημάτων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, στην ομάδα των «Διασήμων» στο «Survivor», υπήρξαν όλοι οι αρνητικοί και παρεκκλίνοντες ρόλοι που περιγράφηκαν παραπάνω. Ο Χανταμπάκης διεκδίκησε την εξουσία της ομάδας λειτουργώντας υπεροπτικά, πατρονάροντας άλλα μέλη της ομάδας τα οποία και προσέλκυσε δίπλα του. Η υποτίμηση των ιδεών, των προτάσεων και της άποψης των άλλων μέσα από σαρκασμό και αστεϊσμούς που υιοθέτησε, επίσης λειτούργησε ως εμπόδιο στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο «Ντάνος», ηγετική φυσιογνωμία, επίσης διεκδικεί την ηγεσία της ομάδας προβάλλοντας την αδιαμφισβήτητη ικανότητά του τόσο στα αγωνίσματα, όσο και στην ικανότητα επιβίωσης. Η Ειρήνη με την επιλογή της απόσυρσης, δυσχέρανε την συνολική λειτουργία της ομάδας. Η πιθανή κρυφή ατζέντα των μελών της «κλίκας», επίσης εμπόδισε την πρόοδο της ομάδας των «Διασήμων». Αποτέλεσμα όλων αυτών, η διάλυση της ομάδας.

 

Χαράλαμπος Παυλόπουλος και Άννα Τσιμπουκλή, «Δυναμική των ομάδων και αλλαγή στους οργανισμούς». Εκδόσεις «Τόπος», 2016.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top