FOLLOW US

Μετασχηματισμός

Αλλαγή σημαίνει επιβίωση

Ζούμε σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, όχι μόνο γιατί η νέα γνώση παράγεται με μεγάλη ταχύτητα (π.χ. τεχνολογία), αλλά και λόγω της παγκοσμιοποίησης. δηλαδή της κατάργησης των εμποδίων ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες των κρατών σε ό,τι αφορά κυρίως το εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ταχύτητα αυτή των εξελίξεων (τεχνολογικών, θεσμικών, κοινωνικών κ.λπ.) και ο ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς, οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα. Η προσαρμοστικότητα όλων των οργανισμών σε ένα περιβάλλον που αλλάζει έχει έρθει στο επίκεντρο της προσοχής. Η εκπαίδευση αποτελεί σημείο αιχμής κάθε αλλαγής και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, καθόσον συμβάλλει όχι μόνο στην τρέχουσα κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και στη θεμελίωση του πνεύματος, της γνώσης και των δεξιοτήτων, προκειμένου οι νέοι να καταστούν στο μέλλον ικανοί να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση και την ταχύτητα των αλλαγών που χαρακτηρίζουν τον σημερινό κόσμο.

Η αλλαγή, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει από αυτή τη στήλη, απαιτεί μάθηση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναφερθούμε ποιες είναι οι τυπολογίες μάθησης, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Ο Knud Illeris στο βιβλίο του περιγράφει τέσσερις τύπους μάθησης, τη συσσωρευτική, την αφομοιωτική, την προσαρμοστική και τη μετασχηματίζουσα.

Η συσσωρευτική μάθηση συμβαίνει σε καταστάσεις όπου ο μανθάνων δεν έχει κανένα αναπτυγμένο νοητικό σχήμα με το οποίο μπορούν να σχετιστούν εντυπώσεις από το περιβάλλον. Οι συσσωρευτικές διαδικασίες στους ανθρώπους έχουν από την ίδια τους τη φύση ιδιαίτερη σημασία στα πρώτα χρόνια της ζωής, όταν καθιερώνονται πολλά νοητικά σχήματα, αλλά και αργότερα συμβαίνουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να είναι αναγκαίο να μάθουμε κάτι που δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με οτιδήποτε για το οποίο έχουμε οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι συσσωρευτικές διαδικασίες συνήθως σχετίζονται με την παλιομοδίτικη μάθηση αποστήθισης, αλλά συμβαίνει συσσώρευση στην απόκτηση των πρώτων διστακτικών κινητικών δεξιοτήτων όταν για παράδειγμα κάνουμε ποδήλατο. Μπορεί να αναφερθεί ότι η συσσωρευτική μάθηση χαρακτηρίζεται από ακαμψία. Τα αποτελέσματα της συσσωρευτικής μάθησης χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από το ότι είναι δυνατό να τα θυμόμαστε ή να τα ανακαλούμε μόνο σε καταστάσεις που βιώνονται υποκειμενικά ως αντίστοιχες με την κατάσταση μάθησης. Αυτό κάνει τη μάθηση όχι πολύ χρήσιμη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και είναι πιο σημαντική για τους ανθρώπους σαν αρχή για κάτι περισσότερο.

Με την αφομοιωτική μάθηση κατανοούνται και ενσωματώνονται αισθητήριες εντυπώσεις από το περιβάλλον, επιπρόσθετα στοιχεία και εξέλιξη σε ήδη καθιερωμένα νοητικά σχήματα. Αυτή η μάθηση είναι η πιο συνηθισμένη μορφή που όλοι βιώνουμε σε πολλές καταστάσεις της καθημερινότητας. Συνήθως αυτή η μάθηση συνδέεται με το σχολείο και μπορεί να είναι μη προσβάσιμη σε άλλα πλαίσια. Μπορεί κάποιος να μην τη θυμάται, παρόλο που θα μπορούσε να είναι σχετική. Αυτά λοιπόν που μαθαίνονται αφομοιωτικά χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένα νοητικά σχήματα και αυτό μπορεί να έχει περιορισμούς στον σύγχρονο κόσμο όπου τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα και απρόβλεπτα. Θα μπορούσαμε να μάθουμε όλα όσα είχαμε ανάγκη για να επιβιώσουμε με αυτόν τον τρόπο αν ζούσαμε σε ένα σταθερό και αμετάβλητο κόσμο. Αλλά δεν ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο και επομένως το γεγονός ότι έχουμε άλλες πιο ευέλικτες δυνατότητες αποτελεί τη φανταστική δύναμη των ανθρώπων σε σχέση με όλα τα άλλα είδη.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top