FOLLOW US

Χρονογράφημα

  • Νήσος Αιολίς Λέσβας, η δε χώρα Λεσβία
Δύο παραλείψεις του ελληνικού στρατού στη Λέσβο το 1912

Δεκαπενθήμερες επισημάνσεις 

Η απελευθέρωση της Λέσβου το 1912, από τον τουρκικό ζυγό των 450 χρόνων, δεν έγινε σε μια μέρα. Χρειάστηκε να περάσει ο φοβερός και τρομερός ενάμιση μήνας, που ο λαός σοφά τον ονόμασε «Τα Φόβια», από την απελευθέρωση της Μυτιλήνης και του Πλωμαρίου στις 8 Νοεμβρίου μέχρι να απελευθερωθεί τελευταία η Ανεμώτια στις 24 Δεκεμβρίου.

Στις 8 Νοεμβρίου, ο ελληνικός στόλος, αποβίβασε στην πρωτεύουσα Μυτιλήνη 1.600 Έλληνες άνδρες που την απελευθέρωσαν, αναγκάζοντας τους 400 στρατιώτες της τουρκικής φρουράς να την εγκαταλείψουν χωρίς μάχη και να διαφύγουν προς το αμιγώς μουσουλμανικό χωριό της βόρειας Λέσβου, τον Κλαπάδο. Ο ελληνικός στρατός στρατοπέδευσε για ένα μήνα στη Μυτιλήνη, παραλείποντας να κυνηγήσει τη φοβισμένη, ασύντακτη και άτακτη τουρκική φρουρά, με αποτέλεσμα ο Τούρκος φρούραρχος Γκανή Μπέης να ανασυνταχθεί, συγκεντρώνοντας 2.000 Τούρκους στρατιώτες και αντάρτες, που τρομοκρατούσαν τα περισσότερα χωριά της Λέσβου.

Στις 8 Δεκεμβρίου, μετά την τετραήμερη μάχη του Κλαπάδου, ο νικητής ελληνικός στρατός αντί, όπως στοιχειωδώς στρατιωτικά όφειλε, να εγκαταστήσει αποσπάσματα στα χωριά για να παραδώσουν οι τοπικές τουρκικές αρχές την εξουσία και να διασφαλισθεί η προστασία, ασφάλεια και ηρεμία των κατοίκων της ενδοχώρας, αντί να μεριμνήσει στη σύλληψη εκείνων των Τούρκων ανταρτών, που παρά την παράδοση του τουρκικού στρατού επέμεναν να τρομοκρατούν τα χωριά της κεντρο-βορειο-δυτικής Λέσβου, επέστρεψε αυθημερόν στην πρωτεύουσα επαναλαμβάνοντας την παράλειψη της 8ης Νοεμβρίου.

Στις 16 Δεκεμβρίου, οκτώ μέρες μετά τη μάχη του Κλαπάδου η εφημερίδα "Σάλπιγξ" σημείωσε: «Γράφουσιν ημίν εξ Ερεσσού ότι περί τους 100 Τούρκοι άτακτοι συλλαβόντες τον κ. Γαληνόν Κούκκον εξεβίασαν αυτόν όπως τοις δώση περί τας 100 λίρας. Μετά τούτο κατασχόντες το ιστιοφόρον του απέπλευσαν αφού ετρομοκράτησαν την περιφέρειαν. Η Διοίκησις αποστέλει εις Μόλυβον και Σίγριον την ακταιωρόν "Άκτιον" μετ' ισχυρού αγήματος ίνα καταλάβη το Σίγριον και αποκαταστήση την τάξιν. Αποστέλλονται 900 οπλίται και πεζοναύται υπό 4 αξιωματικούς τους κ. κ. Δρίτσαν, Σαραντόπουλον, Εγγλέζον και Σκοπελίτην. Θα αφεθώσιν φρουραί εις Πλωμάριον, Πολυχνίτον, Καλλονήν, Μόλυβον, Σίγριον, Ερεσσόν, Θερμήν, Μανδαμάδον και Αγίαν Μαρίναν».

Στους 900 οπλίτες και πεζοναύτες, που μοίρασε σταδιακά σε πολλά χωριά το επίτακτο ατμόπλοιο «Αντζουλέττα» από τις 16 μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου, παρέδωσαν οι τοπικές τουρκικές αρχές την εξουσία, δεκαέξι μέρες μετά τη μάχη του Κλαπάδου και ενάμιση μήνα από την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Μυτιλήνη.

Ενδεικτικά παραθέτω ένα απόσπασμα της εφημερίδας "Λαϊκός Αγών" στις 19-12-1912: «Η κατάληψις των βορείων πόλεων. Την παρελθούσαν Κυριακήν (16 Δεκεμβρίου) το ατμόπλοιον "Αντζουλέττα" του Γιαννουλάτου παραλαβόν εντεύθεν ισχυράν δύναμιν πεζικού και πεζοναυτών και συνοδευόμενον υπό της θωρακοβάριδος "Ακτίου" έφθασε το απόγευμα της ιδίας ημέρας προ του Μολύβου. Εκεί απεβίβασε δύο λόχους πεζικού και διμοιρίαν πεζοναυτών υπό τον Λοχαγόν κ. Σαραντόπουλον. Η πόλις σύμπασα εν εξάλλω ενθουσιασμώ υπεδέχθη την αποβίβασιν του στρατού μας. {…} Η "Αντζουλέττα" συνοδευομένη πάντοτε υπό του "Ακτίου" μετέβη είτα και απεβίβασε περί τους 50 πεζοναύτας υπό τον ανθυποπλοίαρχον κ. Εγγλέζον εις την καθαρώς Τουρκικήν κωμόπολιν Σίγριον, ούτινος ο τέως μουδίρης τούρκος προσήλθεν αμέσως και παρέδωκε την πόλιν υπό τας ζητωκραυγάς "Ζήτω το Έλληνες" των Τούρκων. Και ούτω και επί του Σιγρίου ανεπετάθη υπερήφανη η Κυανόλευκος».

Για την απελευθέρωση της Ερεσού, ο τότε Ερέσιος γιατρός Δημήτριος Λουκίδης έγραψε: «Ο Ελληνικός στρατός χωρίς να προχωρήση προς απελευθέρωσιν του ΒΔ τμήματος της νήσου επανέκαμψεν εις την πρωτεύουσαν. {...} Την αλησμόνητον ημέραν της 17ης Δεκεμβρίου 1912 απεβιβάσθη τέλος εις την παραλίαν της Ερεσού ο απελευθερωτικός στρατός, άγημα εκ τριακοσίων (300) πεζοναυτών υπό τας διαταγάς του Ν. Ιγγλέση, Πλωτάρχου του Β. Ναυτικού και βοηθόν του τον Γ. Μελετόπουλον, ανθ/χαγόν του Πεζικού. Η Δημογεροντία της Ερεσού με τον προεστώτα Θεμ. Χαβαράνην μοι ανέθηκε να προσφωνήσω τους Ελευθερωτάς». (Ιστορικά σημειώματα περί Ερεσού της Λέσβου. 1955, σ. 78).

 

Αριστείδης Κυριαζής

aristeidis2007@gmail.com

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ο Χριστός ξανασταυρώνεται! Εκείνος* »
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top